Erinomainen realistisesti erittelevä juttu nykykoulujen lapsista

Erinomainen realistisesti erittelevä juttu nykykoulujen lapsista

Pohjaksi sille mihin etiikalla pitäisi tarttua. Jotta sitä realismia voitaisiin parantaa – ihan kehittämäni eettis-realistisen ajattelumallin mukaan.

Tunne ihmisten realismi – tartu etiikalla

Kysymys kuuluu myös – onko inkluusiosta kouluissa tullut unohtamis-ekskluusiota inkluusioluokkien sisällä.

Siis se koulutuksen mekanismi.

Josta syntyy se uusi nuoriso ja aikuisväestö – joka putoaa koulussa ulos –  ja joka ei ole enää mitenkään yhteiskunnassa mukana.

https://www.ku.fi/artikkeli/4901711-koululaisten-osaaminen-on-eriytynyt-yksi-viidesluokkalainen-voi-lukea-kirjoja-vieraalla-kielella-toinen-ei-tunne-tavallisia-aidinkielen-sanoja

eerojuhani vaarala

Ympäristölle ja monimuotoisuudelle myönteinen asenne leviää ihmisten parissa - niistä on tullut sosiaalinen normi

Ihmiset rakastavat yhä enemmän luontoa ja luonnoneläimiä mutta myös kotieläimiä ja lemmikkieläimiä.

Käsite monimuotoisuus kuuluu ja näkyy yhä useammin joka paikassa - on ymmärretty miten keskeinen käsite se on ihmiskunnan luontosuhteessa myös ihmiskunnan säilymisen kannalta.

Metsä tulee yhä läheisemmäksi ihmisille monimuotoisena asiana - puupellot ja avohakkuut menettävät suosiotaan ja metsän ja metsätalouden käsitteet monipuolistuvat mm jatkuvan kasvun metsänhoidon suuntaan.

Materialismi on yhä enemmän kyseenalaistettua samaan aikaan kun aineettomien arvojen äärimmäisen rikkaaseen kirjoon herätään yhä paremmin. Mitkä mahdollisuudet pelkällä sosiaalisuudella voi olla.

Autoilun dominointi vähenee ja samaan aikaan kaupungeista tulee sekä terveellisempiä, hiljaisempia ja turvallisempia - kaduilla kaikuu yhä enemmän autojen äänten sijaan ihmisten puheensorina - ja kaukaa kuuluu haitarin soitto ja kirkonkellojen soittokin tulee takaisin kaupunkien äänimaisemaan.

Ja lintujen laulu - aamulla herättyään voi avoimesta ikkunasta kuulla lintujen laulua.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu