Tästä asiasta tähtiviulisti Ann-Sophie Mutterkin puhuu.

Eivätkö tutkimukset oheinen tutkimuskin mukaan lukien osoita – että ihmisen syvin identiteetti on emotionaalinen ja hänelle itselleen ajaton

Ja että kognitiivinen tai fyysinen ei emotionaaliseen syväidentiteettiin ulotu edes kognitiivisten sairauksien muodossa.

Josta seuraa – että ihmisen terveyttä ja hyvinvointia pitää tarkastella ja ihmiseen kontaktia ottaa ensisijaisesti hänen emotionaalisen eikä kognitiivisen tai fyysisen identiteetin kautta.

Tämä on myös linjassa kehittämäni eettis-realismin aineettomien arvojen olemuksen suhteen – että aineettomien arvojen ydin on emotionaalisuus – vaikka niitä kognitiivisin, fyysisin tai materialistisin tai sosiaalisin keinoin tavoiteltaisiin.

Onko jopa aihetta todeta – ihmisessä on yhtä paljon emootiota kuin vettäkin.

https://www.avainlehti.fi/tanssi-hoitaa-ja-kuntouttaa/

 

Tästä asiasta tähtiviulisti Ann-Sophie Mutterkin puhuu.

https://yle.fi/a/74-20046889

eerojuhani vaarala

Eettis-realismin mukainen asioiden ja ratkaisuiden eettisyyden tarkistuslista

1. Toteuttaako asia tai ratkaisu hyvyyttä

2. Toteuttaako se kauneutta - estetiikka

3. Toteuttaako se oikeutta - oikeusvaltio

4. Toteuttaako se totuutta - tiede

5. Toteuttaako se kohtuutta - empaattinen suhteellisuudentaju

6. Toteuttaako se luonnon, ihmiskunnan ja ihmisyhteisöiden monimuotoisuutta

Miksi materialistiselle kasvulle ja aineettomien arvojen kasvulle ei tehdä ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.

Saattaisi olla aika lailla vihreää siirtymää aineettomiin arvoihin suuntaava vertailu.

Eettis-realismin mukaista asioiden arvoketjukritiikkiä - joka voi olla myös positiivista eli kehumista

1. Onko tiedostettu edes asian arvoketjuluonnetta

2. Onko se eettistä

3. Onko se realistista

4. Onko se dynaamista ja dynamiikkoja tiedostavaa

5. Onko se loogista

6. Onko se monimuotoisuutta vaalivaa niin luonnon kuin ihmiskunnan ja ihmisyhteisöjen suhteen.

Olen kehittänyt filosofian eettis-realismi

Ajan aineettomia arvoja ihmiskunnan keskeiseksi asiaksi

Eettis-realismin filosofiassani olen määritellyt keskeisiksi aineettomiksi arvoiksi nämä

1. Hoivaaminen ja huolenpito

2. Sosiaalisuus

3. Kulttuuri

4. Itsensäkehittäminen

5. Luontosuhde

Kuudenneksi voisi lisätä

6. Monimuotoisuus sosiaalisesti ja luontosuhteessa.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu