Ylen artikkeli 3..5.2022 pilkkaa Suomen kestävän kehityksen liikennejärjestelmämahdollisuuksia ja EU liikennestrategisia tavoitteita

Ylen julkistama esitys vesiliikenteen siirtämisestä raiteille pysyvästi, ilman sisävesiliikenne arvioita EU liikennestrategian toteuttamisissa on  todellista EU liikennestrategian pilkkaamista.

Itä-Suomen maakunnat vaativat Karjalan radan parannusta pikaisella aikataululla – Saimaan kanavan merkitys kulkureittinä pienenee (yle.fi)

Suomessa jälleen puhutaan pelkästään yksittäisistä puista(Saimaan vesialue ja Saimaan kanava) kun pitäisi puhua koko metsästä(Suomen sisävesialueesta liikenteestä ja  EU liikennestrategiassa sovituista tavoitteista,) ja koko metsän (sisävesiliikenteen valtakunnallisesta )  parantamisesta, parannusten  toteuttamisista , ilmasto ja energia ongelmista ja niiden( liikenteen )osa ratkaisuista

+++

Tässä raideliikenteen tukijoille  karkea arvio kahdesta asiasta, joita LVM ei ota tarkasteluun ja yliopisto tason liikenteen tutkijat ovat karttaneet tutkimasta ja tuomasta esille – ja edelleen  karttavat tutkimasta -ikään kuin ruttoa konsanaan- erityisesti sitä , että he voisivat päästä samoihin tuloksiin mikäli tutkisivat sisävesiliikenteen mahdollisuuksia maassa, jossa on 8000 km valmiita väyliä muttei liikenneverkkoa …ja vain 6000 km raiteita ja  niitä edelleen rakennetaan kymmenmiljardi verovaroin ja panostuksin

 1. liikenteen ulkoisten kustannusten säästö minimissään valtiolle on noin 800 miljoonaa / vuosi mikäli EU sisävesiliikenne tavoitteet mukaanluettuina raskaan liikenteen maksimaaliset siirrot vesille min 50% voidaan  toteuttaa.
 2. EU liikennestrategia liikennemuotosiirto tavoite volyymi vuodelta 2011 olisi lukuna noin  1 250 000 rekkalastin siirto määrä vuosivolyymissä vesille vuoteen 2050 mennessä. – karkea arvio 

+++

Suomen median ja Itä Suomen aluehallinnon kahden maakunnan viimeinen sana ylen mukaan 50 000 rekka lastin siirto vesiltä raiteille ja maanteille.

Vaihtoehtona on ollut vuodesta 1997 alueellisen TEN:T sisävesiverkoston tekeminen koko järvi Suomeen niin että koko Järvi Suomen alueella voidaan harjoittaa sisävesiliikennettä ,

Jolloin meillä olisi ollut jo reitti Lappeenrannasta Poriin valmiina ja mitään ongelmaa ei sisävesiliikenteen kehittämisissä olisi näkyvillä.

+++

Vaan samalla voitaisiin kehittää tavaraliikenteeseemme niin nykyisen raideliikenne buumin kuin rekka liikenteen ( euroopan toiseksi tiheintä rekka liikennettä /Espanjan jälkeen)   halvempaa, ilmastoystävällisempää vesiliikennettä.  Tätä sisävesiliikenteen kehittämistä  ei ole tahdottu toteuttaa mm seuraavista syistä.

 

  • EU TEN_T sisävesiliikenneverkot 
   • puutteellinen suunnittelu alkaen vuodesta 1997  on suoritettu  ilman kattavan alueellisen liikenneverkon huomioimista -eli muun sisävesialueen yhteyttä euroopan ydinverkkoon .joksi sovittiin Saimaan alue ja kanava .  Kaksi muuta  vesistöstä Kymi ja Kokemäen joen vesistöt ovat ilman yhteyttä ydinverkkoon ja sen kautta euroopan jokiliikenteeseen  Suomen kanavat (arnholm.nu) kaikki perustavat tiedot sisävesiliikenteen mahdollisuuksista kattavan verkon avulla ovat  valtiolla käsittelemättä erityisesti sitten vuoden 2011  , ja nyt olemme sisävesiliikenteen osalta tilanteessa jossa meillä ei ole kumpaakaan EU ssa sovittua ydin eikä alueellista TEN_T liikenneverkkoa suunnitteilla eikä  toiminnassa. 

Em puutteet alueellisten väylien osalta on pidetty samoin poissa päätöksistä tietoisen liikenne tutkimuksen ja poliittisten päätösten avulla mm Keitele Päijänteen osalta selkeitä

sisävesiväyliikenteen esteitä EU tilintarkastutuomioistuimen mukaan jäsenvaltioissa.

   • EU tilintatarkastustuomioistuimen mukaan pullonkauloja, kuten laivojen alikulun mahdollistavista siltojen korkeuksisista ,Suomessa väylät ovat osittain ja suurella merkityksellä ,jopa tsatojen miljoonien kanava korjaukset 90 luvulla jäivät torsoksi pelkästään sillä että sillat ovat  jätetty kaikki nostamatta   vv 2005-2010 Jyväskylän energian biomassa kuljetuksiin kuin sen jälkeisissä liikenneväylien korjausvelka ar’vioissa  vv 2011-2022 t . KORJAUSVELKA JA SISÄVESILIIKENNE – Sisävesi.fi (sisavesi.fi) , vaikka jopa EU tilintarkastustuomioistuin on asiasta huomauttanut . pullonkaulojen korjaamisista niin mitään ei tapahdu …Press Release Inland Waterways (europa.eu)

 

Saimaan kanavan käyttö suuryritysten ei liikennepolittiisiin tarkoituksiin        

Liikenteen tutkiminen :

   • Suomessa  ei suoritettu neljän liikennemuodon tutkimusmalli vs EU viiden liikennemuotojärjestlmän sovittu malli tarkoittaa että Suomessa ei ole tehty valtakunnan tason  sisävesiliikenne tutkimuksia lainkaan vv 2010-2018-Suomen-Sisävesiliikenne-poliitisia-päätöksiä-ja-kommentteja-vv-2005-2016.pdf (sisavesi.fi) sivu 8/11 ja sisävesien kehittäminen meriliikenne ja Saimaan syväväylä perusteisesti voi jatkua  neljässä eri tutkimuskeskuksessa = Turussa, Porissa, Helsingissä ja Kotkassa -ilman sisävesiliikenteen muun kuin Saimaan syväväylän osalta ….ks alla oleva 2.5.2022 julkistettu #merenkulun markkinat #
   • Suomeen tehtiin vuoden 2000 jälkeen useita merenkulun tutkimuksia – pelkästään meriliikenteestä (ja Saimaan syväväylä osuutta)  -jotka siirrettiin hallitusohjelmiin sellaisinaan vaikka EU ssa oli selkeä merenkulun jako sisävesi ja meriliikenteisiin ,joita tulisi käsitellä omina liikennemuotoinaan. näin ei tehty vaan olemme yhä ilman selkeää sisävesiliikenne strategiaa valtakunnan tasolla. vesiliikennestrategia-2014.pdf (sisavesi.fi)
   • esimerkkinä hallitukselle tuotettuna yksipuolisena tutkimuksena , ja sittemmin Sipilän hallitus ohjelmaa siirrettynä tutkimuksena jolla laitettiin alkuun yltiöpäiset raideliikenne hankkeet Suomeen  3.3 Suomi Ruotsi vertailut (sisavesi.fi)n

 

Ympäristö poliittiset puutteet

 

 

lisätietoa sitä etsiville löytyy suomeksi

 

Sisävesi.fi – Tämä sivusto käsittelee Suomen sisävesiliikennettä ja sen tulevaisuutta (sisavesi.fi)

 

SISÄVESI ALUE – www.sisavesiliitto.fi

 

Tekijä: bionavigaattori | Uusi Suomi Puheenvuoro

 

ja englanniksi

Sisävesiliikenne Euroopassa (inlandnavigation.eu)

 

 

0
bionavigaattori
Sitoutumaton Pyhtää

merikapteeni,EMLog
kokemusta laivapäällikkötehtävien lisäksi mm.
Kaupan ja teollisuuden tuotannon jakelu hankinta ja logistiikan johtamisesta , Venäjä-Suomi raideliikenne vaunuvuokrauksesta, Hamina Kotka alueen transit-liikenteessä ja Venäjän öljyteollisuuden tuotannon ja liikenteen laatu ja määrä tarkastus laboratorion johto tehtävistä. Öljyporausalusten suunnittelusta, rakentamisen valvonnasta sekä satamasuunnittelu toiminnoista. Elektroniikka romu keräys logistiikan aloituksen organisointi, suunnittelu ja toteutuksen johtaminen Suomeen Sisävesiliikenne logistiikan tutkiminen ja sisävesi-itämeri mallisuojatun laivamallin kehittäjä
www.sisävesi.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu