Työtä ja tutkimusta kansainvälisen meriliikenteen, muttei kansallista työtä koko Vesiliikenteemme automaatioksi.

 

Liikenne- ja viestintäministeriö julkaisi tänään blogissaanhttps://impulssilvm.fi/2020/09/10/kansallista-ja-kansainvalista-tyota-vesiliikenteen-automaation-edistamiseksi/   artikkelin, jossa se toteaa kuinka ministeriö  valmistelee parhaillaan kaikki liikennemuodot käsittävää liikenteen automaation toimenpide- ja lainsäädäntösuunnitelmaa. Sen on tarkoitus valmistua vuoden 2020 aikana.

Joitain otteita kyseisestä vesiliikenne-automaatio blogista :

 

+++

-Kansainvälisellä tasolla on kuitenkin vielä paljon ratkaistavia kysymyksiä määritelmistä alkaen. Tästä syystä Suomi vaikuttaa aktiivisesti IMO:ssa ja EU:ssa automaation vaiheittaisen käyttöönoton edellyttämän tulevaisuuden lainsäädännön ja tekoälyn eettisen viitekehyksen rakentamiseksi.

 

-Ratkaistavia asioita ovat muun muassa rajapinta-, tieto- ja tiedonsiirtovaatimukset ja standardointi sekä yhtenäiset suorituskykystandardit, jotka automaatioratkaisujen tulee täyttää, jotta ne voidaan hyväksyä käyttöön.

 

-Liikenteen automaatio tarvitsee sekä fyysistä että digitaalista infrastruktuuria.

-Meriliikenteessä puhutaan älyväylistä.

 

-On tarpeen selvittää vesiväylien ja satamien digitaalisen infrastruktuurin tila, tiedon hallinnointimalli sekä näiden kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet

+++

Yhdyn kaikkeen edellä mainittuun ministeriön pohdintaan.

Vain yksi havainto, mikä voi muuttaa kaiken:

Jälleen LVM on sortunut liikennejärjestelmä kehityksessään jo useiden vuosikymmenien ajan harjoittamaansa  perussyntiin.

  • LVM :ssä niputetaan jo tutkimus vaiheessa käsitteet merenkulku vesiliikenne ja meriliikenne kuten se olisi pelkästään yhtä ja samaa toiminta kategoriaa, jossa selvitään yhdellä toiminta-arviolla ja yhdellä toimintamallilla.  Siten LVM tietoisesti jättää kaikista kehittämis suunnitelmistaan ja arvioinneistaan kokonaisuudessaan pois yhden liikennemuodon.  Tarkoittaa käytännössä  noin 8000 km väylästön infrastruktuuri- arvioiden tekemättömyyttä  ja siten jäävät samalla EU ssa sovitut tavoitteet pois  ilmasto päästöjen pienentämisiksi – tekemättä kun sovitaan tulevista infra ratkaisuista liikennejärjestelmään.  Niiden poisjättäminen tarkoittaa että käsittelemättä ovat kaikki tekniikan tuomien ,uuden taloudellisen vesiliikenteen , kestävän kehityksen mukaiset volyymisiirrot maanteiltä vesille -kehitystavoitteet tutkimatta ja käsittelemättä.

+++

Merenkulun määritelmä = Määritelmä merenkululla tarkoitetaan yleismääritelmän mukaisesti meri- ja sisävesialueilla tapahtuvaa laivaliikennettä http://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:merenkulku

Valtakunnassa on tehty vuosikymmenet pelkkiä meriliikenteen strategioita, joiden avulla toteutetaan lobbareiden haluamaa Suomi on Saari http://www.meriliitto.fi/?page_id=29 liikennemallia, josta puuttuu täysin kokonaisvaltaisesti tutkitun liikennemoodin http://sisavesiliitto.simplesite.com/445968775    eli Sisävesiliikenteen mahdollistama uusi kestävän kehityksen mukainen liikenne strategia.  http://www.sisavesi.fi/wp-content/uploads/2018/04/vesiliikennestrategia-2014.pdf

bionavigaattori

merikapteeni,EMLog kokemusta laivapäällikkötehtävien lisäksi mm. Kaupan ja teollisuuden tuotannon jakelu hankinta ja logistiikan johtamisesta , Venäjä-Suomi raideliikenne vaunuvuokrauksesta, Hamina Kotka alueen transit-liikenteessä ja Venäjän öljyteollisuuden tuotannon ja liikenteen laatu ja määrä tarkastus laboratorion johto tehtävistä. Öljyporausalusten suunnittelusta, rakentamisen valvonnasta sekä satamasuunnittelu toiminnoista. Elektroniikka romu keräys logistiikan aloituksen organisointi, suunnittelu ja toteutuksen johtaminen Suomeen Sisävesiliikenne logistiikan tutkiminen ja sisävesi-itämeri mallisuojatun laivamallin kehittäjä www.sisävesi.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu