Valtiojohtoista merenkulun maalittamista eduskunnan hyväksymällä strategialla ja kritiikin torjumista lainsäädännän avulla?

 

+++

Maalittaminen oli viime viikon yksi suurimmista kotimaan keskusteluista.

Keskustelu jäi tietenkin nyt viikonloppuna niin Ukrainan sotatilanteen kuin Englannin Kuningattaren kuoleman ” jalkoihin” ja siten osin unohduksiin …….

+++

Maalituksesta oikeusministeriö julkisti ehdotuksen uudeksi laiksi Oikeusministeriö ehdottaa maalittamista rangaistavaksi rikokseksi (msn.com), jossa mm.

”Poliisille ehdotetaan oikeutta saada kuunnella puhelimia ja suorittaa muita pakkokeinoja, mikäli se tutkii maalitustapauksia.”

Sanottakoon heti alkuun, että mielestäni on tärkeää se, että maalitusta voidaan lain säätämin keinoin vähentää ja tehdä se rangaistavaksi teoksi.

++++

Sivistyssanakirja antaa maalittamisesta kaksi eri tulkintaa toinen yksityisihmistä ja toisen valtion toimintaa koskevana substantiivina maalitus koskevana… maalittaminen – Sivistyssanakirja – Suomi Sanakirja

Tämä valtion tekemä maalittamis osuus on niin mediassa kuin somessakin kokonaan käsittelemättä. 

Eikö ole ollut esimerkkejä tapauksista.  ?

+++

Maalittainen eli maalittaminen valtion toimesta selitetään tarkoittavan valtion toimintaa pelkästään sodankäynnissä,    niin että vihollinen saatetaan toimintakyvyttömäksi. 

Voisiko sama tapahtua politiikassa, ministeriön avustuksella niin että vastustaja saatetaan maalituslain avulla poliittiseksi ”vainajaksi,

Ukraina on nyt Venäjän aloittamassa sodassa juuri viime viikolla toteuttanut menestyksekkäästi mallittamista.

ensin syöttämällä onnistuneesti virheellistä tietoa Venäjän päättäjille aikeistaan hyökätä etelässä suurimittaisesti, ja Ukraina kuitenkin hyökkäsi koillisella rintamalla todella vahvasti ja menestyksekkäästi.

Suoraan tulkittuna tarkoittaa sitä, että viranomaisten suorittamaan maalittamiseen sodassa/politiikassa tarvitaan kaksi erillistä elementtiä.

Harhautus ja isku.

Tulisiko aihetta tutkia siitä näkökulmasta. että voidaanko ja toteutetaanko samaa menetelmää Suomalaisessa liikennepolitiikan teossa.

+++

otetaanpa esimerkki samoin viime viikolta Suomen mediasta.

 

Harhautus 

eli onko mahdollista, että Suomessa voidaan suorittaa poliittinen pitkän tähtäimen  operaatio jossa

Puutteellinen tiedon tuottaminen annetaan perustaksi lainsäätäjille ja mediaan, uusien lakien tutkimusten ja strategioiden tauskoiksi, joilla kehitetään liikennettä.

Mielestäni on,Valtioneuvoston faktantarkastus pettänyt; virheitä 19- yhdeksällä sivulla. | Uusi Suomi Puheenvuoro

Ministeriön käytännön toimintaesimerkki kokonaisvaltaisen valitun maalittamis operaation edistämisestä, on niinkin tuore kuin viime viikolta.

Esimerkin tausta: se koskee EU ssa vuodesta 1997 sovitun TEN_T liikenneverkko osuuden ja samalla vuoden 2011 liikennestrategiassa edellytetyn liikennemuoto siirtymän maanteitten raskaan liikenteen volyymien vesiliikenteeseen toteuttamatta jättämistä Suomessa.

Valtioneuvosto linjasi kantansa TEN-T-asetusehdotuksen muutoksiin – liikenne- ja viestintäministeriö (lvm.fi)

jossa LVM jätti TEN_T liikenneverkoista käsittelemättä sisävesiliikenne verkot, vaikka sisävesiliikenne verkoihin EU esityksessä tehtiin erittäin suuret Suomea koskevat muutokset, niin maantie, raide kuin sisävesiliikenne verkkojen osalla.

Download (europa.eu)

näistä muutoksista jätettiin Suomessa sisävesiliikenne käsittelemättä kokonaisuudessaan.

Alun perin liikenneverkkojen tavoite eroavaisuus EU tavoitteista saatettiin voimaan meillä TEN_T direktiivin toteutuksessa jo vuonna 1997 jolloin jätettiin alueellisen saavutettavuuden sisävesiliikenne verkko ja sen kehittäminen pois kotimaan liikenne verkko tavoitteista.

Mukaan TEN_T verkko määrityksiin otettiin ainoastaan Vuoksen vesistön. Saimaan syväväylä osuuteen rajoittuva sisävesiosuus ja sen kehittäminen maksimaalisesti meriliikenne   tavoitteilla määritetty TEN_T   verkko , Venäjän kautta kulkevana ns  sisävesiliikenteen  ydinverkko yhteys.

Kokonaisuuden ajatus tietoinen vääristymä EU tavoitteista tehtiin siinä ,kun EU ydinverkon tulee yhdistää alueellisen liikenteen yhteydet muuhun eurooppaan, niin Suomessa ajateltiin, että pelkkä yhden vesialueen yhteys riittää.  Ja kkasi kaikkeaan Suomen kolmesta sisävesi väylästöstä jätettiin ilman yhteyttä tai tavoitetta joskus tehdä alueellinen sisävesiliikenne verkko.

Nyt kun kaikki EU sta johtavat TEN_T ydinverkko liikenneyhteydet Venäjän aloittaman sodan vuoksi ehdotetaan lopetettavaksi ja muutettavaksi ”alueellisen saavutettavuuden kattaviin liikenneverkkoihin kuuluviksi verkon osiksi.

Niin meille muodostuukin yhdelle sisävesialueellemme erityinen ja varsin eriskummallinen alueellisen kotimaan liikenne saavutettavuuden liikenneverkko.

Sellainen, jolla ei ole yhteyttä eikä saavutettavuutta lähialueisiin.

+++

Lisäongelmana tulee se että kyseistä sisävesien alueellista saavutettavuutta on edellytetty eduskunnan päätöksellä kehitettävän meriliikenne tavoittein.  

Valtiovalta jätti viimeksi 9.2.2022 sisävesien kehittämistavoitteet meriliikenteen huoleksi. eduskunnan liikenne ja viestintävaliokunnan päätöksellä

jota mm Sisävesiliitto arvosteli kovin sanoin. sen käsittelyvaiheessa…..Naiades III /2021-27 – www.sisavesiliitto.fi

 

+++

Kun harhautus on nyt täydellisesti tuotettu maamme ”Liikenne 12”  liikennejärjestelmä osuuteen , niin  voidaan toisaalla toimia

Hyökkäys eli

Toiminta toisella rintamalla, joihin valtion liikenne infra kehittäminen on yksinomaan keskittynyt

esimerkki:

STT:n,  jota valtio tuki mm 2019 puolentoista miljoonan euron tuella, julkaisi lehdistöön laajalle levinneen artikkelin: Kolmen suuren ratahankkeen noin 10 miljardin kustannuksista saattaisi jäädä iso osa veronmaksajien maksettavaksi | Uutissuomalainen | Keskisuomalainen (ksml.fi)  

Liitteessä ei käsitelty lainkaan raideliikenteen vaihtoehtoa, sisävesiliikenteen mahdollisuutta raideliikennettä tehokkaampaan ilmasto ystävällisempään, energiaa ja väyläinfra kustannuksia vähemmän kuluttavaan liikennemoodiin, jota EU ssa tavoitellaan, tutkitaan, tuetaan, vertaillaan ja kehitetään.

Tarkoittaa EU:n sisävesivesialueille suunniteltua, tuotettua laivaliikennettä korvaamaan ja kilpailemaan volyymeistä raide ja rekka liikenteen kanssa.

mm EU liikennestrategiassa ja sen tavoitteessa vuodesta 2011 alkaen on ollut   siirtää raskaan liikenteen volyymejä myös raideliikenteen kilpailijalle – vesiliikenteeseen. nyt ainoastaan raideliikenne osuutta kehitetään . Huomion arvoista on että samassa TEN_T käsittelyssä on jo merkitty uudet raideliikenteen hankkeena olevat edellä STT :n käsittelemät tulevat hankkeet otettu EU karttoihin mukaan….Revised TEN-T maps.pdf (europa.eu)

Ainoastaan Helsinki Tallina tunneli hanketta ei  STT artikkelissa käsitelty …ensin alueelliset hankkeet ja sitten ydinverkon hankkeet….

Mutta, koska meiltä jätettiin jo vuonna 1997 TEN_T verkostosta sisävesien alueellisen saavutettavuuden tavoite määrittelemättä, meillä ei ole alueellista sisävesiliikenneverkkoa suunniteltu eikä siten se ole mukana LVM:n virkamiesten ohjeissa ottaa sitä mukaan tutkimuksiin eikä vertailuihin, joilla voitaisiin asettaa raideliikenne panostukset kyseenalaiseksi ja kilpailuun sisävesiliikenteen kanssa. .

Hypoteettinen Kysymys :

Nyt kun on nähty Räsäs oikeuskäunnit jne… olisiko mahdollista  eli

Voitaisiinko uuden tulevan  maalittamislain varjolla tulevaisuudessa syyttää –(myös viime viikolla – Venäjällä nähdyn mukaan- Pietarilaiset aluepäättäjät ovat syytteessä Putin lemppu ehdotuksesta) maalittamisesta yksittäistä ihmistä ministeriötä ja/tai sen virkamiehiä vastaan tehdystä mallittamisesta.  Vaikka vain esiintoisi lakien ja asetusten tekovaiheessa tehtyjä selkeitä tietoisesti tehtyjä muutoksia EU tavoitteisiin, kun ne tulee esiin mm edelle mainitusta kirjoituksissa  LVM:n toiminnasta.

On selvää jo tässä vaiheessa, että näissä tapauksissa taitavat lakimiehet kykenevät osoittamaan selkeästi sen, että  LVM :n virkamiehet ovat toimineet eduskunnan hyväksymien lakien ja asetusten mukaisesti, jättäessään yhden liikennemuodon pois arvioistaan ja eduskunnalle nyt viime viikolla esitetyistä faktoista,

Kysymys onkin siitä valinnasta, jonka virkamies joutuu ja on laitettu tekemään.  tuoko hän esille tasapuolisuuden nimissä kaikki EU ssa sovitut faktat vai tyytyykö hän toteuttamaan organisaatiohierarkian asettamat vaatimukset, jotka perustuvat Suomen erilliseen EU sta poikkeavaan liikennesuunnitteluun ja sen strategisiin tavoitteisiin.,.

EU :n tilintarkastustuomioistuimen mielestä

 

Ollako vai eikö….

 

+1
bionavigaattori
Sitoutumaton Pyhtää

merikapteeni,EMLog
kokemusta laivapäällikkötehtävien lisäksi mm.
Kaupan ja teollisuuden tuotannon jakelu hankinta ja logistiikan johtamisesta , Venäjä-Suomi raideliikenne vaunuvuokrauksesta, Hamina Kotka alueen transit-liikenteessä ja Venäjän öljyteollisuuden tuotannon ja liikenteen laatu ja määrä tarkastus laboratorion johto tehtävistä. Öljyporausalusten suunnittelusta, rakentamisen valvonnasta sekä satamasuunnittelu toiminnoista. Elektroniikka romu keräys logistiikan aloituksen organisointi, suunnittelu ja toteutuksen johtaminen Suomeen Sisävesiliikenne logistiikan tutkiminen ja sisävesi-itämeri mallisuojatun laivamallin kehittäjä
www.sisävesi.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu