Ihmiskunnan oivallusevoluutio on johtanut luonnon biologisen evoluution avuttomuuden ja neuvottomuuden tilaan

Ihmiskunnan oivallusevoluutio on johtanut luonnon biologisen evoluution avuttomuuden ja neuvottomuuden tilaan

Kun muun luonnon evoluutio on hyvin hidasta biologista evoluutiota.

Niin ihmisen evoluutio on ollut nopeaa – jopa sekunneissa tapahtuvaa – oivallusevoluutiota.

Koko ihmisen lapsuuden ja nuoruuden kehitys – mutta myös aikuisuuden kehityksenä joskin vähemmän – on ollut oivallusevoluutiota – aina lapsen syntymästä alkaen.

Ja sukupolvesta toiseen tämä oivallusevoluutio on muodostanut erilaisia oivalluskerrostumia aina sivilisaatioksi ja yhteiskunniksi asti.

Samalla ihmiskunnan evoluutio on huomaamattaan – ja tätä nyt esittämääni näkökulmaa ymmärtämättä – irrottautuessaan luonnon biologisesta evoluutiosta kasvattanut sekä vaarallista piittaamatonta luonnon hyväksikäyttöä.

Että ennen kaikkea ihminen on muuttanut muun luonnon olosuhteita erityisesti monimuotoisuuden suhteen.

Niin että hitaan biologisen evoluutionsa vuoksi muu luonto on joutunut yhä enemmän täysin muuttuneessa elinympäristössään avuttomuuden tilaan – vrt avohakkuut, jääkarhuille tärkeiden jäätiköiden hupeneminen, monoviljely, nurmikon monoviljely tuhona hyönteisille.

Muun luonnon biologinen evoluutio ei tunnista enää elinympäristöään – sillä ei ole biologisen evoluution vastaavuutta ympäristöönsä – se on kuin yhtäkkiä kuurosokeaksi tullut ihminen keskellä vilkasliikenteistä kaupunkia.

Jolloin ihmisen perusluontosuhteeksi kasvaa voimalla peruskuva – ihminen pelastamassa hätään joutunutta eläintä luonnossa.

Mutta ei tässä ole kuin osa siitä mitä voi pitää ihmisen oivallusevoluution rajallisuutena ja suurimpina virheinä.

Erityisen suuri oivallusevoluution ihmiskunnan olemassaoloa uhkaava virhe on ollut se – että ihminen on rikkonut luonnon monimuotoisuuden yhtä alailmiötä – luonnon itsesäätelyjärjestelmiä.

Joiden tehtävänä on kasvien ja eläinten monitahoisena vuorovaikutuksena pitää luonnon fysikaalisia voimia aisoissa – ottaa niiden iskut joustavasti vastaan ja sitoa ne itseensä niin että luonnonvoimat eivät riehu valtoimenaan.

Tämän ihmisen oivallusevoluution virheen vuoksi luonnonvoimat vyöryy valtoinenaan päällemme kun ne on karanneet luonnon itsesäätelyjärjestelmien hallinnasta. Ja ihmiskunnan tulevaisuus on pahasti uhattuna.

Minusta tässä on suuri kuva missä tässä maailmassa mennään ja miksi.

Jussi Vaarala 2021

0
eerojuhani vaarala
Ruovesi

Vanha puheenvuorokonkari jotenkin peruutti tänne.

Taisi eksistentiaalifilosofi Sartre sanoa - maailmaa ei ole tehty nähtäväksi vaan muutettavaksi.

Picasso sanoi - säännönmukaisuudesta poikkeamisesta aukeaa variaatioiden valtakunta.

Näillä mennään.......

Kehittämälläni eettis-realismin aatteella - mitä enemmän asiassa on sekä etiikkaa että realismia, sitä parempi se on ratkaisuna - etiikan peruskallio on jokaiselle elolliselle hyvä elämänkaari muita tarpeettomasti vahingoittamatta

https://jussivaaralathoughts.blogspot.com/

Puoluekantani:
Kallistun vasemmalle kun pyyhin oikealla keskeltä, ja se mikä sieltä tulee muuttuu vähitellen vihertäväksi, puhun ruotsia huonosti, enkä huuhdo persettä merivedessä kuten Soini ja käyn harvoin kirkossa.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu