Upeeta YLE

että otatte käsittelyyn aiheen mikä on ollut tabu parikymmentä vuotta, kunnes Joensuun lehti Karjalainen aloitti keskustelut Kymi joen mahdollisuudesta ”korvata ” Saimaan kanava joitain viikkoja sitten….

Saimaan vientiteollisuus vaatii yhteyttä merelle: ”Meillä on mahdollisuus investoida muihin maihin, jos Saimaalle ei pääse laivalla” (yle.fi)

UPM ;Yara ja Hildenin laivamatkat sekä Iivari Manninen Oy toteavat yksikantaan, että tutkiminen mahdollisuudesta tulisi aloittaa.

+++

Niin tutkimista voidaan tehdä niin monella eri tavalla.  Tähän asti kaikki valtion rahoittamat sisävesiliikenne tutkimukset ovat tehdyt konventionaalisille laivamalleille ja konventionaaliselle logistiikalle.  Tarkoittaa – ei ympärivuotista liikennettä joissa lastitoiminnat suoritetaan konventionaalisesti satama toimintoina – mikäli näin tutkittaisiin se tarkoittaisi käytännössä muulle kuin puutavaralle kaupunkien satamien investointeja ja raskasta maantieliikennettä kaupungeista.

 

+++

Edellä kuvattu liikennemalli on kuitenkin  todettu jo vuonna 2009 aikansa eläneeksi.  Kaikki muut sen ovat tunnustaneetkin paitsi Suomen valtion kustannuksella tehdyt tutkijat omissa raporteissaan.

+++

Ja siinä on mitä ilmeisin syy miksi maamme TEN_T liikenneverkoistamme puuttuu tällä hetkellä sekä ydin että kattava sisävesien liikenteen mahdollistavat vesiväylien yhdistämiset yhtenäiseksi liikenneverkoksi.

Sisävesiliikenteemme uusi tuleminen ei saa tyrehtyä pelkästään metsäteollisuuden ja matkailun hyödyttämiseksi tehtyyn liikenneverkkoon. vaan suunnitelmassa tulee ottaa huomioon kokonaisvaltaisesti EU ssa sovitut periaatteet, jossa sisävesiliikenteen Kymijoen ydinverkko on Itämeri yhteyden avulla yhteydessä niin Keski-Euroopan  meriliikenne verkon satamiin kuin rakennetun ydinverkon avulla alueellisiin kattaviin eurooppalaisiin sisävesiliikenne verkkoihin ja kotimaassa Kokemäen joen ja Saimaan alueen sisävesiliikenne verkkoihin.

+++

Toisekseen tulevia tutkimuksia ei tulisi suorittaa pelkästään konventionaalisia laivaliikenne malleja vertailemalla vaan kyse on

samalla Suomeen saatavasta uudesta tehokkaammasta liikennemallista, jolle VTT antoi innovaatiotuki suosituksen jo vuonna 2009.

 

Uudella  laiva liikenne järjestelmällä voidaan korvata sekä bulk että kontti maantieliikenne volyymeja niin

 

maan sisäisillä laivaliikenteillä minimi syväyksillä ympärivuotisesti -niin että vältytään konventionaalisilta

satama infra investoinneilta satamanostureiden ja laiturirakennelmien tarpeesta, kun kontitkin voidaan

lastata ja purkaa laivan omilla laitteilla, sellaisissa minilaitureissa, joihin voidaan peruuttaa kuorma auto

laivan kylkeen vastaanottamaan tai luovuttamaan lastinsa lähimmässä loppukäyttäjää olevassa vesiväylässä.

kuin meriyhteyden kautta Itämeri liikenteen kautta Euroopan jokiverkon ja Järvi Suomen välillä

Tarkoittaa juuri sitä miten molemmissa päissä voidaan minimoida maantieliikennettä EU ssa sovitun ilmastotavoitteiden mukaisesti

liikennestrategia tavoitteisesti.

 

Lastaus ja purkaus järjestelmät ovat mallisuojatut Suomessa mallisuojalla  no:  M20080212

Mallihaku | PRH 

 

 

+2
bionavigaattori
Sitoutumaton Pyhtää

merikapteeni,EMLog
kokemusta laivapäällikkötehtävien lisäksi mm.
Kaupan ja teollisuuden tuotannon jakelu hankinta ja logistiikan johtamisesta , Venäjä-Suomi raideliikenne vaunuvuokrauksesta, Hamina Kotka alueen transit-liikenteessä ja Venäjän öljyteollisuuden tuotannon ja liikenteen laatu ja määrä tarkastus laboratorion johto tehtävistä. Öljyporausalusten suunnittelusta, rakentamisen valvonnasta sekä satamasuunnittelu toiminnoista. Elektroniikka romu keräys logistiikan aloituksen organisointi, suunnittelu ja toteutuksen johtaminen Suomeen Sisävesiliikenne logistiikan tutkiminen ja sisävesi-itämeri mallisuojatun laivamallin kehittäjä
www.sisävesi.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu