Ylen vakiojuttu sisävesistä: esimerkki kauppamerenkulun väylien muuttamiseksi huviveneilyyn ja media hymisee…

 

Tämä on jatkoa blogiin  Saimaan kanava on kiinni ; Eduskunnalla on suuri työ lakaista pois meriliikenne tavoitteet sisävesiliikenteen kehittämisistä | Uusi Suomi Puheenvuoro

+++

Minulla ei ole mitään veneilyä vastaan päinvastoin on hienoa, että veneilyä kehitetään.

Eduskunnan ongelma on siinä, että he eivät ilmeisesti havaitse, esimerkiksi sitä, että tehdyissä veneily investoinneissa ei ole  veneily päätarkoitus , vaan päätarkoitus on saada sellaisia sisävesiliikenne kohteita valtion budjettiin,  joilla ei häiritä valittua -poliittisesti valittua- Suomi on Saari liikennemallia, jossa raide ja maantieliikennettä kehitetään EU liikennestrategia tavoitteisesti ilman sisävesien  kehittämistä .

Ja sisävesien kauppamerenkulun väylien muuttaminen huvivene käyttöön on yksi tällainen keino.

+++

Siksi Yle pommittaa kansalle hallituksen ja eduskunnan valitsemaa , omaa yksipuolista sisävesi asiaansa, jolla voidaan perustella ja näyttää statistiikassa, että ollaan moniarvoista mediatyöskentelyä tehty  :

Kimolan kanava Kimolan kanava avattiin hyytävässä säässä, eikä veneilijöitä näkynyt – Niklas Hornborg aikoi vielä kiitää vesijetillä päivän aikana Kouvolasta Heinolaan (yle.fi)

josta oli jo vuosi sitten tehnyt vastaavan artikkelin, jota kommentoin blogissani Yle- ja muu liikennejärjestelmästämme kertova media. | Uusi Suomi Puheenvuoro

 

+++

Kimolan kanava rakennettiin sisävesien tavaraliikenteen kehittämisiksi (kauppamerenkulkua) vuonna 1966 , siis vuotta ennen Saimaan kanavan avaamista.  Kimolan kanava (arnholm.nu)

 

Kimolan kanavan käyttö kauppamerenkulun liikenteeseen  loppui vuonna 2002, kun metsäteollisuus katsoi kuorma auto ja raideliikenteen sille sopivammaksi tavaksi, mitä vesiliikenteen käyttö Suomen sisäisessä, länsi itä suunnassa tapahtuvassa  kotimaan tavaraliikenteessä.

Kimolan kanava saatiin vuonna 2020 korjauksilla ja  valtion budjetti rahoituksella minimoitua kauppamerenkulun väylästä – huviveneväyläksi

++++

Eduskunta on valinnan paikassa koska Saimaan kanavaa ei voida enää käyttää torjumaan EU liikennestrategia  tavoitteita –  liikennemuotosiirtymiä maanteiltä sisävesiväylille

kun EU on vielä selventänyt markkinatavoitteitaan sisävesiliikenteen kasvattamiseksi.

Sisävesiliikenteen uudet markkinat ovat  yksilöidyt :

1) Kaupunkien matkustaja- ja rahtiliikenne sisävesialuksilla.

2) Kiertotalousstrategioiden vauhdittamat uudet rahtivirrat.

3) Uusiutuvien energialähteiden tai niiden komponenttien kuljetus niiden tuotantoa varten.

 

Lyhyt historia pläjäys

++

Vuonna 2010 julkaistussa  Päijänne Keitele -Kymi joen vesistön käyttöä sisävesiliikenteeseen ,  raportissa vertailun kohteeksi otettiin maantieliikenne volyymien siirroista kilpailevat,  jo valmiiksi TEN_T liikenneverkoksi rakennettu rataverkko  ja rakentamaton ja korjausvelka arvioimaton  sisävesiliikenteen osaväylä Keitele Päijänne

Huomion arvoista on, että kumpaakaan valittua liikennemuotoa raportissa ei vertailtu,- eikä vieläkään -,  tuleviin, nykyisin -voimassa oleviin  EU liikennemuoto siirto vaateisiin  lainkaan.

.   https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/78214/Julkaisuja_3-2010.pdf?sequence=1&isAllowed=y

LVM :n asettama työryhmä edellytti raportissaan  edelleen kehitettäväksi maantie ja raideliikenne mallit,  joiden todettiin olevan taloudellisin ja  pääasiallinen raskaan liikenteen  kuljetusmuoto Keitele Päijänteellä (Kymi joen vesistö) vuoteen 2015 asti.

Mutta muistettava on, että raportin tekijät edellyttivät, että vuoden 2015 tehtäviin liikennejärjestelmä muutoksiin tarvitaan  uudet arviot: 

Työryhmä onkin tehnyt johtopäätöksensä vuoteen 2015 ulottuvalle aikavälille. Työryhmä korostaa, että toimintaympäristön muuttuessa tilanne on arvioitava uudestaan.”

Tätä ns korjausvelka remonttia ,jota mm Kimolan kanava selkeästi edusti , edellä mainittuun tavoitteellisiin liikennemuotosiirtoihin ja sisävesien kehittämismahdollisuuteen – jota muuttunut tilanne ja  EU jo vuodesta 2011    edellyttää-ei ole tehty …vaikka todellinen tarve on

siirtää max määrä Maantieliikenne volyymeja sisävesille, niitä ei kuitenkaan ole vieläkään valtion toimesta tutkittu tai suunniteltu toteutettavaksi, vaikka niistä sovittiin jo yli kymmenen vuotta sitten, vaan  kaikki on yhä ennallaan sitten vuoden 2015 jälkeenkin.

Ja näin ollen  mm Kimolan kanavaliikenteen alasajosta ei tehty EU liikennestrategia tavoitteiden mukaisia arvioita,  ennen tehtyjä investointi päätöksiä, joilla vuoteen 2002 asti kauppamerenkulkuun käytetty Kimolan kanava – sisävesiliikenteelle vuonna 1966 valmistunut väylä muutettiin vuonna 2020 valmistuneeksi huviveneväyläksi.  

+++

Arvoisa Eduskunnan liikenne ja viestintävaliokunta.

Olisiko nyt tuohon toimintaympäristön muutoksiin tullut uudelleen arvioinnin tarvetta sekä LVM  raportin että EU TEN_T ja EU liikennestrategian tarkoittamassa mielessä, kun meillä 24.02.2022 jälkeen on sekä TEN_T sisävesiliikenne verkot puuttuvina ,   että kolmen merkittävän suuren sisävesiliikenne alueen (Kymijoki, Vuoksi, Kokemäenjoki ) kasvun edellyttämää sisävesien liikenteellistä yhdistämistä ei ole tehty, eikä myöskään tavoitetta maantieliikenne volyymien siirroista, ja niiden toteuttamisen edellytyksestä , tasapuolisesta Raide ja Sisävesien infrasta ole toteutettu.

Eli meillä ei ole käytännön mahdollisuutta vuoden 2030 jälkeen siirtää raskasta liikennettä sisävesille mikäli politiikassa ei tapahdu rajua muutosta.  Ja samoin on vaarassa jäädä toteuttamatta vuoteen 2050 mennessä siirrot , vaikka valtakunnassa on EU kolmanneksi tihein sisävesiväylästö ja kaikki edellytykset toteuttaa EU ssa sovittua ilmasto ja energia tavoitteista  kestävän kehityksen tavaraliikennettä maassamme.

 

0
bionavigaattori
Sitoutumaton Pyhtää

merikapteeni,EMLog
kokemusta laivapäällikkötehtävien lisäksi mm.
Kaupan ja teollisuuden tuotannon jakelu hankinta ja logistiikan johtamisesta , Venäjä-Suomi raideliikenne vaunuvuokrauksesta, Hamina Kotka alueen transit-liikenteessä ja Venäjän öljyteollisuuden tuotannon ja liikenteen laatu ja määrä tarkastus laboratorion johto tehtävistä. Öljyporausalusten suunnittelusta, rakentamisen valvonnasta sekä satamasuunnittelu toiminnoista. Elektroniikka romu keräys logistiikan aloituksen organisointi, suunnittelu ja toteutuksen johtaminen Suomeen Sisävesiliikenne logistiikan tutkiminen ja sisävesi-itämeri mallisuojatun laivamallin kehittäjä
www.sisävesi.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu