Neuvoa antava ohjelma Kokoomukselle, sekä yli puoluerajojen kuntavaaleihin!

Suomi koostuu kunnista. Kunnat muodostavat yhtenäisen verkoston, jonka yläpuolella sijaitsee hallitus. Kuntien tehtävänä on viestiä käytännönläheisesti, sekä paikallisesti arjen kuulumisia valtakunnalliseen päätöksentekokeskukseen asti, joka vastaa valtakunnan rahoittamisesta.

 

Suomi on pinta-alaltaan suuri ja väestöltään pieni maa. Talous jatkaa maailmanlaajuisesti kasvuaan ja Suomi jatkaa olemista kaikilta puolin vakaissa olosuhteissa. Kuitenkin Suomi on onnistunut ajamaan itsensä viimeisten vuosikymmenten aikana velkakonkurssiin. Takana ovat huonot ulkopoliittiset ratkaisut, turhien menojen radikaali lisääminen, talouden kasvun kannalta tehoton budjetointi, poliitikkojen muodostama korruptoitunut hyvävelijärjestelmä ja jatkuvat konkurssiin vievät vaalilupaukset. Ulkopolitiikassa Suomi on ollut riippuvainen Neuvostoliitosta. Suomi on kärsinyt pahan laman Neuvostoliiton romahtaessa – nyt Suomi toistaa samaa asiaa Euroopan unionin kanssa. Suomi on turhilla menoilla kaivanut itselle syvää velkakuoppaa. Laajamittainen globaali vastuu ideologisien hankkeineen, sekä kansaa kurittaen on laskenut saatavilla olevan rahan määrää, sekä maan sisäistä taloudenkiertoa. Tehottomalla budjetoinnilla Suomi ei ole sijoittanut edes omaa velkarahaansa taloutta kasvattaviin ja konkurssista vieviin hankkeisiin, vaan toisten. Korruptoitunut hyvävelijärjestelmä on ollut kuin haamu – vaikutukset näkyvät kuitenkin meidän jokaisen arjessa. Ay-liikkeet tekevät verovapaasti voittoa, jonka jälkeen finansoivat vaalilupauksia, sekä velkarahaa jakavia puolueita. Jatkuvat vaalilupaukset ja egoistinen oman kannatuksen nostaminen ovat edistäneet nopeutettua velkahelvettiä, sekä konkurssia. Tällä hetkellä hallitus valmistelee vastuuttomasti seuraaville sukupolville valtavia leikkaustalkoita.

Terve valtio – terveet kunnat

Valtio jakaa kunnille rahaa. Valtio päättää, kuinka paljon kukin kunta saa rahaa. Kunnan tehtävänä on kuluttaa vain raha tehokkaasti. Kunnan tehtävänä on myös omalla kulutuksellaan ja päätöksenteollaan viestittävä valtiolle omista realistisista tarpeistaan. Jos kunta ei ole valmis kantamaan olkapäillään valtion ideologisia hankkeita, taikka globaalia vastuuta, jotka menevät röyhkeästi perustarpeiden edelle asettaen perusasiat taakse. Toissijaiset asiat ovat pois välttämättömistä tarpeista, sekä maan rahallisesta omavaraisuusasteesta. Globaali vastuu ilmenee haitallisen maahanmuuton myötä turvattomuutena, sekä uusilla ja valtavina sosiaalimenoina. Avoimen siirtolaisuuden lisäksi globaali vastuu ilmenee verojen korotuksilla, sekä kansan ja yrittäjien loukkaavalla kurituksella. Kunnallisetkin päättäjät joutuvat kauhistuen katsomaan sivusta Suomen alasajoa. Lopputuloksena kasvaviin menoihin ja turvattomuuteen on vastattava kunnankin tasolla verotuksen korottamisella. Esimerkiksi laittomasti maassaolevien henkilöiden terveyspalvelujen kustantaminen on pois yhteisestä kirstusta.

Kunnan onkin vastattava ajan tasalla epäjärjestyksiin. Kunnat voivat tehokkaasti viestiä tyytymättömyydestään diplomaattisen viestinnän lisäksi, tehokkailla ja pistävillä ratkaisuilla. Kunnat voivat jättää toteuttamatta valtion toivomia asioita, sekä estää niitä, herättämällä suurta huomiota.

 

 

 

 

 

Terve kuntatalous – terveet kuntapalvelut

Kun kunnassa jokainen tekijä voi hyvin, voi myös kunnan keskushallintokin hyvin. Kun talous on järkevä ja kasvava, syntyy hyvinvointia, työtä ja yrittämistä. Kuntatalouden tulisi olla kasvava ja huomio tulisi keskittää nimenomaan taloudenhoitoon. Poliitikkojen täytyisi hoitaa kunnan yhteistä taloutta vähintään yhtä hyvin, kuin he hoitavat omaakin. Kun kunnassa ratkaisuja tehdään, tulisi ratkaisuissa huomioida ensisijaisesti vaikutukset taloudenkasvuun, sekä kuntalaisten tarpeisiin. Kokoomus ehdottaa kaikille kunnille valtakunnallisesti järjestää byrokratian normipurkutalkoot! Tämän lisäksi Kokoomuksella on ehdotus välittömän luvan myöntäminen hakijalle, jos lupaa käsitellään liian pitkään.

 

Korkea verotus kuriin nyt! – Tyytyväisestä kuntalaisesta vapaaehtoisen korkea ostovoima.

 • Kunnallisveroon ei saisi koskea, ellei sitä olla laskemassa.
 • Ei maakuntaverolle! Sote maakuntamalli on pseudo-optimointi, jonka tarkoituksena on leikata todellisia palveluita huonosti hoidetun työn takia. Riskien ottaminen maakuntamallin kanssa ei käy järkeen – ihminen joutuu kärsimään maksumiehenä. Kokoomus: “Hallituksen kaavailema maakuntamalli rakentaa uuden alueellisen tulonsiirtoautomaatin, kiristää verotusta ja vie palvelut kauemmas ihmisestä. Maakuntamalli lisää byrokratiaa sekä vie päätösvallan kuntien ja kaupunkien valtuustoista sosiaali- ja terveysministeriöön. Se romuttaa kaupunkien kyvyn investoida tulevaisuuteen, kuten kouluihin, infrastruktuuriin tai vapaa-ajan palveluihin.”

 

 1. Digitalisaatiota kuntiin – hammaslääkärille sovelluksen kautta!
 2. Rakennettava liikuntapuistoja ja valaistuja lenkkipolkuja.
 3. Lisättävä ennalta ilmoittamattomia tarkastuskäyntejä sekä yksityisissä että julkisissa hoivakodeissa.
 4. Suomesta on poistettava asunnottomuus.
 5. Hoidettava kuntoon luontopolut, uimahallit ja kesäteatterit.
 6. Taattava kuntien välillä tasavertaiset sosiaaliset palvelut. Oikomishoito, sekä intersukupolisten täysmääräinen terveydestä huolehtiminen on jokaisen kunnan asia.
 7. Alaikäisille nuorille työpaikkoja julkiselta sektorilta!
 8. Ilmasto-, sekä ympäristöystävällisten vaihtoehtojen hinta alas! Huomio ja painopiste vegen tukemiseen lihan sijasta!
 9. Kyliin kyläkoulut ja seriffit!

Linkit tässä!

Tweetti aiheesta: https://twitter.com/DmitrijTrubnik1/status/1358015716532846592

Lue ohjelma: https://drive.google.com/file/d/1QFr7uaDejTEoEYQXVBp2uW_T7uUy7dbm/view?usp=sharing
Youtube: https://youtu.be/x5QK8dRsIHI
Tokentube: https://tokentube.net/v/3316983144/Itsen%C3%A4inen-vaihtoehto-kuntavaaleihin—neuvoa-antava-ohjelma-

Dmitry Trubnikov
Kokoomus Helsinki

Olen Helsingin Kokoomuksen, Helsingin Kansallisseuran rivijäsen, joka toimii Atte Kalevan ja Seida Sohrabin vaalitiimissä! Harrastan pöytätennistä ja juoksemista. Olisi todella kiva jos ottaisit seurantaan Twitterin ja Youtuben. Näillä alustoilla on runsaasti sisältöä päivittäin. Jos haluat ottaa yhteyttä, niin voit laittaa Facebook messengerissä viestin, johon vastaan todella pikaisesti.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu