Antirasismi – feministien uusi urheilulaji. Radikaalit feministit vaativat positiivista syrjintää sosiaalisessa mediassa.

Moi kaikki, ilo kirjoittaa teille uutta blogia vähän nopeutetussa aikataulussa! Tänään löysin sellaista materiaalia, että en voi olla olematta siitä hyvin iloinen! Löysin Instagramista erään demarinuoren: Hanna Kivimäen postauksen. Setti oli aikamoisen radikaalia, siksi ajattelinkin tehdä asiasta tänne blogia. Uskon, että jopa suuri osa Demarinuorista ovat kauhuissaan tästä tekstistä. Tämä ajattelumaailma on tullut taatusti ulkomailta trendinä (ainakin se on käännetty) ja se heijastaa miljoonien feministinuorten radikaalia äärifundamentalistista maailmankäsitystä. Aletaan tutkimaan SDP:n kuntavaaliehdokkaan kortteja, näitä oli tukemassa myös yksi Kokoomuslainen. Tästä voimme puhua toisessa blogissa, miten jotkut syövät puolueita, mutta nyt kortteihin! Pääotsikko: Vinkkejä antirasismiin ja liittolaisuuteen valkoisille. Toisessa kortissa pyritään opettamaan tunnistamaan ”omaa rooliaan yhteiskunnassa”, jonka jälkeen tulee avuksi työkalu nimeltä ”etuoikeus-kehä”. Radikaalit feministit ja muut ääriajattelija pyrkivät luokittelemaan syrjivästi ihmisiä erilaisiin luokkiin, olettamalla heistä tietynlaisia asioita. Natsit olettavat ryhmien olevan ”vääriä” ja ovat valmiina tappamaan ne, kun taas feministit olettavat tietttyjen ryhmien olevat etuoikeutettuja tai syrjittyjä, jonka jälkeen ne lokeroiden ihmiset harjoittavat positiivista syrjintää. Tässä kyseisessä esimerkissä on käytetty kovia keinoja ja ihmiset jaettu sellaisiin ryhmiin, että ”syrjityksi” oletettua ryhmää kutsutaan ”rodullistetuiksi”. ”Anna rodulliselle ihmiselle kertoa omista kokemuksistaan” En ole täysin varma, onko pyrkimyksenä vedota tunteisiin rinnastamalla tiettyjä ihmisiä eläimiin, mutta siltä ainakin haisee. Tämän jälkeen: Vaikka on tärkeää että liittolaiset nostavat antirasismin tarpeen, ei tehtävämme ole kuitenkaan puhua rodullistettujen ihmisten puolesta. Tässä kohdassa nostettiin vielä yhden kerran epätasa-arvoisesti, sekä syrjivästi esille ihmisten erilaisuus. Feministit pyrkivät erottelemaan valkoiset tummista, köyhät rikkaista jne. Nämä ”hyvät ihmiset”, jotka ovat ”etuoikeutetussa asemassa” ”tukemassa” ”syrjittyjä ryhmiä” ovat liittolaisia. Liittolaisten terkoituksena on tukea ”syrjittyjä ryhmiä” harjoittamalla positiivista syrjintää. Tätä feministiset tahot kutsuvat tärkeäksi yhteiskunnalliseksi vaikuttamiseksi. Todellisuus paistaa läpi, kyseessä on tekopyhyys! ”Huomioi kuitenkin se, ettei rodullistettujen ihmisten tehtävä ole kertoa sinulle mitä tehdä tai mitä sanoa. On eri asia antaa tilaa kuin siirtää kuin siirtää vastuu antirasistisesta toiminnasta pelkästään rodullistetuille ihmisille. Tässä ensimmäisen kortin loppukohdassa kerrottiin, miten tulisi käyttäytyä erilaisten ihmisten kanssa, jotka ovat ”rodullistettuja” Kyse ei todellakaan tässä vaiheessa enää ole mistään tasa-arvosta. Kuvitelkaa Puheenvuoron lukijat, miltä tuntuisi, jos teitä käskettäisiin kohtelemaan eri tavalla, kun olette joitakin ”rodullistettuja”. Seuraavaksi vuorossa on etuoikeus kehä, joka on tuotu ulkomailta, kääntäen tekstin suomeksi. Kuva on blogin liitteenä alhaalla ”etuoikeus-kehä”. Kehässä pyritään kertomaan, millaisilla ominaisuuksilla ihmiset ovat oletetusti ”huonommassa asemassa” ja millaisilla ominaisuuksilla ”etuoikeutetussa asemassa&lähellä valtaa”. Kehä osoittaa sen reunoilla olevat ryhmät huonommiksi, kuin sisällä ja keskemmällä olevat. Suurin osa ihmisistä ja tavallisesti ajattelevat ihmiset eivät mieti muiden ihmisten yksityisasioita, eivätkä nämä halua puuttua tai olla kiinnostuneita muiden ihmisten geneettisistä piirreistä. Vasemmistolainen paradoksi-kehä rinnastaa geneettiset piirteet negatiivisella tasolla suoriutumispiirteisiin, jotka johtuvat pelkästä ihmisen ahkeruudesta, rinnastamalla mukaan toimintakyvykkyyden. Toisin sanoen kaikki, kellä on yhteiskunnassa esteitä, riippumatta ovatko nämä henkilön omia valintoja tai synnynnäisiä esteitä, kehä asettaa uhriasemaan ja näitä tulee tämän jälkeen syrjiä positiivisesti. Aloitetaan järjestyksessä tutkimaan jokaista kohtaa

Kehä laittaa kaikki uhriasemaan ja luokittaa ihmiset ”rodullisiksi”

Minä jokaisen palkin kohdalla teen erillisen ratkaisun, tässä ratkaisut: 1.Transmiehet/transnaiset tai muunsukupuoliset – he voivat elää tavallista elämää, kuten muutkin, joutumatta koko ajan huomion ahdistelun kohteeksi, sillä perusteella, että he ovat erilaisia ja feministit haluavat suojata niiitä. Sukupuoli on heidän yksityinen asia. Heillä on täysin yhtääläiset mahdollisuudet yhteiskunnassa, kuin muillakin – ehkä jopa paremmat, sillä yhteiskunnassa on jo nyt olemassa positiivista syrjintää. Samalaiset mahdollisuudet, elleivät he tee jotakin sellaista, mistä muut ihmiset eivät pidä, mutta tämä pätee kaikkiin ihmisiin. Jos transuilla on esimerkiksi tapana (minä en siis tiedä, tämä on jossittelua) käyttää erikoista vaatetusta tai vastaavaa, se ei ole syy positiiviselle syrjinnälle. 2. Musta ihonväri – Suomessa on käytännössä mahdoton kohdella ihmisiä ihonvärinsä perusteella eri tavalla, eikä se ole lainkaan yleistä Suomessa. Kaikki eduskuntapuolueet ajavat kaikkien ihmisten asemaa tasavertaisesti ihonväristä riippumatta. 3. Peruskoulun päättötodistus – jokainen voi hankkia Suomessa paremman koulutuksen, eikä ole syytä harjoittaa positiivista syrjintää niille, ketkä eivät ole ehtineet hankkia sitä tai eivät halua hankkia. 4. Toimintakyky – siihen voin yhtyä, että toimintakyvyttömiä tulisi kohdella tasavertaisesti, takaamalla heille samat liikkumismahdollisuudet ja muut mahdollisuudet tilanteen mukaan. 5. Seksuaalisuus – seksuaalisuus on myös oma ja yksityinen asia, josta ei tarvitse tehdä piaaria tai korostuksen kohdetta. Jokainen voi Suomessa vapaasti kertoa omasta seksuaalisesta suuntautumisesta. Kaikki ovat tasa-arvoisia, eikä kenenkään tulisi harjoittaa ketään kohti positiivista syrjintää. Jos positiivista syrjintää kohdistetaan tiettyä seksuaalista suuntautumista kohti, osoitetaan se, että tämä seksuaalinen suuntautuminen olisi muita huonompi, vaikka lähtökohtaisesti se ei pidä paikkansa. 6. Ikä – Tämä on absurdia, jokainen ihminen on ollut jonkin ikäinen joskus, eikä nuoria tarvitse sen enempää tukea, kuin aikuisiakaan, vaan kaikki on suhteellista. Jos nuori harjoittaa sellaista toimintaa, mitä aikuisetkin, on nuori tällöin hyvin arvostettu pidemmällä aikavälillä. Toisaalta nuoret eivät voi poliittisesti vaikuttaa valtuustossa, jos ovat alle 18-vuotiaita, mutta niinkuin sanoin kaikki on suhteellista ja jokainen ihminen saa jossakin vaiheessa asettua kuntavaaleissa ehdolle, täytettyään 18! 7. Mielenterveys – sama, kuin toimintakyvyn kanssa 8. Keho, lihava – Ihminen voi itse vaikuttaa omaan lihavuuteensa, ellei kyseessä ole sairaus. Kenenkään ei tulisi syrjiä positiivsesti tai suvaita enemmän niitä ihmisiä, jotka ovat lihavia. Jotkut tahot ovat pyrkineet korostamaan omaa lihavuuttaan asettumalla uhrin asemaan. 9. Asunnoton – Suomessa jokaisella on edellytykset hankkia asunto ja elättää itseään – kyse on kilpailun halusta. 10. Vähävaraisuus – Sama pätee tähänkin, ihminen voi vaurastua omalla työllään. 11. Ei paikallist akielitaitoa – Jokainen voi oppia kielen ja jokaisen tulisi opiskella Suomen kieltä, jos ei osaa. Valtion tulisi tehdä kannattavaksi kaikkien oppia paikallista kieltä. On todella hyvä tukea kielen opiskelussa vieraita ihmisiä ja neuvoa heitä. 12. Paperittomuus – Laittomasti maassaolevat säilöön ja kotimaahan.

Seuraavaksi on luvassa kolmas kortti! ”Somekanavat sensuroivat tutkitusti rodullisten ihmisten sisältöä, joten sisältä ei välttämättä päädy omalle feedellesi, ilman että etsiydyt sen piiriin.”Tämä väite on hyvin raju sellaisiin olosuhteisiin (nykyisiin), joissa pride ja muuta propagandaa suositaan ja mainostetaan joka tuutista. Jos sellaiset aiheet, jotka ovat nuorten somessa valta-asemassa siten, että niitä ei saa kritisoida, on hyvin kohtuutonta väittää tällaista. Joukkopaine on heidän puolella:) Tästä huolimatta kolmannessa kortissa kehotetaan harjoittamaan positiivista syrjintää sellaisia kohti, jotka ovat feministisen ideologian näkökulmasta aliarvoistetussa asemassa. ”tee siis tietoinen valinta seurata rodullistettujen ihmisten tuottamaa sisältöä ja näin tuet heidän viestinsä valtavirtaistamista. Sitten julkaisuun on merkitty ihmisiä, jotka ovat julkisuuden henkilöitä, mutta ”rodullistettuja”. Nämä ovat feministien mielestä aliarvoistetussa asemassa, vaikka ovatkin julkisuuden henkilöitä suurella seuraajamäärällä ja vaikutusvaltaisia. Paljon vaikutusvaltaisempia vielä, kuin tämän blogin kirjoittaja.

Seuraavaksi kehotetaan vastaanottamaan palautetta – ok

Viimeinen kortti: ”Ehkä tärkein asia, jonka toivon jokaisen etuoikeutetun asemassa olevan muistavan on se, että antirasismista ei ole kyse sinusta.” Tässä olemme jo kuin urheilulajissa, jossa täytyy muistaa tietty tekniikka ja noudattaa sitä tarkkarajaisesti – onhan tämä niin tärkeä aihe!

”Antirasistisessa toiminnassa ja liittolaisuudessa tärkeintä on muistaa tavoite, jonka eteen töitä tehdään ja ollaan odottamatta kiitosta vähemmistöiltä siitä että toimit antirasistisesti.”Jooo! Tarkoituksena on tehdä hyvää, mutta tehdä sitä varovaisesti, herättämättä huomiota, koska vähemmistö on pyhä, jonka kanssa ei saa puhua. ”Meidän pitää purkaa rakenteita, jotka sortavat rodullistettuja ihmisiä, koska olemme etuoikeutettuja valkoisia” Tästä tekstistä ei suurin osa tummaihoisista tykkäisi varmaan, jos heitä aletaan kutsumaan rodullisiksi ja purkamaan ”heitä varten” joitakin huonoja rakenteita, joita ei käytännössä ole olemassakaan.

YouTube video liitteenä: https://www.youtube.com/watch?v=G0g-1IZWXU4

 

 

Julia Saarholm on Twitter: "Mietityttänyt etuoikeus, syrjintä ja rasismi.  Miten huomioida paremmin työssä nuorten parissa? Kiitos @Afrofinnomenon  kaaviosta ja fyi - tänään kaavio mukana huoltajien ja koulun välisessä  vastakkainasettelun käsittelyssä ...

 

0
Dmitry Trubnikov
Helsinki

Kirjailija ja blogisti. Harrastan pöytätennistä ja juoksemista.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu