Vanhaselle vanhoja faktoja – hakkeesta ja sen saatavuudesta…..

Vanhasen ja vähän muidenkin  hake – faktojen tarkastukseen ….

+++

Valtiovarainministeri Vanhanen totesi Uuden Suomen 10.12.2020 artikkelin mukaan Perussuomalaiset kuumotti hallitusta turpeen äkkikäänteestä – Ministeri Vanhanen yllätti: ”Iso työllistymisen mahdollisuus ympäri Suomea” | Uusi Suomi  eduskunnassa ;

Quote

”Haketta tarvitaan Vanhasen mukaan paljon: alkuun se on ulkomaista, jatkossa ministerin toiveen mukaan suomalaista.” Hän vetosikin metsänomistajiin ja ensiharvennusten lisäämiseen. ”Siina.”Siinä on itse asiassa ympäri Suomea iso työllistymisen mahdollisuus, jos sen hoidamme oikein”, Vanhanen sanoi hakkeen tarpeesta.

Unquote

Mielenkiintoinen sanonta: toiveen mukaisesti.  Hän toivoo, että metsänomistajat lisäävät hakkeen tuottamista.

Hakkeen saaminen polttopaikoille on kuitenkin monen toiminta moodin muodostaman logistisen ketjun takana. Ei pelkästään tuottajien ongelma.

Ketjun jokainen palanen tarvitsee oman infransa, josta valtio pitää pääasiallisesti huolta, jos ei kokonaan niin osittain ainakin.

+++

Ja tästä nyt ”Suomi on saari ” mallista,  jossa maan sisäiset kuljetukset hoidetaan rekoin ja raitein välittämättä liikennemaantieteellisistä faktoista, optimaalisen  logistisen ketjun kehittämisestä kestävän kehityksen ja EU:ssa sovittujen ilmastotavoitteiden toteuttamismallien mukaisesti –  voidaan olla monta mieltä.

Omasta mielestäni suurin syy, että nyt ulkolaista metsä raaka ainetta ei ole mahdollista tuottaa tarpeellisia määriä Suomesta; on ollut juuri logistisen ketjun vaillinainen kehittäminen, josta suurinta vastuuta voidaan laittaa nykyiselle valtiovarainministeri Vanhaselle itselleen. Ei ainoastaan nykyisten veropäätösten takia. Vaan siksi että

Hän omalla toiminnallaan ja vuoden 2007 hallitusohjelmalla teki mahdolliseksi yhden liikennemuodon jättämisen kehityksen ulkopuolelle -jättämällä ensi kertaa hallitusohjelmista sisävesien kehittämisen pois, samalla asettamalla tavoitteeksi pelkän 10% (Saimaan alue) maamme noin 8000 km vesiväylien jatkokehittämisen sijaan, alueen jolta ei ole mahdollista rakentaa 100% varmaa, tehokkainta ja ympärivuotisesti toimivaa kuljetusketjua rannikoille, koska Viipurin jäänmuodostus kovina talvina sen estää.

Ei auta, että nyt vuonna 2020 syksyllä saadaan valtion rakentamana avustava todella hyvä ja mainio irtokeula jäänmurtajaksi – suuren julkisuuden myötä Saimaalle.   Keula on tosi hyvä mutta kun lähtökohta on, että suurimmilla pakkasilla silloin kun haketta tarvittaisiin eniten, laivakuljetukset ovat mahdottomia, vaikka Saimaa pidettäisiin auki niin ahtojäät tukkivat ulosmenon Viipurissa.

Nyt Saimaalle valitun Kotimaisen jäänmurto vaihtoehdon alkuperäinen kehitysvaihtoehto  esitettiin silloiselle pääministeri Vanhaselle jo vuonna 2007. Ja silloin kehittäminen olisi koskenut koko valtakunnan ympärivuotisen sisävesiliikenteen alkua, Keitele-Päijänne metsä raaka aine kuljetusten avulla Jyväskylän Energialla,  ilman erityisiä jäänmurtajia, jäänmurron itsenäisesti hoitavilla sisävesien rahtilaivoilla.   8.5-Keitele-Päijänne-hake-bioship-1-2009-.pdf (sisavesi.fi)

Vanhanen laittoi nykyisen eduskunnan puhemiehen silloisen ministeri Vehviläisen asialle ja kolmen vuoden työn jälkeen todettiin, että Keitele Päijänne vesialueella ei ole 5 vuoden tähtäimellä tarpeeksi volyymeja,  joilla voitaisiin saada laivakuljetukset Keitele Päijänteellä kannattavaksi.

Silloinen ministeri nykyinen eduskunnan puhemies toteaa nyt viimeisestä skandaalista mediassa :

 

MielestänI allamainituin faktoin voitaisiin nyt todeta vastaavasti  Liikenneinfran rakentamisesta että

 

JO VUOSIA ON MENNYT FAKTAT JA POLITIIKKA OSITTAIN SEKAISIN. – JA VÄLTTÄMÄTTÄ TULEE MIELEEN -TOIMIIKO MEIDÄN JÄRJESTELMÄMME TÄYDELLISESTI OIKEALLA TAVALLA.

 

++

 

Vaikka em sisävesilaivan suunnittelija ja Jyväskylän Energia esittivät päinvastaiset laskelmat.  Laffcomp Oy: Eriävä mielipide 17.12.2009 (sisavesi.fi)

Niin  silloin jätettiin Jyväskylän noin 11000 m3 päivittäiset hake/turve kuljetustarpeet raide ja maantieliikenteille asiasta Vanhasen ja Vehviläisen ministereinä ollen tuotetun raportin perusteella . Microsoft Word – 3-2010.doc (valtioneuvosto.fi) aloittamatta .  Raportti jota mm paperiliitto edellytti jätettävän huomioonottamatta ja uudelleen tuotettavaksi, koska se oli yksipuolisesti tuotettu.  12.5 Paperiliitto keitele Päijänne tutkimuksista (sisavesi.fi) ja vaikka Suomen vesitieyhdistys teki asiasta vaihtoehto suunnitelman. 12.9 vesitieyhdistyksen Keitele Päijänne Hake projekti ja Ultra keveät laivat (sisavesi.fi) .  Ja mm kansanedustaja Toimi Kankaanniemi teki Hallitukselle kirjallisen kyselyn,kk0585.fm (eduskunta.fi) ,

johon ministeri Vehviläinen antoi mielenkiintoisen ja paljon kertovan vastauksen, jonka mukaisten toimenpiteiden ja käsittelyn yhteydessä ja asiasta tehdyillä LVM raporteilla sinetöitiin yhden liikennemuodon poisjättäminen valtion liikenneinfra tutkimuksista ja toteutuksista vv 2011-2020 välisinä aikoina.  Tutkimus aiheesta vuodelta 2016 paljastaa kylmät faktat :

+++

Ja siten se pääfakta, mitä raporteissa etsittiin, LVM Keitele Päijänne vuoden 2010 raportissa mainitun viiden vuoden ajanjakso – ,  tuli esiin ja täyteen  vuonna 2016  – jolloin heti Äänekosken biotehtaalle myönnettiin  160 miljoonan euron avustus Helsinki keskeisen maantie ja raideliikenne logistiikan edelleen kehittämisiin, alun perin 30 miljoonaa euroa edellyttävien vesiliikenne kehittämisten tarvitsemien siltojen nostojen rahoitusten  sijaan, samalle alueelle , mitä  Keitele Päijänne alueen noin 11000 m3 päivittäisen poltto tarpeen vaatiman käytön noin 40-60%  vesiliikenne hankinta ketju olisi mahdolistanut johon edellytettiin vesiliikenne vaihtoehtoa -mutta jota ei toteutettu

Samalla -Äänekoski päätöksellä, oli jätetty unhoon  täysin –  taloudellisesti kannattavan, kestävän kehityksen ja vähintään 50% rekka liikenteen päästöjä ja liikenteen ulkoisia kuluja pienentävän ,infran rakentaminen esim.  Suomen vesitieyhdistyksen tekemän logistisen arvion ja kuljetus suunnitelman mukaisesti.12.9 vesitieyhdistyksen Keitele Päijänne Hake projekti ja Ultra keveät laivat (sisavesi.fi)

 

 

Edellä mainitun ympärivuotisesti, ilman jäänmurtoa talvella liikkuvan sisävesi- laivamallin jääominaisuudet oli suunnitellut alussa mainitun jääkeulan Saimaalle suunnittelija ILS Ship Design &Engineering. Aalto yliopiston professori Pentti Kujalan mielestä kyseisessä jo vuonna 2007 suunnitellussa laivamallissa oli jääominaisuuksien lisäksi kehittynyt lastinkäsittelyjärjestelmä, jota hän piti vielä vuonna 2019 maailman edistyksellisimpien joukossa 9247af_be6e8ddf5a374b5a988782da2732651c.pdf (filesusr.com)  sivu 10

Tästä kaikesta Suomeen kasautuneesta sisävesiliikenne kehittämisen maailman huipputiedosta, laivakuljetusten EU: ssa sovitusta kehittämisestä sisävesille, sen tarpeesta, tarpeen innovatiivisestä ja kotimaisuudesta huolimatta hallituksen ja poliitikkojen liikennepoliittinen tavoite ja tarve on ollut vuodesta 2007 alkaen jääräpäisesti kehittää pelkästään raide ja maantieliikennettä sisävesiliikenteen jäädessä totaalisesti syrjään. Oppitunti isosta kokonaisuudesta – liikennejärjestelmäsuunnitelma vuoteen 2050 LVM julkaisi eilen luonnoksen 12 seuraavan vuoden liikennejärjestelmäsuunnitelmastaan, jota on valmisteltu kesäkuusta 2019 alkaen. Luonnos siksi, että siihen voidaan tutustua ennen… (uusisuomi.fi)

+++

Ja nyt kymmenen vuoden hiljaiselon jälkeen LVM alkaa sitten jälleen   ottaa käsitteeksi ” SISÄVESI ” -termin käyttämisen ,   edelleen pelkästään koskevaksi Saimaan aluetta…. ja jättää siten 90% sisävesistä ilman huomiota.

Näillä em valtion( LVM:n 100%  ja puutteellisesti tutkituilla ja heidän   junailemilla ja tuottamilla )  raporteilla ja yhteisillä päätöksillä yhteistyössä  TEM min kanssa,  katkaistiin mm VTT:n toteaman EU:ssa sovitun laivanrakennustukimenettelyjen mukaisten innovatiivi tukien myöntäminen sisävesiliikenteeseen kehitettäville aluksille lopullisesti vuonna 2009 .

+++

Ja vahvasti väitän, että  ilman sisävesiliikenteen kehittämistä turpeen ja hakkeen kuljetusketjut ovat torsoja kannattamattomia, EU ilmasto ja kestävän kehityksen tavoitteiden vastaisesti suunniteltuja White paper 2011 | Mobility and Transport (europa.eu) ja  toteutettuja ilman yhden EUssa sovitun liikennemuodon kokonaisvaltaista valtakunnan tason liiikennemaantieteellistä huomioimistaTransport modes | Mobility and Transport (europa.eu)     ja joille  tarvitaan suurempi valtion panostus mm liikenne infran ylläpitoon ja rakentamisiin , liikenteen ulkoisten kustannusten korvaamisiin ja lopuksi vielä ilmastopäästöjen ja energia kulutusten monikertaistumisen takia,mitä jouduttaisiin tekemään verrattuna siihen mikäli sisävedet 100% otettaisiin valtion liikenneinfra kehittämis ohjelmiin mukaan.

bionavigaattori

merikapteeni,EMLog kokemusta laivapäällikkötehtävien lisäksi mm. Kaupan ja teollisuuden tuotannon jakelu hankinta ja logistiikan johtamisesta , Venäjä-Suomi raideliikenne vaunuvuokrauksesta, Hamina Kotka alueen transit-liikenteessä ja Venäjän öljyteollisuuden tuotannon ja liikenteen laatu ja määrä tarkastus laboratorion johto tehtävistä. Öljyporausalusten suunnittelusta, rakentamisen valvonnasta sekä satamasuunnittelu toiminnoista. Elektroniikka romu keräys logistiikan aloituksen organisointi, suunnittelu ja toteutuksen johtaminen Suomeen Sisävesiliikenne logistiikan tutkiminen ja sisävesi-itämeri mallisuojatun laivamallin kehittäjä www.sisävesi.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu