Yle –  Kouvolan ratapiha-käsiteltäisiinkö oikeasti ”sutta” vai tietoisesti pienempää eli ”suden häntää!”

Hesarin mielipide osastolla kirjoitettiin 5-5-2022 sivulla 55  itäradasta seuraavaa:

”Valitun linjauksen pääasiallinen tarkoitus on ollut Venäjä yhteyden turvaaminen Kouvolan kautta. ,  Nyt tällä ei ole merkitystä .  Ainoa nettohyöty on 10-15 minuuttia nopeutunut yhteys Helsinkiin kahden miljardin euron hinnalla.”

Yle jatkaa itärata keskustelua siirtämällä keskustelun ja tiedottamisen painopisteen , arvovaltaisten päättäjien  mm liikenne ja viestintävaliokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan haastatteluilla Kouvolan ratapihalle koskemaan noin 40 miljoonan projektia . Artikkelissa  ei edes sivuta tai vertailla miten tulisi ja miten voitaisiin korvata menetetty yksi vesiliikenteen EU liikennestrategian tukipilari – TEN_T ydinverkko vesiliikenteessä, ja huomioida että sisävesiliikenteeltä puuttuu jopa alueellinen kattava TEN_T -muille liikennemuodoille jo 1997 suunniteltu liikenneyhteys ydinverkkoon…. miksi ? 

Suomen junaliikenteen risteykseen rakennetaan 40 miljoonan euron terminaalia, jolta lähti idea alta – kysyimme, mitä sille pitäisi tehdä (yle.fi) 

Kouvola panosti raideliikenne transiittoon vuoden 2007 mukaisten ennusteiden perusteella. (vasen puoli -Turun yliopisto)  vaikka jo 2017 havaittiin Kotka Hamina seudun transit-liikenteen tyrehtyminen(blogisti vuonna 2017 Kotkan satama ja sisävesiliikenne (sisavesi.fi)

 

ja vv 2018-2021 Suomesta tehtiin maailman suurin sisävesiliikenne projekti volga joen kautta kazakhastaniin Maailman suurin yksittäinen kuljetusprojekti saatu päätökseen. Mitä opimme ? | Uusi Suomi Puheenvuoro

 

+++

Kysymys kuuluukin: Onko ylen tarkoitus ja liikenne infrasta päättävillä kyse siitä, että tahdotaan pitäytyä keskusteluissa ja tehdä päätökset Kouvolan 40 miljoonasta ja Saimaan kanavasta vapautuvasta 95 miljoonasta ja niiden siirroista muihin alueen raide ja maantieliikenne infraan ?  Se n sijaan, että tuotaisiin esille, keskusteltaisiin ja aloitettaisiin  prosesseja,  joilla kyseinen ihan turha 2 miljardin euron raideliikenne investointi voitaisiin siirtää raideliikenne infran kehittämisistä EU:ssa sovitun mukaisen  TEN_T kattavan sisävesiliikenneverkon verkon vuodelle 2050 asetettujen alueellisten saavutettavuus vaatimusten; liikenteen  ilmasto ja energia tavoitteiden toteuttamisiksi , vähentämään liikenteen sähköistämis tarvetta ja pienentämään liikenteen vuosittaisia ulkoisia kustannuksia jopa  sadoilla  miljoonilla euroilla Koulutusesitys (sisavesi.fi)  alkaen sivulta 6/22 .

++++

Ongelmana on kuitenkin se, että  poliitikot voivat heitellä mitä tahansa raide ja maantieliikenne projekteja medialle ja eduskuntaan päätettäväksi, koska valtio on lopettanut vuonna 2010 sisävesi liikenteen tutkimukset muulta kuin Saimaan liikenteen osalta ja valtio  ei tee vertailuja eri liikennemuotojen välillä EU ssa sovitun liikenne volyymi siirtojen toteuttamisiksi vesille lainkaan.

Nytkään Ylellä ei ole ”virallista tietoa” siitä,  että vesiliikenne on mahdollista ja edullisempaa Järvi Suomen alueella mitä kuorma auto liikenne.  Ja että Järvi Suomen sisävesien ympäri vuotiseen liikenteeseen on kehitetty laivat ja logistiikat. (VTT 37/73/2009 ) korvaamaan kallista ja saastuttavaa kuorma auto liikennettä.

Näistä huolimatta-tai syistä  valtiolla LVM:llä ei ole ollut mitään varasuunnitelmaa eikä edes tutkimuksia siitä miten Suomen sisävesiliikennettä voitaisiin kehittää kahden muun vesistön Saimaan lisäksi ja avuksi.

Sisävesiliikenteen kanavahankkeet ja liikenteen tutkiminen liittyvät kiinteästi toisiinsa-Mutta Suomessa ne ovat tekemättä.  Perustiedot ovat jalostamatta sitten vuoden 2008 (MKH lakkautettiin 2010) Sisävesiliikenne ja –väylät näkymät ja mahdollisuudet (sisavesi.fi)

 

 

ja

Koska valtakunnasta puuttuu edelleen vesiliikenne ja erityisesti siitä sisävesiliikenne strategia, esitetyistä vaatimuksista huolimatta    valtio on voinut jättää merenkulun tutkimukset pelkän meriliikenne tutkimusten ja Saimaan kanavan liikennetutkimukset meriliikenne vaatimusten mukaisiin tasoihin. Ja hylätä niillä perusteilla EU ssa yhden liikennemuodon sovitut tavoitteet ja ratkaisumallit. vesiliikennestrategia-2014.pdf (sisavesi.fi)

 

Tällä poliittisesti valitulla menettelyllä on ollut se haittapuoli, että maamme sisävesiliikenteen kehittäminen tavaraliikenteeseen sopivaksi korvaamaan maantieliikenne volyymejä raskaan maantieliikenne volyymien siirtoon on jätetty tietoisesti -vastoin EU sopimuksia- tekemättä.

 

Maan päättäjät perustelevat poliittisesti EU linjasta poikkeavia  esityksiään ja niiden varjolla tekemiään päätöksiä valtakunnan sisällä omista poliittisista lähtökohdistaan perustelluilla ja tehdyillä Liikenne 12 ja Fossiilittoman liikenteen tiekartan tavoitteilla , parlamentaarisesti tehtyihin ja eduskunnassa hyväksyttyihin liikenteen kehittämissuunnitelmiin.

Ja lopuksi poliittinen valinta saa kruununsa kun LVM itse tekee vastuullisuus raporttit  joilla poliitikot voivat antaa ja saada  sinetit kaikelle tekemilleen liikenteen kehittämis päätöksille . Vastuullisuus raportti (LVM julkaisu 2022:7) vs hyvä hallintotapa ja tehty kantelu | Uusi Suomi Puheenvuoro

Koko suunnittelu ja liikenteen kehittämissuunta  ei näytä terveeltä eikä taloudelliselta puhumattakaan siitä

että EU tavoitteet ja niiden mukaan otto olisi hankkeissa otettu huomioon sitten  vuoden 2011.  Median etunenässä tulisi haistaa puutteet.  Mutta näin ei ole –

Onko syy siinä, että sama ministeriö mikä suunnittelee liikenteen kehittämisen , valvoo ja antaa tukirahoja medialla kriisiaikoina.

Esimerkki : mediassa voidaan havaita ”jatkuva marina” maanteitten kunnosta , vedotaan  korjausvelkaan joka kasvaa.  Mutta korjausvelassa ei huomioida eikä valtio rahoita liikenteen tutkimushankkeita joilla selvitettäisiin miten Kokemäen joen vesistön 18 kanavahanketta vaikuttaisi siihen miten  voitaisiin saada siirrettyä maanteiltä raskasta liikennettä suuria määriä vesille rakentamalla  isävesien alueellinen TEN_T  liikenneverkko (raide ja maantieliikenteille rakennettujen verkkojen vastaavasti . Kokemäenjoen vesistö (arnholm.nu) EU ssa sovitun mukaisesti  pienentämään radikaalisti tulevaa korjausvelkaa maanteillä ja raiteilla.

 

 

Samoin vesistökohtaisesti on Kymijoen vesistön kolme suurinta hanketta aina 1800 luvulta asti kesken . Keitele kanavan sillat nostamatta jotta suuremmat  mitä Saimaan kanava alukset kykenisivät kulkemaan Keiteleen ja Päijänteen välillä.  Edelleen Mäntyharju Kymijoen kanavapari suunnitelmat ovat seissyt LVM:n pöydillä vuodesta 2002 ilman lisä liikennetutkimuksia , vaikka TEN_T:n kattavan sisävesiliikenne verkon määritelmä saatiin jo vuonna 1997 ja tavoite kattavan verkon rakentamiseksi asetettiin vuonna 2011 vuoteen 2050 niin nyt olisi korkea aika ottaa ja nostaa TEN_T kattava sisävesiliikenne verkko vaikkapa samaan rahoituksen tutkimus määrärahoihin mitä Kävely ja Pyöräily on viime vuosina nostettu LVM:n tutkimus ja hanke listoille. Päijänne-Keitele kanavareitti (arnholm.nu) 

Saimaan vesistössä on 9 kanavahanketta, joista SDP on nostanut yhden omille listoilleen Kutilan kanavan, jota korjaten ilmeisesti paikataan omaatuntoa Kimolan kanavakorjausten tavoin .. pelkälle huviveneille pienennetyllä projektilla, jolla ei ole merkitystä valtakunnan tason sisävesiliikenne tehokkuuden ja EU ssa sovittujen tavaraliikenne volyymi siirtotavoitteiden, ilmasto ja energia merkityksessä     Kanavat Saimaan vessistössä (arnholm.nu)

++++

Suomen Sisävesiliitto on yrittänyt jo vuosia saada monikansalliseen usean yliopiston avulla suoritettavaan tutkimushankkeeseen rahoitusta -ilman tulosta.

. www.sisavesiliitto.fi

kannattaisiko ylen, ja muun median sekä Kouvolan päättäjien ja kaikkien Järvi Suomen kuntien ja maakuntien vilkaista mistä on kyse.   JÄSENKIRJEET – www.sisavesiliitto.fi   

 

ja harkita olisiko tämä mahdollista Suomessa.  Minun mielestäni olisi.

Kotkan satama ja sisävesiliikenne (sisavesi.fi)

 

 

0
bionavigaattori
Sitoutumaton Pyhtää

merikapteeni,EMLog
kokemusta laivapäällikkötehtävien lisäksi mm.
Kaupan ja teollisuuden tuotannon jakelu hankinta ja logistiikan johtamisesta , Venäjä-Suomi raideliikenne vaunuvuokrauksesta, Hamina Kotka alueen transit-liikenteessä ja Venäjän öljyteollisuuden tuotannon ja liikenteen laatu ja määrä tarkastus laboratorion johto tehtävistä. Öljyporausalusten suunnittelusta, rakentamisen valvonnasta sekä satamasuunnittelu toiminnoista. Elektroniikka romu keräys logistiikan aloituksen organisointi, suunnittelu ja toteutuksen johtaminen Suomeen Sisävesiliikenne logistiikan tutkiminen ja sisävesi-itämeri mallisuojatun laivamallin kehittäjä
www.sisävesi.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu