Viranhaltioiden tuomitseva harkintavallan käyttö, erään isoäidin kertomana

Vuosien ajan olen huomannut lastensuojelun viranhaltijoiden käyttävän tuomitsevaa harkintavallan käyttöä, joka rikkoo Suomen lainsäädäntöä, lasten oikeuksia ja asiakaslakia. Lisäksi nähdäkseni tuomiovallan käyttö ei kuulu kuntien sosiaaliviranomaisille. Vankilaankin tuomittujen henkilöiden rikokset tutkitaan perinpohjin, mutta lastensuojelun sosiaaliviranomainen voi tuomita pienet lapset. Käyttämättä yleisen tuomioistuimen riita- tai rikosasian oikeudenkäynnin minkäänlaista tutkintaa, puolustuskyvyttömät pienet kansalaiset joutuvat ikuisiksi ajoiksi huostaanotetuiksi vain harkintavaltaan perustuen. Toimintatapana vuodesta toiseen on ratkaisut, jotka perustuvat huoleen, käsityksiin ja yksipuoliseen harkintaan. Toteuttamalla toimintaansa vastoin viranomaistoimintaa sitovia määräyksiä tavoiteltu ja saatu hyöty kohdentuu muuhun kuin sijaishuollon tosiasialliseen tarkoitukseen.  Päätökset tehdään vailla minkäänlaista vaikuttamisharkintaa ja seurauksena on esimerkiksi lasten määrätietoinen vieraannuttaminen läheisistään ja sen seurauksena läheiset joutuvat kohtaamaan perusteetonta  syyttelyä ja lapset  tuomitaan ikuiseen huostaanottoon.

Sos tt:n pöydän takaa lapset useimmiten myydään tuottoa tavoittelevalle palvelufirmalle, joka järjestää huostapaikan ja ohjaa lasten läheiset pois yhteistyöstä. Pahinta on lasten sijoittelu sijaisperheisiin ikään kuin heidän omiksi lapsikseen. Lasten ja läheisten yhteydenpidon esteenä toimivat nämä ohjaustoiminnan saaneet  lapsifirmat jotka raporteillaan tuottavat viranomaisille luotettavuudeltaan heikkoa tietoa.

Koska systeemissä edunsaajia on useita, näkyy tässä paljon vaaratekijöitä korruptiolle ja hyväveli verkostoille. Missä näkyy lapsen etu? Mikä se on? Miten toteutuu asiakaslain mukaiset oikeudet?

Ulkoistettu lastensuojelu tuottaa herkästi lapsibisnekseksi mainittua toimintaa, koska valvonta ja laaduntarkkailu ovat täysin riittämättömät. Pahoja tekoja; korruptio, lapsibisnes ja lasten anastaminen omakseen. Lastensuojelu on markkinoitunut.  Herää kysymys missä oikeuspimennossa on se uhri, puolustuskyvytön lapsi? Kuka auttaa häntä?

Tuomatta tässä tarkemmin esille yhdessä huostaanotettujen lasten vanhempien kanssa koettua tarinaa, olen 8 vuoden ajan joutunut läheisteni kanssa kokemaan suomalaisen lastensuojelutoiminnan kauheuksia.

Kansalaisoikeuksiini kuuluu sukumme jäsenten perustavanlaatuinen tärkeys elämässäni ja se pitäisi valtion suoda pienille lastenlapsillenikin, etenkin jos he ovat tahtomattaan joutuneet vanhempiensa tilapäisen uupumuksen vuoksi valtion huostaan. Lastensuojelulaissa määritellään viranomaisvelvoitteena ”huostaanotettujen lasten yhteydenpitoa sukuunsa tulee tukea”. Miksi lastensuojelulla on mielivaltaan perustuvat omat lain tulkintansa?

Tapauksessamme vaikka vanhemmat ovat huolenpitokykyisiä ja minä isoäitinä olen heille läheinen ihminen, voisin tarjota lapsenlapsilleni uniikin rakastettavan ja unohtumattoman mummolan. Olisin elämänarvoillani edustanut sukupolvien välistä yhteyttä. Olisin osaltani luonut muistoja, jotka ovat täynnä mielihyvää, yhteistä tekemistä, nautintoja ja hellyyttä. Olisin tuonut auttavat kädet, joiden lämmössä voimme tuntea rakkauden ja ymmärtämyksen kaukana kavalasta maailmasta.

Olisin tarjonnut lapsille heille suurimman ja parhaimman lahjansa, juuret. Yhteys ja kuuluminen osana jotain suurempaa, kuuluminen sukupolviensa ketjuun. Tämä yhteys olisi jättänyt lähtemättömän rakkauden  tunteen heidän sydämiinsä huostaanotetun lapsen traumatisoivan irrallisuuden sijaan.

Tällä tarinallani tahdon sanoa että sosiaaliviranomaiset käyttävät yksipuolista julmaa ja moraalitonta harkintavaltaa mikä ei ole lainkaan vanhempien tiedossa suostuessaan lastensa huostaanottopäätökseen tilapäisen avuntarpeen kohdatessa. Vanhempia huijataan luottamaan lastensuojelun toimivuuteen. Vanhemmilla on suomalaisuuteen perustuva usko, hyvä syy luottaa oikeusvaltioperiaatteeseen ja että huostaanotettuinakin lasten ja vanhempien perusoikeudet toteutuu mutta käytännössä näin ei ole.

Lapsenlapsiaan rakastava mutta heidät vieraille täydellisesti menettänyt mummi.

+1
birgitta-wulf

Lapset ovat sydäntäni lähellä, varsinkin huostaanotetut lapset. Perheitä on tuettava jotta huostaanottoja ei tapahtuisi. Myös ympäristöasiat koskettavat sydäntäni, siitä kertoo luomani Roskisnalle hahmo, roskisnalle.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu