Koulun liikunnassa tulisi siirtää painopistettä kunnon liikkumiseen erikoisten lajien sijasta

Perussuomalaiset näkevät tärkeänä myös tiedon liikunnan monipuolisista hyödyistä, joka olisi saatavilla mahdollisimman monelle asukkaalle. Tieto liikunnan monipuolisista hyödyistä on avainasemassa fyysisesti aktiivisen elämäntyylin yleistymisen näkökulmasta.Perussuomalaiset näkevät liikuntakasvatuksessa, sekä ajankohtaisessa tutkimustiedossa suuren merkityksen. Perussuomalaiset harjoittaisivat kouluissa sellaista liikuntakasvatusta, jonka määrä kasvaa varhaiskasvatuksesta lähtien. Perussuomalaiset haluavat tehdä peruskoulun liikunann ja terveystiedon opetusta mielekkäämpää ja monipuolisempaa, jotta sen houkuttelevuus ja hyötysuhde olisivat korkeampia. Perussuomalaisten tavoite ei vie valtiolta paljoa resursseja, eikä myöskään oppilailta voimia. Perussuomalaisten tavoite terveystiedon ja liikunnan houkuttelevuuden nostamisesta on hyvin tehokas ja voi ennaltaehkäistä monia ongelmia, sekä parantaa varhaisessa vaiheessa opiskelijan elämänlaatua, synnyttämällä hänessä motivaatiota, esimerkiksi liikuntaa tai muuta harrastamista kohti. Perussuomalaiset haluavat siirtää koululiikunnassa painopistettä lajiosaamisesta hyvinvoinnin ja fyysisen kunnon ylläpitoon. Tällainen toimenpide edistää oppilaille välttämätöntä ja tärkeää asiaa – hyvinvointia ja fyysistä kuntoa, rajallisen ja liikunnalle varatun ajan aikana. Esimerkiksi on fyysisen kunnon ja hyvinvoinnin näkökulmasta juoksu tai lihaskunto tehokkaampi, kuin jonkun tarkkarajaisen lajin taitojen opiskelu. Koulun tulisi keskittyä ensisijaisesti tärkeiden ja välttämättömien asioiden edistämiseen, joilla on suuri merkitys ja hyötysuhde. Perussuomalaiset haluavat liikuttavampia välitunteja, sekä enemmän erityyppistä koulujen 

yhteydessä tapahtuvaa liikuntakerhotoimintaa. Perussuomalaisten mielestä liikuntakerhotoimintaa tulee kehittää ja kouluympäristön harrastusmahdollisuuksia parantaa siten, että ne palvelevat lapsia ja nuoria vapaa-aikana ja painostavat liikuntapainotteisiin harrastuksiin. Perussuomalaisten mielestä urheilijoiden opiskelu kaipaa joustavoittamista. Perussuomalaiset haluavat, että jokainen joka on urheilukykyinen tulotasosta riippumatta, pääsee suorittamaan urheilua. Perussuomalaiset uudistaisivat huippu-urheilun hallinnollisia rakenteita siten, että enemmän rahaa menisi “kentälle”. Perussuomalaiset pitävät järjettömänä tilannetta, jossa huipulla urheilevat tai huipulle vakavasti pyrkivät joutuisivat miettimään omaa toimeentuloaan.

+1
Dmitry Trubnikov
Helsinki

Kirjailija | Somettaja | Sentristi | Demokratian ja äänestysoikeuden kannattaja | Autoritarismia ja korruptiota vastustava liberaali | Patriootti |

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu