Valtiolla jatkuva liikennejärjestelmästä johtuva rahavuoto raskaasta tavaraliikenteestä, onko rahareikien tukkiminen mahdollista?

 

lvm.n  ilmoitus joukkoliikenteen ja kyberturvallisuuden parantamisiin oli mielenkiintoinen.   Joukkoliikenteeseen panostetaan 48 miljoonaa euroa ja kyberturvallisuuteen 38 miljoonaa euroa.

Samassa hallituksen ilmoituksessa todetaan, että raskaan liikenteen tukemisiin on myönnetty 75 miljoonaa euroa.

+++

Jaetun informaation toteuttamiskaava on sama kuin siinä, että valtio ilmoittaa, että liikenneinfraan ei panosteta, mutta samalla tekee raideliikenne infra suunnitelmia (koko 2000 luvun)  ja hankeyhtiöitä kuntien kanssa yli 10 miljardin raidehankkeista (turku suomi rata ja itärata) . jotka ovat vain alkusoittoa ja edellytys sille, että voidaan investoida lisää 30–50 miljardia euroa Tallinna Helsinki tunneliin, jolla kilpaillaan tavaraliikenteen Eurooppa volyymeista meriliikenteen kanssa.  Ja jätetään samalla kaikki EUssa sovitut sisävesi ja suoravesiliikenne tutkimukset Euroopan ja Järvi Suomen alueen välillä tekemättä ja siten kaikkien raideliikenne laskelma vertailujen ulkopuolelle.

´´

´Tämänkin esimerkin mukaan Hallitus puhuu mediaseksikkäästi joukkoliikenteestä ja kyberturvallisuudesta, kun kuitenkin suurimmat yksittäis- panostukset tehdään muualle, eli maantie- ja raidetavaraliikenteen kuljetustukeen.

Eli valtion panostusten pääosa kohdistuu jälleen kerran valtion lisäbudjetissa   KULJETUSTUKEEN , mikä tarkoittaa sananmukaisesti sitä, että jälleen joudutaan tukemaan nykyjärjestelmään valittua raskaan maantieliikenteen ja raideliikenteen kotimaan kuljetusvolyymien toteuttamista, tavoilla, jotka ovat kaikkien liikennejärjestelmä suunnittelu vertailujen ulkopuolella.

Joten emme missään budjeteissa emmekä hankeaihioissa näe mitään tutkimuksia siitä, miten näitä tukia voitaisiin pienentää esimerkiksi voimassa olevaa EU liikennestrategiaa ja sen liikenneinfra tavoitteita noudattaen…

Eli voimme vaan todeta että  valtio ei ole aloittanut eikä viimeisten väyläviraston virkamiesten julkitulosta  https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/bionavigaattori/hesarin-lvm-n-artikkeli-90-luku-liikennejarjestelmasuunnittelun-perustana-tanaan-19-05-2022-myytteja-vai-faktoja/    päätelleen aloita keskusteluja tai tutkimuksia vesiliikenne vaihtoehdoista, siitä miten raskasta maantieliikenne volyymiä ( tavoite asetettu vuonna 2011) siirrettäisiin viidenteen liikennemuotoon -eli sisävesille EU ssa sovitun mekanismin ja tavoitteiden mukaisesti niin, että kuljetustukea voitaisiin maksaa vähemmän, infran hoitokulut laskisivat, ja muutkin liikenteen ulkoiset kulut pienenisivät maksimissaan noin 800 miljoonaa euroa vuodessa.  Koulutusesitys (sisavesi.fi) 

En tiedä missä vaiheessa ja kenen määräyksillä valtio voi jättää EU liikennestrategia vaatimuksista sisävesiliikenteen multimodaali /liikennemuoto tutkimukset pois .

Eu:n tilintarkastustuomioistuin ei pidä poisjättöä mahdollisena. Faktat MKH 05.2008 ; Scenariot 2010 ; EU – 2011 / 2021 ja LVM 26.05.2021 | Uusi Suomi Puheenvuoro

Joka tapauksessa vaihtoehtoisten kuljetusjärjestelmän tutkimusten pois jätöt ovat faktaa jo yli kymmenen vuoden ajalta, ja tulos näkyy jatkuvasti niin budjeteissa kuin lisäbudjeteissa em. peittely esimerkin mukaisesti. Toiminta on vastoin   kaikkea EU ssa sovittua liikenteen ilmasto, energia ja kestävän kehityksen mukaista suunnittelu tarvetta ja virkamiesten virkavelvollisuutta ja vaatimusta esittää päättäjille kaikki ilmasto muutokseen ja valtion mahdollisuuksiin pienentää energian ja kustannusten kasvuja  Sisävesiliikenne Euroopassa (inlandnavigation.eu) ,

Väyläviraston virkamiehet ”tyrmäävät ” ja media nielee ja julistaa suurelle yleisölle, ilman ongelmia 90 luvun logistiseen – nykyiseen myytti ”tietoon” ja pelkkään meriliikenteen jatkamiseen Saimaan kanavan avulla   -ei kotimaan sisävesiliikenteen kehittämisiin perustuvaa tietoon vedoten, Hesarin LVM: n artikkeli :90 luku liikennejärjestelmäsuunnittelun perustana-tänään 19.05.2022; myyttejä vai faktoja? | Uusi Suomi Puheenvuoro   ,.

Sisävesiliikenteemme toteuttamisissa kotimaan osuus on ymmärretty valtion hallinnossa pelkäksi Saimaan osuudeksi  – ja siksi  alueellisen liikenteen ja erityisesti maantieliikenne volyymien siirtoon vesille tarvittava TEN_T sisävesiliikenne verkon puuttuminen havaittiin konkreettisesti nyt Venäjän Ukrainaan hyökkäyksen johdosta syntyneen ja Saimaan kanavaliikenteen loppumisen   yhteydessä, kun tavaraliikenteen osalta käytännössä sisävesiliikenne valtion hallinnoimassa ja  suunnittelemassa muodossa loppui kokonaan Euroopan kolmanneksi tiheimmin väylin varustetussa jäsenvaltiossa.

Mutta edelleen valtion virkamiehet toimivat ikään kuin kaikki toimisi normaalisti.

VAIHTOEHTO

EU rahoilla tuotettu lyhyt filmin Saimaalle. EMMA Extension – Smart fairway digitalization pilot in Saimaa – YouTube  (kesto 2  minuuttia ja 34 seknttia) , on hyvä esimerkki siitä, että meillä olisi täysi mahdollisuus kolmen vesistön yhteen saattamisella poistaa tulevaisuuden liikenteen energiakulutusta todella merkittävästi.

Samanlaiset filmit voitaisiin saada aikaan myös kahden muun vesistön tulevaisuuden kontti ja muusta sisävesiliikenteestä, joita jo vuonna 2018 eduskunnan tulevaisuusvaliokunta esitteli   https://www.eduskunta.fi/FI/valiokunnat/tulevaisuusvaliokunta/julkaisut/Sivut/default.aspx  silloin jo kymmen vuotta aiemmin tehdystä laivainnovaatiosta ja sen avaamista sisävesiliikenne mahdollisuuksista.

   

 

0
bionavigaattori
Sitoutumaton Pyhtää

merikapteeni,EMLog
kokemusta laivapäällikkötehtävien lisäksi mm.
Kaupan ja teollisuuden tuotannon jakelu hankinta ja logistiikan johtamisesta , Venäjä-Suomi raideliikenne vaunuvuokrauksesta, Hamina Kotka alueen transit-liikenteessä ja Venäjän öljyteollisuuden tuotannon ja liikenteen laatu ja määrä tarkastus laboratorion johto tehtävistä. Öljyporausalusten suunnittelusta, rakentamisen valvonnasta sekä satamasuunnittelu toiminnoista. Elektroniikka romu keräys logistiikan aloituksen organisointi, suunnittelu ja toteutuksen johtaminen Suomeen Sisävesiliikenne logistiikan tutkiminen ja sisävesi-itämeri mallisuojatun laivamallin kehittäjä
www.sisävesi.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu