Takinkääntö – Sauli Niinistö ei halunnut EU:ta 1992

Vielä ennen liittymistä Euroopan yhteisöön Sauli Niinistö oli itsenäinen kansanedustaja ja ajattelija. Häntä eivät joukkoapineet, eikä puoluekurit tällöin kiinnostaneet.

Näin Sauli Niinistö eduskunassa 17.6.1992:
”Olen useaan otteeseen parin viime vuoden aikana tässäkin salissa todennut, että EY-jäsenyys tulee merkitsemään dramaattista muutosta suomalaisessa oikeusjärjestelmässä ja että tuo dramaattinen muutos väistämättä heijastuu myös suomalaiseen poliittiseen järjestelmään.”

Sauli Niinistö jatkaa puheenvuoroa kiinnittämällä huomiota epäkohtiin, liittyen EY-jäsenyyteen ja lainsäädännön soveltamiseen:
”Tässä tilanteessa kannattaa esittää yksi kiteytetty kysymys, ja se on se, minkälaisen arvon me Suomessa annamme omille perustuslaeillemme. Nimittäin EY-jäsenyyden myötä me annamme EY:n oikeusjärjestykselle, EY-oikeudelle, erittäin suuren arvon. Me annamme sille niin suuren arvon, että me sitoudumme siihen, että jos Suomessa on tullut säädettyä EY-oikeuden kanssa ristiriidassa oleva laki, EY-tuomioistuin saa soveltaa suoraan EY-oikeutta, siis mitätöidä sen suomalaisen eduskunnan ratkaisun, joka on ristiriidassa EY:n käsitysten kanssa. EY-tuomioistuin voi suoran oikeusvaikutuksen periaatteen vuoksi soveltaa suomalaiseen asiaan suoraan EY-oikeutta, olipa suomalainen laki minkä sisältöinen tahansa, kunhan se vain on ristiriidassa EY-lain kanssa. Tämä on peruslähtökohta. Miten tämä liittyy suomalaisten perustuslakien kunnioittamiseen? Se liittyy sillä tavalla, että Suomessa ei ole mahdollisuutta kontrolloida tämän talon työtä sillä tavalla, että jos täältä sattuu lipsahtamaan ulos laki, joka on Suomen valtiosäännön kanssa ristiriidassa, siihen voisi joku vedota. Se on suorastaan perustuslaissa kielletty.”

Sauli Niinistö kertoo kriittisestä lakivaliokunnan toteamuksesta, jossa lakivaliokunta kertoi, että on tarve tehdä valtio-oikeudellisellinen asiantuntijaselvitys:
”Lakivaliokunnan puheenjohtaja Henrik Lax jo totesi, että lakivaliokunnassa kiinnitettiin tähän seikkaan EY-selonteon johdosta annetussa mietinnössä vakavaa huomiota eikä todella aiheetta. Ehkä myös perustuslakivaliokunnan olisi tullut tämä seikka tässä yhteydessä huomata. Lakivaliokunta totesikin, että EY-jäsenyyshakemusta varten on tehtävä valtio-oikeudellinen asiantuntijaselvitys, jolloin on kiinnitettävä huomiota lakien perustuslainmukaisuuden tutkimisessa tapahtuvaan normihierarkian vinoutumiseen ja selvitettävä, onko meillä tarvetta järjestää uudelleen lakien säätämisjärjestyksen ja perustuslainmukaisuuden tutkiminen. Ehkä sanonta ei ole kovin onnistunut. Ei se ainakaan helposti aukea, mutta kuvailin äsken, mistä on kysymys siitä, voiko Suomen kansalainen vedota suoraan perustuslakiin silloin, kun hän hakee perustuslakiin kirjoitettuja perusoikeuksiaan, joista niin paljon puhutaan.”

Ulkoasiavaliokunta teki laittoman, sekä ratkaisevan teon. Ulkoasiavaliokunta poisti lakivaliokunnan kriittisen esityksen. Tätä laittomuutta hämmästeli Sauli Niinistö:
”On jokseenkin hämmästyttävää, että ulkoasiainvaliokunta poisti lakivaliokunnan esityksen. Kysymys ei ollut ulkoasiainvaliokunnassa vahingosta vaan tietämäni mukaan tietoisesta ratkaisusta.”

Tämän jälkeen kansanedustaja Sirkka-Liisa Anttila antoi tukensa Sauli Niinistölle. Puheenvuorosta voimme huomata sen ajan keskustelukulttuuria eduskunnassa, sekä puolikorruptoituneita käytäntöjä:
”Kahdeksan vuoden kokemuksella voin todeta, että ei ole kovin epätavanomaista, että hallituksen suunnalta tulee viestejä, että tietyllä tavalla perustuslakeja pitää tulkita, jotta päästään siihen lopputulokseen, joka on ollut hallituksen tarkoitus.”

Perussuomalaisen edeltäjäpuolueen (SMP) kansanedustaja Sulo Aittioniemi vahvisti ulkoasiavaliokunnan korruptoituneisuuden, sekä mädäntyneisyyden. Ulkoasiavaliokunnalla oli suora yhteys Euroopan unioniin, joten tällainen toiminta on hyvin kyseenalaistettavaa:
”Herra puhemies! Olen ulkoasiainvaliokunnassa vastustanut lakivaliokunnan näkemysten poistamista. Siellä oli eräs henkilö sanelemassa näitä asioita sillä tavalla kuin niiden hänen mielestään piti olla”

Tämän jälkeen SDP:n Erkki Tuomioja kysyi:
”Kuka saneli?”

Aittioniemi (SMP):
”Kyllä siellä on oltu sanelemassa.”

Tuomioja (SDP):
”Kyllä siellä on oltu sanelemassa.”

Tarja Halonen toteaa tilanteen ja kiittelee EU-kriittistä Sauli Niinitöä, ettei hän poissulkenut täysin ajatusta liittyä EU:hun:
”Arvoisa puhemies! Minä puolestani pidin ed. Niinistön puheessa nimenomaan sitä puolta parhaimpana, että hän esitteli ongelman eikä ollut lyönyt ennalta ratkaisua kiinni siitä, mikä on oikea vastaus. Me olemme nähneet aivan liian monta sellaista komiteaa, toimikuntaa ja työryhmää viimeisten parin vuoden aikana, joille on valmiiksi tavallaan annettu ratkaisu ja työryhmän tai komitean tehtävänä on ollut ainoastaan enää laatia perustelut sille jo valmiina olevalle ratkaisulle.”

Turha varmaan manitakkaan, mikä on Tarja Halosen ja Niinistön nykyinen kanta ulkopoliittisiin asioihin. Tämä oli vain pieni osa kaikkea järjettömyyttä, mitä silloisessa eduskunnassa oli tapahtunut. Keskityin tässä artikkelissa nimenomaan Sauli Niinistön puheisiin. Lisää paljastavaa tietoa voi puolueettomasti löytää jormajaakkola.fi sivulta. Ei mielipiteitä, pelkkiä asiakirjoja.

Dmitry Trubnikov
Kokoomus Helsinki

Olen Helsingin Kokoomuksen, Helsingin Kansallisseuran rivijäsen, joka toimii Atte Kalevan ja Seida Sohrabin vaalitiimissä! Harrastan pöytätennistä ja juoksemista. Olisi todella kiva jos ottaisit seurantaan Twitterin ja Youtuben. Näillä alustoilla on runsaasti sisältöä päivittäin. Jos haluat ottaa yhteyttä, niin voit laittaa Facebook messengerissä viestin, johon vastaan todella pikaisesti.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu