Juuri tästä syystä päästökauppa on ihmiskunnan ilmastonmuutostuhoisaa itsepetosta ja pitäisi kieltää kokonaan.

Joidenkin tahojen ahneus ja sen vuoksi rakennettu päästökaupan huijaus siis on vaarassa tuhota koko maapallon elinkelpoisuuden ihmiskunnalta.

Juuri tästä syystä päästökauppa on ihmiskunnan ilmastonmuutostuhoisaa itsepetosta ja pitäisi kieltää kokonaan.

Yle

https://yle.fi/a/74-20045745

” Miksi päästöjen kompensointia kritisoidaan?

Arvostelijoiden mukaan ilmastopäästöjen kompensointi antaa saastuttajien jatkaa toimintaansa, vaikka lopulta päästöistä pitäisi päästä eroon kaikkialla.”

Päästökauppa on ympäristörikoksen peittämistä – estämällä ympäristörikoksen tapahtuminen toisaalla – ja kun siinä välittävänä arvona toimii raha – niin silloin se johtaa siihen – että taloudellisesti tuottoisinta ympäristörikosta jatketaan – sillä että osa ympäristörikoksen tuotosta käytetään päästökompensaatioiden ostoon. Ja ympäristöä suojellaan yhä enemmän – rahan ollessa keskeisin arvo maailmantaloudessa –  vain sen kautta että siitä maksetaan – ei siitä syystä että ympäristöä pitää suojella.

Ja kun tuottoisinta on ollut kautta aikain öljy – niin päädytään lopulta hiilipäästöjen torjunnassa siihen – että se onkin öljytalous joka rikkaimpana jää jäljelle päästökaupan ansiosta ympäristörikolliseksi – eli se joka nimenomaan eniten tuottaa hiilidioksidia ilmaan.

Joka tarkoittaa – että koko päästökauppa on silkkaan ahneuteen perustuva ihmiskunnan itsepetos – jolla on vuosikymmeniä taattu se kehitys – että ilmastonmuutos on kehittynyt nykyiseen kenties lopullisesti hallitsemattomaan tuhoisaan kierteeseensä.

Joidenkin tahojen ahneus ja sen vuoksi rakennettu päästökaupan huijaus siis on vaarassa tuhota koko maapallon elinkelpoisuuden ihmiskunnalta.

eerojuhani vaarala

Eettis-realismin mukainen asioiden ja ratkaisuiden eettisyyden tarkistuslista

1. Toteuttaako asia tai ratkaisu hyvyyttä

2. Toteuttaako se kauneutta - estetiikka

3. Toteuttaako se oikeutta - oikeusvaltio

4. Toteuttaako se totuutta - tiede

5. Toteuttaako se kohtuutta - empaattinen suhteellisuudentaju

6. Toteuttaako se luonnon, ihmiskunnan ja ihmisyhteisöiden monimuotoisuutta

Miksi materialistiselle kasvulle ja aineettomien arvojen kasvulle ei tehdä ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.

Saattaisi olla aika lailla vihreää siirtymää aineettomiin arvoihin suuntaava vertailu.

Eettis-realismin mukaista asioiden arvoketjukritiikkiä - joka voi olla myös positiivista eli kehumista

1. Onko tiedostettu edes asian arvoketjuluonnetta

2. Onko se eettistä

3. Onko se realistista

4. Onko se dynaamista ja dynamiikkoja tiedostavaa

5. Onko se loogista

6. Onko se monimuotoisuutta vaalivaa niin luonnon kuin ihmiskunnan ja ihmisyhteisöjen suhteen.

Olen kehittänyt filosofian eettis-realismi

Ajan aineettomia arvoja ihmiskunnan keskeiseksi asiaksi

Eettis-realismin filosofiassani olen määritellyt keskeisiksi aineettomiksi arvoiksi nämä

1. Hoivaaminen ja huolenpito

2. Sosiaalisuus

3. Kulttuuri

4. Itsensäkehittäminen

5. Luontosuhde

Kuudenneksi voisi lisätä

6. Monimuotoisuus sosiaalisesti ja luontosuhteessa.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu