Erinomainen realistisesti erittelevä juttu nykykoulujen lapsista

Erinomainen realistisesti erittelevä juttu nykykoulujen lapsista

Pohjaksi sille mihin etiikalla pitäisi tarttua. Jotta sitä realismia voitaisiin parantaa – ihan kehittämäni eettis-realistisen ajattelumallin mukaan.

Tunne ihmisten realismi – tartu etiikalla

Kysymys kuuluu myös – onko inkluusiosta kouluissa tullut unohtamis-ekskluusiota inkluusioluokkien sisällä.

Siis se koulutuksen mekanismi.

Josta syntyy se uusi nuoriso ja aikuisväestö – joka putoaa koulussa ulos –  ja joka ei ole enää mitenkään yhteiskunnassa mukana.

https://www.ku.fi/artikkeli/4901711-koululaisten-osaaminen-on-eriytynyt-yksi-viidesluokkalainen-voi-lukea-kirjoja-vieraalla-kielella-toinen-ei-tunne-tavallisia-aidinkielen-sanoja

eerojuhani vaarala

Eettis-realismin mukainen asioiden ja ratkaisuiden eettisyyden tarkistuslista

1. Toteuttaako asia tai ratkaisu hyvyyttä

2. Toteuttaako se kauneutta - estetiikka

3. Toteuttaako se oikeutta - oikeusvaltio

4. Toteuttaako se totuutta - tiede

5. Toteuttaako se kohtuutta - empaattinen suhteellisuudentaju

6. Toteuttaako se luonnon, ihmiskunnan ja ihmisyhteisöiden monimuotoisuutta

Miksi materialistiselle kasvulle ja aineettomien arvojen kasvulle ei tehdä ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.

Saattaisi olla aika lailla vihreää siirtymää aineettomiin arvoihin suuntaava vertailu.

Eettis-realismin mukaista asioiden arvoketjukritiikkiä - joka voi olla myös positiivista eli kehumista

1. Onko tiedostettu edes asian arvoketjuluonnetta

2. Onko se eettistä

3. Onko se realistista

4. Onko se dynaamista ja dynamiikkoja tiedostavaa

5. Onko se loogista

6. Onko se monimuotoisuutta vaalivaa niin luonnon kuin ihmiskunnan ja ihmisyhteisöjen suhteen.

Olen kehittänyt filosofian eettis-realismi

Ajan aineettomia arvoja ihmiskunnan keskeiseksi asiaksi

Eettis-realismin filosofiassani olen määritellyt keskeisiksi aineettomiksi arvoiksi nämä

1. Hoivaaminen ja huolenpito

2. Sosiaalisuus

3. Kulttuuri

4. Itsensäkehittäminen

5. Luontosuhde

Kuudenneksi voisi lisätä

6. Monimuotoisuus sosiaalisesti ja luontosuhteessa.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu