VTV tarkastusten vähenemiset (ilta sanomat) ja ministeriöiden ydintavoitteet ?

VTV toteaa omasta toiminnastaan syyksi tarkastustoiminnan vähentämisiin :

”Yhdessä tarkastettavien kanssa pystytään saamaan parempaa valtion taloudenhoitoa ja vaikuttavuutta varojen käytölle.”

toteaa VTV:n edustaja

Ulla Appelssin Ulla Appelsinin kommentti: Yksi sana kertoo oleellisen VTV:n kohusta – Kotimaa – Ilta-Sanomat artikkelissaan arvostelee valittua linjaa kovasanaisesti.

+++

IS  kommentin innoittamana VTV:n roolin em valitun linjan selventämiseksi  ja erityisesti seuraamaani LVM:n toimintaa VTV:n tarkastamattomuuden syystä ymmärtääkseni katsoin eri ministeriöiden tehtävät , siten kuin he itse olivat ne nettiin laittaneet :

Ministeriö            ja sen itse nettiin tuoman ydintehtävä kuvauksen yhden sanan  otteet lähteestä :  Ministeriö – Valtioneuvoston kanslia (vnk.fi)

VASTAA

Valtioneuvoston kanslia

vastaa pääministerin johdolla hallitusohjelman toimeenpanon valvonnasta ja avustaa pääministeriä valtioneuvoston johtamisessa.

 

Sosiaali- ja terveysministeriö

vastaa sosiaali- ja terveyspolitiikan suunnittelusta, ohjauksesta ja toimeenpanosta. 

 

Ympäristöministeriö :

vastaa Valtioneuvoston ja eduskunnan käsittelyyn tulevien asioiden valmistelusta

 

TOIMIALAKUVAUS

Puolustusministeriö 

puolustusministeriön toimialaan kuuluvat puolustuspolitiikka, sotilaallinen maanpuolustus, kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittaminen ja sotilaallinen kriisinhallinta- ja rauhanturvaamistoiminta.

 

EDISTÄÄ

Ulkoministeriö 

edistää Suomen ja suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia sekä toimii turvallisen ja oikeudenmukaisen maailman hyväksi.

 

VALMISTELEE

Liikenne ja viestintäministeriö

Valmistelee toimialaansa liittyvät poliittiset ja strategiset linjaukset ja lainsäädännön.

 

YLLÄPITÄÄ JA KEHITTÄÄ

Oikeusministeriö       

Ylläpitää ja kehittää oikeusjärjestystä ja oikeusturvaa, vahvistaa demokratian rakenteita ja turvaa kansalaisten perusoikeudet.

 

UUDISTAA ,OHJAA JA LUO

Valtiovarainministeriö

Kahden ministerin valtiovarainministeriö uudistaa, ohjaa ja luo toimintaedellytyksiä taloudelle ja julkiselle hallinnolle. Strategiset tavoitteemme ovat

 

Työ ja Elinkeinoministeriö               

luo edellytyksiä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävään kasvuun.

 

MAHDOLLISTAJA,  TIETOVARANNON TUOTTAJA

 

Maa- ja metsätalousministeriö       

on uudistuvan ja kestävän ruoka- ja luonnonvaratalouden mahdollistaja sekä luotettavien tietovarantojen tuottaja.

 

AVUSTAA HALLITUSTA ,VARMISTAA

Opetusministeriö

Ministeriö avustaa hallitusta sen politiikan suunnittelussa, linjauksissa ja toimeenpanossa.

Ministeriön tehtävänä on varmistaa, että käytettävissä on poliittisten päätösten tekemiseen tarvittava tieto.

 

++++

Mielenkiintoisia ydintehtävä-sanoja kuvaamaan ministeriön käsitystä omasta roolistaan.

Siellä missä opetusministeriö avustaa hallitusta poliittisissa päätöksissä , niin LVM valmistelee omilla tiedoillaan kaikki liikenteen poliittiset ja strategiset linjaukset ja lainsäädännän. (Joita sitten hallitukset kumileimasimina ovat toteuttaneet jo kaksi vuosikymmentä)   Kaikki muut ministeriöt kantavat vastuutaan, luovat- kehittävät -ylläpitävät ja mahdollistavat toimintaa – moninaisin sanoin opetusministeriön ja LVM:n sana valintojen  väliltä….

+++

LVM osalta em VTV/Ulla Appelsinin –  havainto vahvistaa sen että :

LVM  itse pääsee valmistelemaan virkamieskuntansa avulla eduskunnan untuvikoista muodostuville parlamentaarikoille-liikenne poliittiset linjaukset (parlamentaarinen liikenne 2032 komitea http://sisavesiliitto.simplesite.com/448731659    )  ,(fossiilittomaan liikenteeseen pyrkivän )  strategian ja lainsäädännän, tuloksena on ylimmän hierarkisesta strategiasta päättävän virkamies tason mieleinen ,jossa voidaan virastopäätöksin  jättää yhden liikennemuodon tavoitteet tutkimatta -sivu 8/11 http://www.sisavesi.fi/wp-content/uploads/2018/04/2.8-Suomen-Sis%C3%A4vesiliikenne-poliitisia-p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6ksi%C3%A4-ja-kommentteja-vv-2005-2016.pdf  ja huomiotta,  kun sekä hallinto että aluehallinto on pohjustettu tehtyihin päätöksiin niin organisatoorisesti kuin selkein käskyin… (  keskus ja aluehallinto https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/bionavigaattori/maakuntien-liitot-ja-liikenne-12/  )

LVM on Suomessa kyennyt toimimaan ylläkuvatusti jo 2011 alkaen.

EU tavoitteista piittaamatta, joista suurin yksittäinen  puute on rekka liikenne volyymien siirtojen osalla ,joita  VTV ei sitten ole havainnut omissa tarkastuksissaan  puutteena tapahtuneen lainkaan ….ei koska kukaan ei ole tarkastanut ja vertaillut valtion hallinnossa sitä,  mitä on sovittu EU:ssa tavoiteltavan ja mitä maassa todellisuudessa valmistellaan ja mitä ja miksi  Suomessa tavoitellaan joitain muuta liikennestrategiaa jopa virheellisillä ministeriön tuottamilla perustiedoilla. …. https:/puheenvuoro.uusisuomi.fi/bionavigaattori/valtioneuvoston-faktantarkastus-pettanyt-virheita-19-yhdeksalla-sivulla/

 

0
bionavigaattori
Sitoutumaton Pyhtää

merikapteeni,EMLog
kokemusta laivapäällikkötehtävien lisäksi mm.
Kaupan ja teollisuuden tuotannon jakelu hankinta ja logistiikan johtamisesta , Venäjä-Suomi raideliikenne vaunuvuokrauksesta, Hamina Kotka alueen transit-liikenteessä ja Venäjän öljyteollisuuden tuotannon ja liikenteen laatu ja määrä tarkastus laboratorion johto tehtävistä. Öljyporausalusten suunnittelusta, rakentamisen valvonnasta sekä satamasuunnittelu toiminnoista. Elektroniikka romu keräys logistiikan aloituksen organisointi, suunnittelu ja toteutuksen johtaminen Suomeen Sisävesiliikenne logistiikan tutkiminen ja sisävesi-itämeri mallisuojatun laivamallin kehittäjä
www.sisävesi.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu