Kun nyt jos koska pitäisi investoida vientihankkeisiin. Tai – tuonnin vähentämisen hankkeisiin.

Eikö suurten kaupunkien julkinen rakentaminen kuulukaan kansantalouden leikkausten piiriin

https://yle.fi/a/74-20050961

Yhden ainoan kaupungin yhteen ainoaan ratapihan uusimiseen 163 miljoonaa euroa – ei näinä vaikeina aikoina pitäisi olla mikään hätäisin tarve – etenkin kun Tampereen ratapiha toimii hyvin ilman remonttiakin.

On kohtuutonta panna tuommoinen raha yhteen ainoaan kohteeseen kun samalla ihmisten arkea kurjistetaan rajusti.

Etenkin kun koko hankkeella ei ole minkäänlaista tekemistä viennin vauhdittamisen kanssa. Se ei tuota yhtään vientieuroa Suomen kansataloudelle.

Kun nyt jos koska pitäisi investoida vientihankkeisiin.

Tai – tuonnin vähentämisen hankkeisiin.

SÄÄNNÖNHÄN PITÄISI OLLA – MITÄ EPÄVAKAAMMAT JA ARVAAMATTOMAMMAT AJAT SITÄ ENEMMÄN PITÄISI KARSIA TUONTIA.

Onko julkinen rakentaminen etenkin liikennerakentamisen kohdalla karannut hinnoiltaan katteettomiin korkeuksiin siihen nähden mikä kertyy kun aidoin markkinahinnoin lasketaan hinta asia kerrallaan.

Se mikä köyhiltä otetaan päätyy nyt työläiskaupunki Tampereen ratapihalle – katoksiksi.

Miten demarit voi tällaisen hyväksyä.

Ps Orpon hallitushan ei näytä ymmärtävän eikä operoivan lainkaan kokonaisvaltaisesti käsitealueilla – vienti – tuonti – kotimaiset vientiä tuottamattomat hankkeet. Mitä voi ymmärtää kansantalouden perusdynamiikan balansoinnista jos ei ymmärrä noiden dynaamista luonnetta ja balansointia.

 

Minkälaisia ekonomisteja Suomessa on kun eivät puutu tämmöiseen asiaan.

 

eerojuhani vaarala

Eettis-realismin mukainen asioiden ja ratkaisuiden eettisyyden tarkistuslista

1. Toteuttaako asia tai ratkaisu hyvyyttä

2. Toteuttaako se kauneutta - estetiikka

3. Toteuttaako se oikeutta - oikeusvaltio

4. Toteuttaako se totuutta - tiede

5. Toteuttaako se kohtuutta - empaattinen suhteellisuudentaju

6. Toteuttaako se luonnon, ihmiskunnan ja ihmisyhteisöiden monimuotoisuutta

Miksi materialistiselle kasvulle ja aineettomien arvojen kasvulle ei tehdä ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.

Saattaisi olla aika lailla vihreää siirtymää aineettomiin arvoihin suuntaava vertailu.

Eettis-realismin mukaista asioiden arvoketjukritiikkiä - joka voi olla myös positiivista eli kehumista

1. Onko tiedostettu edes asian arvoketjuluonnetta

2. Onko se eettistä

3. Onko se realistista

4. Onko se dynaamista ja dynamiikkoja tiedostavaa

5. Onko se loogista

6. Onko se monimuotoisuutta vaalivaa niin luonnon kuin ihmiskunnan ja ihmisyhteisöjen suhteen.

Olen kehittänyt filosofian eettis-realismi

Ajan aineettomia arvoja ihmiskunnan keskeiseksi asiaksi

Eettis-realismin filosofiassani olen määritellyt keskeisiksi aineettomiksi arvoiksi nämä

1. Hoivaaminen ja huolenpito

2. Sosiaalisuus

3. Kulttuuri

4. Itsensäkehittäminen

5. Luontosuhde

Kuudenneksi voisi lisätä

6. Monimuotoisuus sosiaalisesti ja luontosuhteessa.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu