Voisiko Sanna Marin erota Paateron tavoin…….? …

Vesa-Matti Saarikkala spekuloi mielenkiintoisesti ministeri Paateron eroa siltä perusteelta , mitä hän oppi tuntemaan eduskunnassa  ex-ministeri Paateroa.  https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/tp83/sirpa-paateron-suuri-salaisuus/

Saarikkalan blogin  kommenteissa ja keskustelussa viitataan mm.  Sanna Mariniin.

Minusta Sanna Marinilla on asiaperusteisesti , Liikennepolitiikan hoidossa ,lähes ja  melkein sama tilanne koko LVM:n suhteen , mitä Paaterolla omistajaohjauksessa yksittäisen yrityksen-  Postin hoidossa, -Antti Rinteen puolustuspuhetta kuunneltuani perjantaina  , silloin kun Rinne perusteli Paateron  eropyyntöä.

Onko nyt odotettavissa myös Sanna Marinin ero .

Mitä ilmeisimmin ei

MUTTA

Sanna Marinin lähtökohtahan ministerinä oli se ,  että Yltiöpäiset raideliikenne investointisuunnitelmat ,joiden perusrunkona oli Bernerin Hankeyhtiöt peruttiin -heti hallituksen ensi töinä, ikään kuin raideliikennehankkeet olisi laitettu jäihin ja aloitettu tutkimaan muita mahdollisuuksia niin valtion tasapuolisen liikennekehittämisen kuin ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi liikenteen osalta.

Lähtökohtana Rinteen hallitusohjelman liikennepoliittisiin toteuttamisiin tulisi olla  hallitusohjelman toteamus  Tavoite 2 kohdassa Keinot, jossa edellytetään että  ” Huolehditaan elinvoimaisuuden osatekijöistä alueellisesti tasapainoisesti. Erityisesti kiinnitetään huomio saavutettavuuteen (toimiva liikenneinfra…. )” https://valtioneuvosto.fi/rinteen-hallitus/hallitusohjelma/elinvoimainen-suomi

Nyt hieman yli puolen hallitusvuoden aikana kuitenkaan muuta hallitusohjelmaan viittaavaa tasapuolista liikenteen kehittämistä kuitenkaan ei ole tehty kuin edellämainittu raideliikenne investointien näyttävän hankeyhtiön lopettaminen .

ja kaikki muu jatkuu entiseen menoon :  On vain ja yksinomaan -media ja LVM tietojen perusteella –  jatkettu Helsinki keskeistä raideliikenne suunnittelua ja suunnitelmien kehittämistä niin  etelään itään länteen kuin pohjoiseen.

Kaikkien muiden liikennemuotojen kehittämisideoinnin ollessa heikoimmillaan jopa promillein tai sen tuhannesosien laskettavissa   ehdotetuista liikenneinvestointipanoksista.

Ja yksi hallitusohjelman liikennemuoto, on jopa jätetty kokonaan arvioiden ja tutkimusten ja komiteoiden  ulkopuolelle.

Tähän LVM:n valitseman -Suomi on Saari -liikennemallin   uutta raideliikenne lisäykseen  perustuvaa mm ilmastoystävällisyydellä perusteltua  liikenneverkkomallin kehittämistä varten asetettiin LVM:n toimesta useita komiteoita pohtimaan liikenteen tulevaisuutta .

Vastaavat puutteet Paateron erotulkintaan  johtaneisiin toimenpiteisiin ilmenee  siinä,  että  Sanna Marinin johtama LVM toteuttaa hallitusohjelman vastaista  politiikkaa jossa mm.

1) LVM:n asettamat komiteat täytetään ainoastaan  puutteellisilla neljään liikennemuot0on  rajatuilla lähtötiedoilla ja tavoitteilla https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/bionavigaattori/277775-ei-voi-olla-totta/  ja komiteapaikat täytetään

2) em tavoitteita  tukevilla lobbareilla, virkamies ja poliittisilla järjestöillä, yrityksillä ja yksittäisillä jäsenillä https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/wp-admin/post.php?post=276214&action=edit   ,ja

3) tietopanos komiteoiden toimintaan toimitetaan kokonaan LVM:stä https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/bionavigaattori/parlamentaarisesti-lobattu-sokea-piste-luken-vttn-ja-muiden-tutkimuslaitosten-ilmastoraportteihin/

em toimenpiteiden tuloksena voidaan jo nyt otaksua olevan Bernerin Sipilän päivittämät , ja jo vuonna 2007-2010  pääministeri Vanhasen aikana asetetut liikennepoliittiset tavoitteet Rinteen hallituksen toisista puheista huolimatta ja ne myös toteutetaan ,mikäli Sanna Marin jatkaa.

Ja jos hän kuitenkin eroaisi niin uudella liikenneministerillä olisi todella suuri tehtävä saattaa hallitusohjelman edellä mainittu tasapuolinen liikennekehittäminen käyntiin, koska   kaikki poliittiset puolueet niin oppositio, kuin hallitus puolueet tukevat LVM:n tällä hetkellä toteuttamaa ja harjoittamaa – ei hallitusohjelman mukaista politiikkaa,  – vaikka LVM:n  ohjelma on täysin vastoin  energia -.ilmasto-, liikenne- ja aluepoliittisia faktoja , puhumattakaan eu liikennepoliittisista tavoitteista joilla siirretään maantieliikennettä mm vesille.

Jos Sanna Marinin eroaa , perustellaanko syytä sillä , että em. hallitusohjelmassa   ,  jota Marinin toimet eivät toteuta riittävästi asetettuja alue ja ilmastopoliittisia liikennetavoitteita,  kun kaikki hallinto, liikenteen tutkimus , kehittäminen ja rakentaminen edelleenkin suoritetaan neljän ei viiden liikennemuodon kokonaisuutena ja peruslähtökohtana .

Ja lopuksi Rinne voi todeta vielä sen EU edellyttää maassa harjoitettavan viiden liikennemuodon avulla tehtävää liikenteen päästöjen pienentämistä  https://ec.europa.eu/transport/modes_en   . Josta voidaan edelleen todeta että , jopa edellisten ministerien huomautusta  https://www.lvm.fi/-/risikko-liikenneinvestointien-vaikutusarviointi-uudistetaan-749250 saati sitten EU:n huomautuksia https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/INSR15_01/INSR15_01_FI.pdf  olisi otettu ministeriössä ministeriön toiminnassa tai sen keskus ja  aluehallinto organisaation järjestämisessä huomioon.

bionavigaattori

merikapteeni,EMLog kokemusta laivapäällikkötehtävien lisäksi mm. Kaupan ja teollisuuden tuotannon jakelu hankinta ja logistiikan johtamisesta , Venäjä-Suomi raideliikenne vaunuvuokrauksesta, Hamina Kotka alueen transit-liikenteessä ja Venäjän öljyteollisuuden tuotannon ja liikenteen laatu ja määrä tarkastus laboratorion johto tehtävistä. Öljyporausalusten suunnittelusta, rakentamisen valvonnasta sekä satamasuunnittelu toiminnoista. Elektroniikka romu keräys logistiikan aloituksen organisointi, suunnittelu ja toteutuksen johtaminen Suomeen Sisävesiliikenne logistiikan tutkiminen ja sisävesi-itämeri mallisuojatun laivamallin kehittäjä www.sisävesi.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu