Erittäin hyvä asia että yritykset ovat lopettaneet ikuisen työvoimapulavalituksensa

Erittäin hyvä asia että yritykset ovat lopettaneet ikuisen työvoimapulavalituksensa

Ja ryhtyneet kenties kuntien kanssa yhdessä töihin hakemaan itse työvoimansa maailmalta. Ja ovat tehneet ainakin Ruoveden seudun terveydenhuoltoon haun oikein soveltuvuustesteineen ja haastatteluineen ulkomailla paikanpäällä.

Kun tuollainen osaaminen vakiintuu niin sehän on varma että työvoimapula ja syntyvyyshuolikin hellittää.

Kysymys kuuluu vain minkälainen kanto kaskessa on perussuomalaisen emootiopohjaiseen maahanmuuttovastaisuuteen perustuva poliittinen temppuilu.

Pitää olla aika kapeakatseinen jos ei ymmärrä työperäistä perhemaahanmuuttoa oikein.

Ulkomaalaiset on täällä ja pysyy. Sitä ei 20 prosentin kannatuksen puolue voi mitenkään estää.

https://yle.fi/a/74-20033774

eerojuhani vaarala

Eettis-realismin mukainen asioiden ja ratkaisuiden eettisyyden tarkistuslista

1. Toteuttaako asia tai ratkaisu hyvyyttä

2. Toteuttaako se kauneutta - estetiikka

3. Toteuttaako se oikeutta - oikeusvaltio

4. Toteuttaako se totuutta - tiede

5. Toteuttaako se kohtuutta - empaattinen suhteellisuudentaju

6. Toteuttaako se luonnon, ihmiskunnan ja ihmisyhteisöiden monimuotoisuutta

Miksi materialistiselle kasvulle ja aineettomien arvojen kasvulle ei tehdä ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.

Saattaisi olla aika lailla vihreää siirtymää aineettomiin arvoihin suuntaava vertailu.

Eettis-realismin mukaista asioiden arvoketjukritiikkiä - joka voi olla myös positiivista eli kehumista

1. Onko tiedostettu edes asian arvoketjuluonnetta

2. Onko se eettistä

3. Onko se realistista

4. Onko se dynaamista ja dynamiikkoja tiedostavaa

5. Onko se loogista

6. Onko se monimuotoisuutta vaalivaa niin luonnon kuin ihmiskunnan ja ihmisyhteisöjen suhteen.

Olen kehittänyt filosofian eettis-realismi

Ajan aineettomia arvoja ihmiskunnan keskeiseksi asiaksi

Eettis-realismin filosofiassani olen määritellyt keskeisiksi aineettomiksi arvoiksi nämä

1. Hoivaaminen ja huolenpito

2. Sosiaalisuus

3. Kulttuuri

4. Itsensäkehittäminen

5. Luontosuhde

Kuudenneksi voisi lisätä

6. Monimuotoisuus sosiaalisesti ja luontosuhteessa.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu