Intialla nopeasti ja tehokkaasti kehittyvänä valtiona on hyvä potentiaali kehittää parempaa maailmaa – mutta…..

Intialla nopeasti ja tehokkaasti kehittyvänä valtiona on hyvä potentiaali kehittää parempaa maailmaa – mutta Intialla on yksi vika

https://yle.fi/a/74-20046137

Intia harhailee arvotietoisuuden suhteen koko ajan jälkijunassa ja oman opportunisminsa äärellä.

Sellaiset ei voi olla maailmassa kehityksen johtajia – jotka ei ole arvotietoisuuden kärjessä – alistamatta arvoja pelkiksi talouskasvun ja teknologian ja oman edun keppihevosiksi.

Ei ympäristö ole mikään välinearvo – se on itseisarvo.

Se miten Intia suhtautuu Venäjään, miten se on kaikissa maailmanyhteisön instituutioissa kuin se ei olisikaan – kielii siitä että Intia harhailee arvoasioissa – eikä tajua sitä – että kiinteä sitoutuva yhteistyö arvoasioissa niiden syvällisimmässä mielessä alistamatta niitä teknologialle ja taloudelle ja kansallisille ambitioille – on ainoa tie johtaa maailma paremmalle tielle.

Kyllä teknologiassa ja taloudessa ja poliitikoissa kyynisiä opportunisteja riittää – opportunismiaan etovalla tavalla tyrkyttäen – selkeänä enemmistönä. Ja Intia on koko ajan palvellut enemmän niitä ja sen kautta omaa etuaan – kuin asettunut sellaisia opportunisteja vastaan – suorasanaisesti ja selkeillä teoilla.

Osoituksena siitä vaikkapa häpeällinen Venäjään suhtautuminen ottaen Venäjästä vain omaa etuaan niin paljon kuin ehtii. Satojentuhansien sodan uhrien hinnalla.

Opportunismi on aina sisäisen arvoryhdin puuttumista – sen ymmärtämisen puutetta mitä ei tule koskaan alistaa talouden ja teknologian oman efun pyrkyryydelle.

eerojuhani vaarala

Eettis-realismin mukainen asioiden ja ratkaisuiden eettisyyden tarkistuslista

1. Toteuttaako asia tai ratkaisu hyvyyttä

2. Toteuttaako se kauneutta - estetiikka

3. Toteuttaako se oikeutta - oikeusvaltio

4. Toteuttaako se totuutta - tiede

5. Toteuttaako se kohtuutta - empaattinen suhteellisuudentaju

6. Toteuttaako se luonnon, ihmiskunnan ja ihmisyhteisöiden monimuotoisuutta

Miksi materialistiselle kasvulle ja aineettomien arvojen kasvulle ei tehdä ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.

Saattaisi olla aika lailla vihreää siirtymää aineettomiin arvoihin suuntaava vertailu.

Eettis-realismin mukaista asioiden arvoketjukritiikkiä - joka voi olla myös positiivista eli kehumista

1. Onko tiedostettu edes asian arvoketjuluonnetta

2. Onko se eettistä

3. Onko se realistista

4. Onko se dynaamista ja dynamiikkoja tiedostavaa

5. Onko se loogista

6. Onko se monimuotoisuutta vaalivaa niin luonnon kuin ihmiskunnan ja ihmisyhteisöjen suhteen.

Olen kehittänyt filosofian eettis-realismi

Ajan aineettomia arvoja ihmiskunnan keskeiseksi asiaksi

Eettis-realismin filosofiassani olen määritellyt keskeisiksi aineettomiksi arvoiksi nämä

1. Hoivaaminen ja huolenpito

2. Sosiaalisuus

3. Kulttuuri

4. Itsensäkehittäminen

5. Luontosuhde

Kuudenneksi voisi lisätä

6. Monimuotoisuus sosiaalisesti ja luontosuhteessa.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu