Hyvinvointialueiden talouden käsittely on yksisilmäistä ja kahtia erilleen pilkkovaa

Hyvinvointialueiden talouden käsittely on yksisilmäistä ja kahtia erilleen pilkkovaa

On käsittämätöntä – että kun hyvinvointialueiden taloutta ja toimia käsitellään – niin kerrotaan kyllä mitä julkisella puolella tapahtuu – mutta ei sen rinnalla mitä yksityisellä sektorilla tapahtuu. Ja hyvinvointialue on sentään julkisen ja yksityisen sektorin kokonaisuus – dynaaminen kokonaisuus.

Onko se media joka käsittelee hyvinvointialueita näin propagandistisen yksipuolisesti – vai eikö hyvinvointialueiden johto ole selvillä tai kykene kertomaan mitä julkinen/yksityinen kokonaisuudessa dynaamisesti tapahtuu.

eerojuhani vaarala

Eettis-realismin mukainen asioiden ja ratkaisuiden eettisyyden tarkistuslista

1. Toteuttaako asia tai ratkaisu hyvyyttä

2. Toteuttaako se kauneutta - estetiikka

3. Toteuttaako se oikeutta - oikeusvaltio

4. Toteuttaako se totuutta - tiede

5. Toteuttaako se kohtuutta - empaattinen suhteellisuudentaju

6. Toteuttaako se luonnon, ihmiskunnan ja ihmisyhteisöiden monimuotoisuutta

Miksi materialistiselle kasvulle ja aineettomien arvojen kasvulle ei tehdä ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.

Saattaisi olla aika lailla vihreää siirtymää aineettomiin arvoihin suuntaava vertailu.

Eettis-realismin mukaista asioiden arvoketjukritiikkiä - joka voi olla myös positiivista eli kehumista

1. Onko tiedostettu edes asian arvoketjuluonnetta

2. Onko se eettistä

3. Onko se realistista

4. Onko se dynaamista ja dynamiikkoja tiedostavaa

5. Onko se loogista

6. Onko se monimuotoisuutta vaalivaa niin luonnon kuin ihmiskunnan ja ihmisyhteisöjen suhteen.

Olen kehittänyt filosofian eettis-realismi

Ajan aineettomia arvoja ihmiskunnan keskeiseksi asiaksi

Eettis-realismin filosofiassani olen määritellyt keskeisiksi aineettomiksi arvoiksi nämä

1. Hoivaaminen ja huolenpito

2. Sosiaalisuus

3. Kulttuuri

4. Itsensäkehittäminen

5. Luontosuhde

Kuudenneksi voisi lisätä

6. Monimuotoisuus sosiaalisesti ja luontosuhteessa.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu