Kehittämäni kaupunkiliikenteen malli on monimuotoisin multidynaaminen malli – ja täysin vaiettu poliitikkojen ja median toimesta

Kehittämäni kaupunkiliikenteen malli on monimuotoisin multidynaaminen malli – ja silti täysin vaiettu poliitikkojen ja median toimesta

Ja ihmettelen miten julkisuudella ja etenkin EU-tason ja globaalinkin tason poliitikoilla ja politiikalla on varaa olla sitä ja minun osuutta siinä ja minua huomioimatta ongelmanratkaisukykynä.

Onko EU:lla varaa olla käyttämättä tällaista ongelmien multidynaamista monimuotoisuuskykyä.

Media ja poliitikothan sekä instituutiot niin Suomessa kuin maailmallakin vaikenee liikennemallistani,  ideoistani ja minusta niiden luojana täysin – ei sanankaan inahdustakaan missään.

Vaikka minulla on Venäjän hyökkäyssotaankin ja Venäjän ongelman ratkaisuunkin monimuotoisin ja mulidynaamisin malli kehitettynä jonka olen julkisuuteenkin tuonut – ja sen lisäksi vaikuttanut monin tavoin Ukrainan taistelun strategioihin ja taktiikkaankin kuten myös diplomaattisiin linjauksiin sodan ja pysyvämmän maailmanrauhan ratkaisemiseksi.

Ja silti – täydellinen boikotoiva diskriminoiva vaikeneminen.

Ja koen sen paitsi syrjintänä niin myös järjettömänä – sillä kaltaistani – joka kykenee niin multidynaamiseen monimuotoisuuteen ongelmien hahmottamisessa ja ratkaisuissa – ja vieläpä jatkuvasti asioiden eettiseen, realistiseen ja rationaaliseen ytimeen analyyttisesti tunkeutuen ja sieltä aivan uusia asioita löytäen – ei ainakaan minun tiedossani ole.

Ja kehittämäni kaupunkiliikenteen malli autottomana – johon suuntaan niin Helsinki kuin Tamperekin on vauhdilla menossa – pyöräilyineen, skuutteineen ja julkisine liikenteineen – on malliesimerkki siitä mitä  multidynaaminen ja maksimaalisen monimuotoinen ratkaisu voi olla.

Kun malli kehystetään havainnollani että missä tahansa 4 neliökilometrin alueella jossa on vähänkin tiheämpää asutusta – on kaikki arjen lähipalvelut sen sisällä jolloin kaikki palvelut on saavutettavissa – ja pitääkin saavuttaa – autotta.

Niin mallihan nivoo monimuotoisella tavalla aivan kaiken sen mitä kaupunkiliikenteeseen kuuluu – ilman laatu, melu, joustavuus, yhteisöllinen sosiaalinen tila, taloudellisuus sekä ihmisille että kaupungeille ja sen lisäksi vielä – laajemmin globaalisti mallin ulkopuolekta – liikenteeseen liittyvän tuonnin väheneminen, raaka-aineiden riittävyys, teollisuuden saasteiden väheneminen, ilmastonmuutoksen torjunta, maankäytön lisääminen viljelylle ja asumiselle, terveempi turvallisempi elinympäristö lapsille ja perheille.

Ne kaikki asiat on kauniisti multidynaamisella ja mitä monimuotoisimmalla tavalla kietoutuneena yhteen – tavalla jota tuskin koskaan tullaan kaupunkiliikenteen perustavimpana ratkaisumallina ylittämään – ja joka on kaupunkien kaikkialla maailmassa suorastaan pakko toteuttaa.

Sillä mallissa on kaikki mikä kaupunkiliikenteessä voi eettistä, realistista ja rationaalista olla.

Ja media, poliitikot ja instituutiot vaikenevat luomastani mallista ja minun osuudestani täysin.

Täysin.

Minulla ei ole mitään syytä hävetä – poliitikoilla, medialla ja instituutioilla on.

Eettis-realisti Jussi Vaarala

30. 8. 2023

eerojuhani vaarala

Eettis-realismin mukainen asioiden ja ratkaisuiden eettisyyden tarkistuslista

1. Toteuttaako asia tai ratkaisu hyvyyttä

2. Toteuttaako se kauneutta - estetiikka

3. Toteuttaako se oikeutta - oikeusvaltio

4. Toteuttaako se totuutta - tiede

5. Toteuttaako se kohtuutta - empaattinen suhteellisuudentaju

6. Toteuttaako se luonnon, ihmiskunnan ja ihmisyhteisöiden monimuotoisuutta

Miksi materialistiselle kasvulle ja aineettomien arvojen kasvulle ei tehdä ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.

Saattaisi olla aika lailla vihreää siirtymää aineettomiin arvoihin suuntaava vertailu.

Eettis-realismin mukaista asioiden arvoketjukritiikkiä - joka voi olla myös positiivista eli kehumista

1. Onko tiedostettu edes asian arvoketjuluonnetta

2. Onko se eettistä

3. Onko se realistista

4. Onko se dynaamista ja dynamiikkoja tiedostavaa

5. Onko se loogista

6. Onko se monimuotoisuutta vaalivaa niin luonnon kuin ihmiskunnan ja ihmisyhteisöjen suhteen.

Olen kehittänyt filosofian eettis-realismi

Ajan aineettomia arvoja ihmiskunnan keskeiseksi asiaksi

Eettis-realismin filosofiassani olen määritellyt keskeisiksi aineettomiksi arvoiksi nämä

1. Hoivaaminen ja huolenpito

2. Sosiaalisuus

3. Kulttuuri

4. Itsensäkehittäminen

5. Luontosuhde

Kuudenneksi voisi lisätä

6. Monimuotoisuus sosiaalisesti ja luontosuhteessa.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu