Väyläviraston päänsäryt ?

Väyläviraston ja Yhdenvertaisuuden edistäminen

Somessa väyläviraston sivuilla keskustellaan Väyläviraston facebook kirjotuksesta, jossa ilmoitettiin, että väylät ja yhtäläiset oikeudet kuuluvat kaikille.🏳‍🌈  Väylät ja yhtäläiset… – Väylävirasto – Trafikledsverket | Facebook

Väylävirasto tahtoo toiminnassaan edistää työyhteisön ilmapiirin kehittämistä niin että  työyhteisön virkamiehet eli  työntekijät voivat halutessaan yhdenvertaisesti ilmaista kuulumistaan esim seksualisesti tai uskonnollisesti eri ryhmittymään mitä muut.

Työyhteisön todellinen ilmapiiri ja Yhdenvertaisuuden edistäminen

Jatko kysymys mikä pitkään LVM:n ja Väyläviraston toimintaa seuranneena jää askarruttamaan. Saavutetaanko seksuaalisen tai uskonnollisen yhdenvertaisuuden avulla myös mahdollisuus työyhteisöä muuten kalvavaa todellisuutta parantaa, puuttumatta itse toiminnan virheellisyyksiin ja puutteisiin. jotka näkyvät Suomen väylävirastossa selkeästi , EU liikennestrategian toteuttamatta jättämisissä

Virkamiesten ääni ja EU tavoitteet 

Voiko virkamies kyseenalaistaa Väyläviraston strategioita ja toimintatapoja, erityisesti niiden suhteen, miten EU:n tavoitteita toteutetaan?

Onko mahdollista, että virkamiehet voisivat avoimesti tuoda esiin sen ,  että Suomi poikkeaa Intermodaali direktiivistä, TEN-T verkoista ja vuoden 2011 liikennestrategiassa sovituista raskaan maantieliikenteen volyymien siirroista?

Tutkimusten Puute ja Sen Vaikutukset

Tutkimuksia, jotka selvittäisivät, mitä nämä poikkeamat merkitsisivät maamme väylänpidolle, tavaraliikenteen kustannuksille ja rannikkosatamien takamaa-alueille, ei ole vielä aloitettu. Tämä on ongelma, joka vaatii huomiota.

Ongelma on sisällytetty kokonaisvaltaisesti valittuun liikennepoliittiseen linjaan, jota väylävirasto ja sen virkamiehet joutuvat noudattamaan.

Ei voi olla valveutuneelle virkamiehelle mikään yllätys se mitä parannuksia EU tavoitteiden toteuttaminen toisi niin väylänpidolle, tavaraliikenteen kustannuksille kuin nykyliikenteen rannikkosatamien takamaa alueiden kehittämisille.

+++

Neljä Esimerkkiä EU:n Tavoitteiden Vastaisista Valinnoista

1) Saimaan Öljytuotteiden Kuljetukset

Lopetettiin viherväittämillä Saimaalle öljytuotteiden kuljetukset laivoilla.
jolla toimella vahvistettiin Neste Oy:n markkinaosuuksia lopettamalla ulkolaisten öljy yhtiöitten suoratuonti, korvaamaalla tuotemyynti Neste Oy:n varastoilta valtion subventoimilla  rekka ja raidekuljetuksilla Porvoosta.
Missään muussa EU maassa ei ole vastaavia öljykuljetuksia sisävesiltä karsittu pois. https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/…/professori…/
2) Sisävesikuljetusten Väylämääritykset:
Sisävesikuljetusten väylämääritykset perustuvat meriliikenteen ja sen logistiikan maksimointiin ,ei sisävesien eikä sisävesilaivojen minimi alikulkusiltojen rakentamisiin eikä siten kustannusten ja tehokkuuden optimointiin .
Esimerkki Vekaran salmen silta Hanke kustannukset lähes 20 miljoonaa euroa ,10 minuutin aika säästön maantieliikenteelle saamiseksi sisävesiväylän yli johon tehtiin silta jossa alikulkukorkeus tuli olla 24,5 metriä. Vaihtoehtona se, että sisävesille voidaan saada jopa 8500 m3 laivat 2,4 metrin kulkusyväydellä ja 10 metrin alikulku korkeudella toteuttamaan suora laiva liikennettä Eurooppaan, kun toteutettaisiin 2000 luvun laivateknistä kehittämistä ja Eu tavoitteista sisävesien liikenne verkkoa https://vayla.fi/vekaransalmi
3) Keitele Päijänne -sisävesiliikennehanke:
Keitele Päiiänne sisävesi liikenne hanke jossa tavoite oli ottaa kauppamerenkulun käyttöön 90 luvulla rakennetut uudet Keitele Päijänne kanavat ja samalla toteuttaa EU vuoden 2011 liikennestrategian ennakointia.
Tavoite oli pyrkiä siirtämään jopa 4 miljoonaa m3 bioraaka aineen kuljetuksia rekoilta sisävesille, Jyväskylän energian uuden biovoimalan tarpeiksi. Valtiolle  väyläkustannukset tästä olisivat olleet noin 40 miljoonaa euroa., jolla olisi saatu alkuun kaksi kertaa Saimaan vujosittaiset koskaan toteutuneet maksimivolyymit sisävesiliikenteelle
Hanke tyrmättiin ” Metsähaketta kuljettavalle uudentyyppiselle alukselle ei alueella ole taloudellisia edellytyksiä, koska kuljetusmatkat ovat lyhyehköt ja hankinta-alue rajoittunut.”
Lausuma perustui puutteellisiin VTT raportin 37/73/2009 tulkintoihin.  VTT ja LUT raporteista voidaan havaita että rekka liikenteen siirrot ovat ympärivuotisesti mahdollisia ja taloudellisti toteutettavissa , myös  lyhyille matkoille mahdollisten muutosten olevan ympärivuotisten vaikutusten EU tavoitteisia ja tukikelpoisia jonka johdosta edellytettiin hankkeelle EU laivanrakennusinnvaatio sääntöjen mukaista tukea.  https://lvm.fi/…/tyoryhma-keiteleen-kanavan-parantaminen-ei…

Hylkääminen tarkoitti käytännössä sitä että LVM  virkamiehet poikkesivat hankkeen arvioinneissa, ei ainoastaan yliopisto tason tutkimusten – vaan myös  VTT tutkimuksen antamista selkeistä tuloksista ,Huomioimatta EU tavoitteita siirtää rekka volyymejä sisävesille ,samoin tutkimatta jäi  ja on edelleen kaikki intermodaali direktiivin edellyttämät liikenteen kehittämis vaatimukset  Keitele Päijänteen osalta ja lopuksi vielä vuonna 2011 voimaan astunutta EU liikennestrategiaa ei noudatettu, sitä, jossa edellytetään jopa valtion tukevan kyseisiä siirtoja.
mm Ruotsissa siirrot ja sisävesiväylästön kunnostaminen aloitettiin 2010 luvulla. Norjasta puhumattakaan ,jossa jopa 40 km kuorma auto matkalle on kehitetty täysin uusi laivakuljetus konsepti, jolla korvataan lyhyelläkin matkalla noin 40 000 rekka matkaa tehtaan ja valtameri sataman välillä laivoilla.Yara Birkeland | The first zero emission, autonomous ship | Yara International
Suomessa EU tavoitetta rekka auto liikenteen puolittamisista , saati sen kokonaan poistamista , ei ole vielä edes aloitettu suunnittelemaan.
4) Suomen Sisävesiliikenteen Tutkimus:
Suomen sisävesiliikenteen tutkimus on erotettu kokonaan EU tavoitteista siirtää rekka liikennettä vesille.
Esimerkki : Merikotkanhanke joka saatiin päätökseen vuonna 2022 – noin kolmisen viikkoa ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan on selkeä esimerkki edellä mainitusta Suomeen poliittisesti valitusta liikennejärjestelmä tutkimussuunnasta , jolla koko valtakunnan liikenne logistiikka on pidetty totaalisesti virheellisellä EU vastaisella suunnalla.
++++
Hankkeen tuloksena saatiin juuri Venäjän hyökkäyssodan alla sisävesiliikenteeseen suositukset , joissa
1) edellytetään Venäjän ja Suomen sisävesiliikenteen yhteisiä säännöstöjä ja sisävesille
2) edellytetään uusien laivamallien toteuttamista joiden  liikennöinti perustuu Venäjän sisävesisääntöihin ja Venäjän logistisisiin tavoitteisiin ,
Vaihtoehto Venäjä mallin tuomiselle Suomeen: 
tässä EU standardin mukainen 200 kontin matalavesilaiva mikä tosin ei päääse täytenä 10m ali kulkukorkeuden Keitele Päijänne silloista läpi.  Huom laivan pituus ja syväyserot
Ja tässä suomessa kehitetty bulk VTT:n suosittelema alus vastaavilla Keitele Päijänne mitoilla ja alle 10 metrin alikulku korkeudella josta kontti laiva vaihtoehto

 

bionavigaattori
Sitoutumaton Pyhtää

Merikapteeni, EMLog, Pyhtäällä asuva eläkeläinen jne....

Kokemusta eläkepäivien viettoon hankitun laivapäällikkö tehtävien lisäksi mm.

Kaupan ja teollisuuden tuotannon jakelusta hankinnasta kuljetuksista ja logistiikan johtamisesta,

Venäjä-Suomi raideliikenne vaunuvuokrauksesta, Hamina Kotka alueen transit-liikenteessä ja Venäjän öljyteollisuuden tuotannon ja liikenteen laatu ja määrä tarkastus laboratorion johdosta

Öljyporausalusten suunnittelusta, niiden rakentamisten telakka aikaisesta valvonnasta sekä yleissatamien satamasuunnittelu toiminnoista.

Elektroniikka romu keräys logistiikan aloituksen organisointi, suunnittelu ja toteutuksen aloituksen johtaminen Suomessa.

Sisävesiliikenne logistiikan, intermodaali liikenteen ja EU liikennestrategian tutkimisista

Suomalaisen jäissä kulkevan, itselastaavien sisävesi-itämeri mallisuojatun kontti ja bulk laivamallien kehittäjän töistä www.sisävesi.fi

Ja vuonna 2020 perustetun Sisävesiliiton asiamies www.sisavesiliitto.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu