Ajatuksia uutiseen opettajien koulutuspäiviltä suhteessa rasismiin

Ajatuksia uutiseen opettajien koulutuspäiviltä suhteessa rasismiin

Yle:

https://yle.fi/a/74-20045644

” Rautiainen näkee, että jos perheen arvomaailma on hyvin rasismia puoltava, perusopetuksen pitää koulussa tai jo esiopetuksessa pystyä tarjoamaan lapselle muita näkökulmia.

– Se on vähän utopiaa, mutta se on koulun tehtävä demokraattisessa yhteiskunnassa ja antaa ihmisoikeustyölle sen merkityksen, Rautiainen sanoo. ”

Tässä on se ongelma – että oman perheen rasistiset asenteet – oli se perhe suomalainen tai maahanmuuttajaperhe.

Niin rasismin ongelma päätyykin sisäiseksi ristiriidaksi lapselle – eikä sitä voi hyväksyä. Siksi rasismi pitää siirtää lapsen vanhempien ja yhteiskunnan normien väliseksi keskusteluksi – sillä peruslähtökohdalla jonka varmaan niin vanhemmat kuin koulukin hyväksyvät – että lasta ei voi panna rasismin ongelman kokemisen ja ratkaisun keskiöön. Sillä se vahingoittaa lasta.

Toinen kysymys joka yleisesti herää – että onko Suomessa yleinen ongelma ollut jo pitkään – että kun ei haluta, uskalleta tai osata tarttua kohdattuihin ongelmiin – siellä missä ne kohdataan oli se talouselämä, ilmastonmuutoksen torjunta – niin ne siirretään säännönmukaisesti nyt kasvamassa olevien sukupolvien taakaksi ajatuksella – tehdään siitä opetusaihe – jossa lapset oppii sen – mitä me aikuiset emme oppineet. Kun kyse on siitä – me nykyiset aikuiset emme halua tarttua ongelmiin.

Ja se on vähintäänkin törkeän raukkamaista ellei sikamaista ryhdittömyyttä.

eerojuhani vaarala

Eettis-realismin mukainen asioiden ja ratkaisuiden eettisyyden tarkistuslista

1. Toteuttaako asia tai ratkaisu hyvyyttä

2. Toteuttaako se kauneutta - estetiikka

3. Toteuttaako se oikeutta - oikeusvaltio

4. Toteuttaako se totuutta - tiede

5. Toteuttaako se kohtuutta - empaattinen suhteellisuudentaju

6. Toteuttaako se luonnon, ihmiskunnan ja ihmisyhteisöiden monimuotoisuutta

Miksi materialistiselle kasvulle ja aineettomien arvojen kasvulle ei tehdä ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.

Saattaisi olla aika lailla vihreää siirtymää aineettomiin arvoihin suuntaava vertailu.

Eettis-realismin mukaista asioiden arvoketjukritiikkiä - joka voi olla myös positiivista eli kehumista

1. Onko tiedostettu edes asian arvoketjuluonnetta

2. Onko se eettistä

3. Onko se realistista

4. Onko se dynaamista ja dynamiikkoja tiedostavaa

5. Onko se loogista

6. Onko se monimuotoisuutta vaalivaa niin luonnon kuin ihmiskunnan ja ihmisyhteisöjen suhteen.

Olen kehittänyt filosofian eettis-realismi

Ajan aineettomia arvoja ihmiskunnan keskeiseksi asiaksi

Eettis-realismin filosofiassani olen määritellyt keskeisiksi aineettomiksi arvoiksi nämä

1. Hoivaaminen ja huolenpito

2. Sosiaalisuus

3. Kulttuuri

4. Itsensäkehittäminen

5. Luontosuhde

Kuudenneksi voisi lisätä

6. Monimuotoisuus sosiaalisesti ja luontosuhteessa.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu