Valtio ja Yle – Herätys ministeri Harakka.

josta on jätetty 8300 km vesiteitä pois arvionneista.

Valtio ja Yle

 

tuovat jälleen Saimaan liikenteen kehittämistä esiin hienosti Ylen artikkelissa tänään https://yle.fi/uutiset/3-11177412?fbclid=IwAR1GvHs-NgtxVMIURUWl3agQJQp65HOZWm_Pi6tRruC-jNFVAP-FOxBIq

Esitetyn projektin putki osan  hinta arvio 30 miljoonaa euroa.

Toteuttamis aikataulu ilmoitettu vuoteen 2025 ilmeisesti tätä asiaa vatvotaan kyllä  koko 2020 luvun ajan.

Media arvo erittäin suuri.

KUN

Tämän artikkelin jälkeen voidaan valtion toimesta todeta jälleen, että valtio toimii ja myös sisävesille suunnitellaan parannuksia

Ongelma on vain siinä, että Saimaa ja sen kanava ovat vain 10% koko sisävesistömme rahtiliikenne kelpoisesta väylästöstä .

Tällä Yle artikkelilla saattaa olla jopa negatiivisia vaikutuksia sisävesien kehittämismahdollisuuksista suureen äänestävään yleisöön. se voi jopa olla (viite :some ) liikennepoliittisesti tietoinen torpedo jolla viedään katseet pois sieltä,  minne niitä ei valtion ja metsäteollisuuden toimesta haluta sisävesiliikenteen kehittämisissä menevän – meidän sisävesiliikenne väylästömme 90% osuuteen ja sen mahdollisuuksiin korvata raskaan maantieliikenteen  volyymeja EU liikennestrategia tavoitteiden mukaisesti.

+++
EU tavoite on , että raskasta maantieliikennettä siirretään vuoteen 2050 mennessä raide ja vesiliikenteeseen 75% ilmasto ja energia tavoitteiden toteuttamisiksi. http://www.inlandnavigation.eu/news/policy/the-eu-green-deal-and-inland-waterways-transport/

Muistamme että pelkästään metsäteollisuus kuljettaa kotimaassa tuhansilla rekoilla ja junilla päivittäin tuotteitaan niin, että vuotuinen kokonaismäärä on noin 80 miljoonaa tonnia vuodessa . ( vrt Suomen ulkomaan kauppa on noin 100 miljoonaa tonnia joista vienti ja tuonti suurinpiirtein yhtä suuria)

Em metsäteollisuuden kuljetuksista maanteitten osuus noin 75% ja raiteiden 25% volyymistä.

++++

Raiteille on suunnitteilla noin 50-100 miljardin hankkeet. Osaa niistä perustellaan rahtiliikenteen ilmastotavoittein toteuttamisilla.

++++

Tässä ja nyt  on  todettava, että pelkästään käynnissä olevilla Saimaan kehittämis projekteilla ja kanavan 30 miljoonan lämmittämishankkeilla ja Saimaan kanavan pidentämisillä ( muita ei suunnitteilla ? )  siirtyy ainoastaan Saimaan syväväylä alueen tehtaitten ja toimijoiden  raskasta liikennettä sisävesiliikenteeseen.

Valtiolla on asettamatta kokonaisuudessaan tutkimuksen alle se mitä koko Järvi Suomen alueelta voidaan raskasta maantieliikennettä siirtää vesille.

Tarkoittaa vastaavaa projektia mitä on toteutettu jo vuosikaudet raideliikenne puolella .  Raideliikenne puolella tutkitaan mitä maksaa  Tallina yhteys ja miten se voidaan toteuttaa .

Eli vesiliikenteessä tulee tutkia mitä raskasta maantieliikennettä voidaan  koko Järvi Suomen alueelta   siirtää vesiliikenteeseen EU tavoitteiden ja tukien avulla ja mitä se maksaa ehdoin…. tavoitteen tiedämme 75% pitää siirtää raiteille ja vesille.

+++
Eli Ministeri Harakka uutena ministerinä Teidän olisi puututtava peliin  ja saatava nyt yli kymmenen vuotta hajaannuksessa olleet liikennemuotojen tietoiset vääristelyt asialistoille niin että  myös EU liikennestrategiatavoitteet ja kaikki liikennemuodot asianmukaisesti  huomioidaan  .  https://ec.europa.eu/transport/modes_en

Liikenteen päästöt ovat kaikkien viiden liikennemuodon päästöt yhteensä tuottamia.(Lento, maantie, raide, meri ja sisävesiliikenteet)

Joista osa raskaan maantieliikenne päästöjen pienentämisistä voidaan tehdä liikennepoliittisesti tehokkaimmin niin, että siirretään maantieliikennettä vähemmän energiaa käyttäviin raide ja vesiliikenteisiin.

eli

LVM:n olisi aika ottaa myös sisävesiliikenteen 8000 km väylät, joista suuri osa on Järvi Suomessa ja sen kolmessa vesistössä , ja niiden yhdistämiset yhtenäiseksi liikenne verkoksi ja meriyhteyteen kotimaan väylästön avulla mukaan liikenneverkkojen tehokkuus  arviointiin niin, että todellisia EU:ssa sovittuja liikenteen ilmasto päästöjen pienentämismahdollisuuksia alettaisiin suunnittelemaan ja toteuttamaan Suomessakin asianmukaisen joutuisasti , ennen vuotta 2050 josta vuonna 2011 sovitusta aloituksesta lähes kymmenen vuotta on jo käytetty ilman yhden liikennemuodon huomioimista .

bionavigaattori

merikapteeni,EMLog kokemusta laivapäällikkötehtävien lisäksi mm. Kaupan ja teollisuuden tuotannon jakelu hankinta ja logistiikan johtamisesta , Venäjä-Suomi raideliikenne vaunuvuokrauksesta, Hamina Kotka alueen transit-liikenteessä ja Venäjän öljyteollisuuden tuotannon ja liikenteen laatu ja määrä tarkastus laboratorion johto tehtävistä. Öljyporausalusten suunnittelusta, rakentamisen valvonnasta sekä satamasuunnittelu toiminnoista. Elektroniikka romu keräys logistiikan aloituksen organisointi, suunnittelu ja toteutuksen johtaminen Suomeen Sisävesiliikenne logistiikan tutkiminen ja sisävesi-itämeri mallisuojatun laivamallin kehittäjä www.sisävesi.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu