Mitä tapahtuu kun materialistista kasvua jatketaan yli todellisen tarpeen

Kiinassa on vallalla materialistisen kasvun kuplan yläkäsite – alakäsitteenään kiinteistökupla

https://www.hs.fi/paakirjoitukset/art-2000009789695.html

Kun materialistista kasvua jatketaan yli todellisen tarpeen – todellisena tarpeena ollen aina yläkäsitteenä aineettomien arvojen tarpeet – niin tulee aineettomien tarpeiden tyhjiö.

Jolloin syntyy toisaalta todellista aineettomien arvojen ja etenkin niiden henkisesti kehittyneempien tasojen poissaoloa ilmentävä – materialistinen keräilytalous – luokkaa vaurastuneiden useiden kalliiden autojen keräily ja muu  omaa pysähtynyttä aineettomien arvojen kehittymättömyyttä julistava materialistinen keräily, pullistelu tai raharehvastelu.

Ja toisaalta syntyy ilmastonmuutosta aiheuttavan materialismin reaktiona – kasvava ihmisten haluttomuus osallistua jälkikasvunsa elämänehtoja tuhoavaan materialistiseen kasvuun – jolloin ihmiset ostaa yhä vähemmän mitään teollisia tuotteita.

Kiinassa on juututtu pakkomielteisesti materialistiseen kasvuun kiinteistökuplan ja myös vanhanaikaisen autoteollisuuspakkomielteen muodossa. Ja samaan aikaan ei ole herätty – että ei materialismi elämän laatua ja kehitystasoa luo – vaan aineettomat arvot, niiden kasvun osuus taloudessa – sekä niiden kasvu ihmisten tietoisuudessa ja sen jalostumisessa materialismia korkeampiin kykyihin ja laajempaan aineettomien arvojen dynaamiseen monimuotoisuuskäsitykseen todellisuudesta ja universumista.

Universumi on rikas aineettomista arvoista ja monimuotoisuuksista – ja tyhmät kävelee sen yli sitä tiedostomatta kuin pölvästi kukkapenkin yli.

Toisaalta ikääntyvä väestökin tyhjentää materialistisen kasvun dynamiikkaa – heillä on jo materialisminsa ja he kaipaavat yhä enemmän aineettomia arvoja materialististen sijaan – joita eivät saa.

Sillä Kiinalle kuten kaikille muillekin maille maailmassa – aineettomat arvot ovat vain viihdettä – ei siis mikään tarkoitus sinänsä – materialistisen tyhjäkäyntikeräilyn ja sisällyksettömäksi kuihtuneen rahan ja varallisuuden keräilyn maailmassa – eivät sitä pullistelevat varakkaat tiedäkään miten naurettavia he ovatkaan – ja sen luomassa poliittisessa todellisuudessa – joka on kuin lentokone nousukiidossa joka sakkaa kun vauhti hyytyy ja loppuu kanto siipien alta. Ja alas tullaan – hallitsemattomasti. Ja ansaitusti.

Kehittämäni eettis-realismin pääsanomia on

1. Niukkenevien raaja-aineiden ja kasvavien ympäristöhaittojen maailmassa – kerrottuna kasvavalla väestöllä – on materialistisella teollisella kasvulla ja teknologian kasvulla jatkuvasti heikkenevä sekä realistinen että eettinen pohja – vaikkapa kaupunkien yksityisautoilun tai ylisuurten asuntojen muodossa. Etenkin kun materialistisen ja teknologian kasvun pakkomielle on myös luonnon monimuotoisuuden ja lajikadon pääsyy. Eikä ratkaisu ole väestönkasvun tyrehdyttäminen  – vaan viljelysmaan vapauttaminen materialismin orjuudesta. Väestönkasvuhan hiipuu jo itsestäänkin jo esimerkiksi Kiinassa kuten valtaosassa maailmaa väestön vanhenemisen vuoksi. Sivuhuomautuksena maailma ei nyt vanhene arvokkaasti – vaan arvottomasti.

2. Aineettomien arvojen kasvun ydin on se että ihmisen ruuasta saama energia jalostuu aineettomiksi arvoiksi mahdollisimman vähällä materialismilla, raaka-aineiden sekä luonnon energian käytöllä – jolloin materialistisen kasvun ympäristöhaitat minimoituu jopa kymmeneen prosenttiin nykyisestä arvotyhjäkäyntisestä materialistisen kasvumantran pakkomielteestä. Ja saadaan tilalle kaikki ne aineettomat herkut jota aineettomien arvojen salliminen, suosiminen ja niille edellytysten luominen voi tuottaa.

Neuvostoliittohan vei materialismin ja teollisen teknologiauskon mielettömyyteensä – kaikki uhrattiin teknologialle ja teollisuudelle  – ja ääliöisyyden täydellistämiseksi se mikä on ihmiselle aineetonta hyvää tuhottiin neuvostovallan toimesta – tappamalla ihmisiä ja tuhoten muuten heidän aineetonta elämäänsä mm pelkoterrorilla.

Jolloin Neuvostoliitto vei teollisen materialismin täydelliseen idiotiaansa – ja Putin – on neuvostoidiotian nykykasvatti ja pelkäksi pahuudeksi kiteytynyt ruumiillistuma – joka ei ole saanut maailmassa mitään hyvää aikaan – ei edes materialismissa.

Ja Xin Kiinakin on materialistisen teollisen neuvostoidiotian perässähiihtäjä – ymmärtämättä mitä se tekee.

Kun ei ymmärrä aineettomien arvojen keskeistä arvoa – ajaa sekä materialismin kuin taloudenkin ansaitsemaansa konkurssiin.

Ja herätys saattaa tapahtua jo liian myöhään – ilmastonmuutoksen pieksämillä materialismin raunioilla.

Ja kurjaa on – ei ole elämää kannattelevaa materialismia eikä aineettomia arvoja. Kaikissa niissä maailman maissa – jotka eivät ymmärrä kääntää pian kelkkaansa materialismista aineettomiin arvoihin.

Ja vaikka sittenkin ilmastonmuutos saattaa piestä ihmisten materialismin ja rahan palvonnan kappaleiksi – on heillä siinä valtiossa kuitenkin jäljellä aineettomat arvot ja niiden kasvu – jotka valtiot aineettoman kasvun tien määrätietoisesti valitsi. Ja aineettomat arvot ovat aina kaiken arvokkaan elämän ydin – aina.

Joten – siinä on eettis-realismin teoria, filosofia ja realismi – valitkaa oletteko tyhmiä vai viisaita.

eerojuhani vaarala

Eettis-realismin mukainen asioiden ja ratkaisuiden eettisyyden tarkistuslista

1. Toteuttaako asia tai ratkaisu hyvyyttä

2. Toteuttaako se kauneutta - estetiikka

3. Toteuttaako se oikeutta - oikeusvaltio

4. Toteuttaako se totuutta - tiede

5. Toteuttaako se kohtuutta - empaattinen suhteellisuudentaju

6. Toteuttaako se luonnon, ihmiskunnan ja ihmisyhteisöiden monimuotoisuutta

Miksi materialistiselle kasvulle ja aineettomien arvojen kasvulle ei tehdä ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.

Saattaisi olla aika lailla vihreää siirtymää aineettomiin arvoihin suuntaava vertailu.

Eettis-realismin mukaista asioiden arvoketjukritiikkiä - joka voi olla myös positiivista eli kehumista

1. Onko tiedostettu edes asian arvoketjuluonnetta

2. Onko se eettistä

3. Onko se realistista

4. Onko se dynaamista ja dynamiikkoja tiedostavaa

5. Onko se loogista

6. Onko se monimuotoisuutta vaalivaa niin luonnon kuin ihmiskunnan ja ihmisyhteisöjen suhteen.

Olen kehittänyt filosofian eettis-realismi

Ajan aineettomia arvoja ihmiskunnan keskeiseksi asiaksi

Eettis-realismin filosofiassani olen määritellyt keskeisiksi aineettomiksi arvoiksi nämä

1. Hoivaaminen ja huolenpito

2. Sosiaalisuus

3. Kulttuuri

4. Itsensäkehittäminen

5. Luontosuhde

Kuudenneksi voisi lisätä

6. Monimuotoisuus sosiaalisesti ja luontosuhteessa.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu