”Venäjän puun korvaaminen suomalaisella ei ole kestävää” : Hesarin otsikko Porista, liikennemaantieteelliset huomiot !

UPM ja Suomen ilmastopaneeli järjestivät Porissa eilen seminaarin siitä, miten Venäjän puu korvataan Suomen metsäteollisuudessa.

Sivu 33 | 13.7.2022 | Helsingin Sanomat (hs.fi)

Seminaarissa esiintyneen -Luken – mukaan Suomen teollisuuden käyttämästä puusta noin 10% raaka puusta on tuotu Venäjältä.

Liikenteellisesti jako on selkeä . Laivoilla(rannikkosatamat) ,rekoilla(Venäjän raja-alueet) ja junilla (Järvi Suomen ja muun ) Suomen tarpeisiin.

Nyt keskustelussa oli käsitelty sitä, miten tuonti korvataan. Mutta ei sitä miten minnekin alueelle.

Vastaus oli ainoastaan se , että

” Kaikki Suomen yritykset hankkivat puuta muualta kuin Suomesta. ” ja jatkoi

”uskon että ne, jotka hoitavat puun hankinnan vastuullisesti, hoitavat sen myös tässä tilanteessa vastuullisesti. ”

Todeten vielä että :

Puu tullaan hankkimaan jostakin.  Sen takia on todella tärkeää, että olemme tarkkoja siitä mistä, kenen toimesta ja miten se hankitaan, koska siihen voimme vaikuttaa.

+++

Olen samaa mieltä erityisesti tuosta viimeisestä väittämästä. Vastuullisesti.  Se mitä vastuullisuudella tarkoitetaan, jätettiin seminaarissa käsittelemättä:

Erityisesti hankintaan ja hankinta ketjun liikenteelliseen vastuullisuuteen , erityisesti sen alueelliseen saavutettavuuden vastuullisuuteen ja sen kautta koko ekosysteemin alueelliseen vaikuttavuuteen valtiovalta voi merkittävästi vaikuttaa, -eli siihen, miten hankinta logistisesti valtakunnan sisälle tehdyn liikennejärjestelmän ja rakennetun infran  avulla  järjestetään:

Mille liikennemuodoille ja mihin.  Siihen mihin ja mitä liikenneinfraa kyetään missäkin osassa maata harjoittamaan.

Nyt on uusi tilanne, jossa vanha on laitettu romukoppaan…. Venäjältä puunhankinta on loppu.

Tarkoittaa että logistisesti tällä hetkellä selkeästi sitä että maantieteellisesti etulyönti asemassa ovat rannikko alueille sijoitetut tehtaat Haminasta Tornioon.

Ja häviäjinä erityisesti kaikki ja koko Järvi Suomen puunjalostusteollisuus kokonaisuudessaan.

+++

Huomatkaa erityisesti, että lähes kaikki laivalastit näille rannikko alueen tehtaille tulee sellaisilla pienaluksilla,mitkä vastaavat nykyisiä modernin sisävesiliikenteelle asetettujen laivakokojen laivamitoituksia. UPM :n Hollannin sisävesilaivastoon kuuluva laiva ”vieraili” Suomessa. | Uusi Suomi Puheenvuoro , joilla Suomen nykyisillä Järvi Suomen sisävesiväylillä voitaisiin liikennöidä taloudellisesti ympärivuoden.

Vaihtoehtona Järvi Suomeen tulevan puu raaka aineen tuonti rannikolta Järvi Suomeen.  Mutta

On selvää että mikäli on tarve vielä rannikolta lastata nämä puu raaka aineet niin lisäkustannuksia syntyy niin että raaka aineen hinta nousee pilviin.

Tarkoittaa edelleen sitä, että erityisesti Järvi Suomen alueen puun hankinta tulee kärsimään enemmän mitä rannikko-alúeiden.

Ainakaan yhtään uutta metsä raaka ainetta käyttävää tehdasta Järvi Suomen alueelle ei suunnitella juuri tästä syystä.

+++

Olisi jo aloitettava liikennemaantieteelliset  tutkimukset siitä mihin Suomen kannattaa minkinlaista liikenneinfraa rakennettavan -tavaraliikenne logistisesti tilanne näyttää siltä että raideliikenne ei kykene vastaamaan tähän edellä kuvattuun metsäteollisuuden ja Järvi Suomen koko teollisuuden ja kaupan tavaraliikenne EUssa tavoiteltavaksi asetettua alueellista sisämaan liikenteen saavutettavuutta ,ilman TEN_T alueellisia sisävesiliikenne verkkoja joilla voidaan yhdistää itämeri-rannikko ja Järvi Suomi yhtenäiseksi laivaliikenne alueeksi ympärivuotiseen liikennekäyttöön.

+1
bionavigaattori
Sitoutumaton Pyhtää

merikapteeni,EMLog
kokemusta laivapäällikkötehtävien lisäksi mm.
Kaupan ja teollisuuden tuotannon jakelu hankinta ja logistiikan johtamisesta , Venäjä-Suomi raideliikenne vaunuvuokrauksesta, Hamina Kotka alueen transit-liikenteessä ja Venäjän öljyteollisuuden tuotannon ja liikenteen laatu ja määrä tarkastus laboratorion johto tehtävistä. Öljyporausalusten suunnittelusta, rakentamisen valvonnasta sekä satamasuunnittelu toiminnoista. Elektroniikka romu keräys logistiikan aloituksen organisointi, suunnittelu ja toteutuksen johtaminen Suomeen Sisävesiliikenne logistiikan tutkiminen ja sisävesi-itämeri mallisuojatun laivamallin kehittäjä
www.sisävesi.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu