Väylämaksujen poistot peilattuna vuoden 2013 merenkulun rikkidirektiivi lobbauksiin ja LVM:n toimiin

Liikenneministeriö aikoo pienentää merenkulun kustannuksia  https://www.lvm.fi/-/vaylamaksujen-poisto-lausuntokierrokselle-1037739

Hienoa.

Ja suositeltavaa…. on ottaa ja tehdä toimenpiteitä millä merenkulun kustannuksia voidaan hillitä.

++++

Toisaalta suunnitellulla toimenpiteellä ilman muita valtion muita toimenpiteitä on hyvinkin haitallinen vaikutus maamme logistiikan ja sille rakennettavan vuoden 2050 liikenne strategisten toimenpiteitten vaatimaa liikenne infraa…

Otsikossa mainitut toimet molemmat olivat (2013 rikki ja nyt 2020 väylämaksutN) ja ovat pelkkiä  liikennepoliittisia – Ad Hoc toimenpiteitä-  ”Suomi on Saari” –  liikennestrategian vahvistamiseksi. Ei liikenteen ylläpidon eikä vienti ja tuonti kustannusten säästön kanssa kestäviä ratkaisuja.

(Ad Hoc = Wikipedia =Ad hoc on latinaa ja tarkoittaa ”tätä (tarkoitusta, tehtävää) varten”. Tieteessä ja filosofiassa ad hoc -hypoteesi tarkoittaa hypoteesia, joka hyväksytään puhtaasti teorian pelastamiseksi vaikeuksilta tai kumoamiselta, ilman mitään itsenäistä perustetta. )

++++

Rikkidirektiivi keskustelut kävivät 2010 luvun alussa kuumina.  2013-  LVM ,   lobbareiden perutellessa miljardi kustannuksiin kohoavilla rikkidirektiivi kustannuksia viennille ja tuonnille  ,  meriliikenteen kustannuspaineen kompensoimiseksi (LVM astuksillaan ) nosti ja aloitti edelleen toteutettavat rekka autojen akselipainojen kasvattamiset.  Nekin ovat hyvä juttu.  Mutta ilman muita liikenne infra ja liikennemoodien välisten tavaraliikenne siirtojen (EU liikennestrategia)  mukaisia toimepiteitä  pelkkä tavaraliikenteen maantieosuuksien yksinomainen kehittäminen on haitta . Ja vastoin EU ssa sovittuja liikenne poliittisia tavoitteita.

Kustannukset rikkidirektiivistä nousivat kyllä  todella lobbarien mukaisesti miljardi luokkaan… Mutta ei siellä ja siksi missä niiden piti lobbareiden laskelmien mukaan olla.

Rikkidirektiivistä tuli 2014-2016 tehtyjen tutkimusten mukaan  noin 100-200 miljoonan euron lisäkulut silloisille laivojen poltto aine kustannuksille.  Joita kompensoitiin sitten mm 30 miljoonan euron rikkipesuritukipaketeilla.

Miljardi kustannukset tulivat siitä,  että korjausvelat ,joita ei käytännössä ollut lainkaan 2010 luvun alussa ampaisivat miljardi luokkaan, kun uusien akseli painojen takia lähes kaikki valtakunnan maantiesillat jouduttiin tarkastamaan ja suuri osa korjaamaan.  Edelleen rekka autojen aiheuttamat tien kulutukset kasvoivat suuresti kun aksilipainot nousivat.

+++

Nyt Väylämaksut ovat samaa Ad Hoc toiminta mallia ja  suuntaa, joilla vahvistetaan Suomi on saari – samaisen liikennemallin meriliikenne suoritteita.

Mutta kun ne tehdään ilman  EU:ssa sovittuja maantieliikenne volyymien siirtoja vesiliikenteeseen    niin niillä tuetaan konventionaalista merisatama liikennettä , tuetaan ja vahvistetaan samalla raide ja maantieliikenteen tavaraliikenne volyymien kasvua satamista sisämaahan ja päivastoin pelkän maaliikenteen avulla..

Kun EUssa on sovittu tasan päinvastaisesta liikenteen ja sen mukaista liikennemoodien kehittämistä tulisi suorittaa niin että maantieliikenteen tavaraliikenne volyymejä kaukoliikenne osuudella pienennetään jopa 75%

Kun em tavoitteita  ei taaskaan oteta mukaan päätöksiin , niin samalla sysätään edelleen harmaaseen tulevaisuuteen merenkulun muu logistinen kehittäminen,jolla edellämainittuja siirtoja vesille voitaisiin suorittaa….

++++

Laskin em johdosta pelkästään sisävesiliikenne budjetteihin sisältyvän kehittämisvajeen olevan jo vuonna 2017  noin  500 miljoonan euron luokkaa….

Ja kun LVM on jä’ttänyt kokonaan vuoden 2008 jälkeen suorittamatta kaiken tutkimuksen sisävesiliikenne kehittämisistä niin kuvio on täysin selkeä.-..

viite:  MKH esitelmä sisävesien mahdollisuuksista ja kehittämisongelmista vuodelta 2008 artikkeli kuvassa ote kyseisestä :

http://www.sisavesi.fi/wp-content/uploads/2018/04/5.2-Sis%C3%A4vesiliikenne-ja-v%C3%A4yl%C3%A4t.pdf

ja tämän päivän tilanne:

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/bionavigaattori/ministeri-harakkaa-on-harhautettu-jalleen/

ja unholaan jätetty lähihistoria faktat :  https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/bionavigaattori/historia-tietoja-ministeri-harakallekin-liikennejarjestelmastamme-tulevaisuuden-kehittamisiin/

bionavigaattori

merikapteeni,EMLog kokemusta laivapäällikkötehtävien lisäksi mm. Kaupan ja teollisuuden tuotannon jakelu hankinta ja logistiikan johtamisesta , Venäjä-Suomi raideliikenne vaunuvuokrauksesta, Hamina Kotka alueen transit-liikenteessä ja Venäjän öljyteollisuuden tuotannon ja liikenteen laatu ja määrä tarkastus laboratorion johto tehtävistä. Öljyporausalusten suunnittelusta, rakentamisen valvonnasta sekä satamasuunnittelu toiminnoista. Elektroniikka romu keräys logistiikan aloituksen organisointi, suunnittelu ja toteutuksen johtaminen Suomeen Sisävesiliikenne logistiikan tutkiminen ja sisävesi-itämeri mallisuojatun laivamallin kehittäjä www.sisävesi.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu