Koronakaaos – kansallisen, alueellisen ja paikallisen tilannekuvan kohdatessa määräysten ja suositusten keskinäisen epämääräisyyden

Seuraa varma kaaos – kansallisen, alueellisen ja paikallisen tilannekuvan kohdatessa määräysten ja suositusten välisen keskinäisen epämääräisyyden

Ja sitä jos mitä ei missään tapauksessa saa kriisijohtamisessa tapahtua. Koska johtaminen on silloin sinänsä jo kriisi.

Vastuuta ja päätösvaltaa ei pidä päätöslinjoissa pompotella kuin palloa sinne tänne – ei päätösvaltaisen viranomaisen kuin lainsäädännönkään kohdalla – että määräyksestä tehdään suositus jostain asian substanssiin liittymättömästä toissijaisesta hallinnollisesta syystä. Jolloin valta päättää tekeekö suosituksen mukaan vai ei päätyy taholle joka voi tehdä suosituksen vastaisen päätöksen mistä tahansa syystä – arvioituaan usein jopa subjektiivisen mielivaltaisesti ensin onko tämä suositus mitenkään vakavasti otettava. Jolloin suositus on yhtä kuin alueellisen tai paikallisen tason suorittama strategian tuhoaminen.

Ja silti – kentällä pitää olla aina kyky ja tieto substanssipohjaisuudesta lähtien mitä pitää tehdä. Jos kenttä ei tiedä ja osaa tehdä mitä sen pitäisi osata ja tietää niin mitä sellaisella kentällä tehdään.

Siitä seuraa myös että kriisijohtamisessa ei pidä antaa strategista päätösvaltaa kansalliselle, alueelliselle eikä paikalliselle tasolle – joille kuuluu vain operatiivinen vastuu. Se nähtiin miten siinä käy urheilufanien deltadesanttien tullessa itärajalle – kun terveysviranomaiset puhkaisivat vakavan reiän virustorjunnan rajavalvontastrategiaan päästämällä satoja ihmisiä suoraan rajan läpi. Asian konsulttina jopa pari deltadesanttien joukossa ollutta lääkäriä.

Tuohon voi ratkaisu olla – että nostetaan edustajat kansallisen tason strategian muodostamisvaiheeseen alueelliselta ja paikalliselta tasolta – yksi tai kaksi henkilöä per taso. Ja asian substanssipohjalta eikä sotkea sekaan muita asioita.

Sitten seuraavaksi kansakunnan tasoista äärimmäisen tärkeää asiaa.

Kaikilla ihmisillä ei ole kykyä strategiseen saatikka strategiseen luovaan ajatteluun joka on vielä harvinaisempaa ja vaikeampaa.

Siksi strateginen ajattelu ja päätösvalta ja etenkin luova strateginen päätösvalta pitää antaa niille joilla on siihen kykyä. Muut kuin osaajat tumpuloi lähes varmasti sen.

On jopa ihan eri mielentila  liikkua operatiivisessa yllätyksettömässä maailmassa jossa strategia on kätkeytynyt näkymättömiin operatiivisiin toimintoihin – kuin mielentila osata irrottautua operatiivisesta maailmasta näkemään sen taakse strategioiden tasolle – saati sitten ottaa vastaan operatiivisen ja myös sen takana olevan strategisen maailman rikkoutuminen jostain syystä – ja kyetä rakentamaan siihen uusi strateginen ja operatiivinen kehikko.

Ja kuka tahansa jolla ei ole tuota strategisen mielentilan kykyä joutuu jonkintasoiseen paniikkitilaan kohdatessaan operatiivisen luotettavaksi koetun ja sen takana olevan strategian rikkoutumisen.

Ja tuo jos mikä on yleisestikin Suomessa tärkein hallinnollinen asia huolehtia – sillä fakta on se että jos strategista luovaa päätösvaltaa annetaan henkilöille joilla siihen ei ole kykyä – niin se kaataa minkä tahansa strategian kuten deltadesanttitapaus osoitti.

Yle

” THL:n tutkimusraportin mukaan keskeinen haaste pandemian aikaisessa johtamisessa ja päätöksenteossa on ollut epäselvyys vastuista ja toimivallasta terveysjärjestelmän eri tasoilla.

Alueellisella ja paikallisella tasolla koettiin, että kansallisen tason ymmärrys käytännön työstä oli puutteellista. Kansalliselta tasolta tulevaa ohjausta ei aina ollut mahdollista toteuttaa.

”…sosiaali- ja terveysministeriön tämmönen ohjaaminen kirjeillä, jotka eivät ole juridisesti velvottavia, mutta ne sellaisina markkinoidaan, niin ei kyllä täytä hyvän hallinnon periaatteita.”

Luottamuspulaa oli molemmin puolin. Paikallistasolla koettiin, että kansalliset päättäjät sanelevat yksityiskohtia ja kansallisella tasolla tuskailtiin, kun alueellisella tasolla ei tunnuttu ryhtyvän toimeen ilman ylempää tulevaa ohjausta.

”Niin mehän ollaan oltu viimeset puoltoista vuotta ihan kädet savessa, tällasten täysin operatiiviseen johtamiseen liittyvien asioiden kanssa. (…) Ja en oo ite koskaan ministeriöön töihin tullessani kokenut, että ministeriö on se paikka, jossa tämmöstä tehdään.”

0

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu