Kuinka paljon avohakkuut tehdään visuaalisista syistä – että vain avohakattu metsä näyttää hakatulta

Kuinka paljon avohakkuut tehdään visuaalisista syistä – että vain avohakattu metsä näyttää hakatulta

Kun katsoo jatkuvan kasvatuksen menetelmällä hakattua metsää jossa hakataan vain isoimmat puut – niin sitä ei välttämättä edes huomaa ellei sitä sanota.

Suuri osa ihmisistä on sellaisia jotka ei – ihan konkreettisestikaan – usko asioita joita he eivät näe.

Heille asiat ovat sitä miltä ne näyttävät. Ja he tulevat epäluuloisiksi jos joku asia väitetään joksikin vaikka se ei siltä näytä.

He kokevat asioita näkyvän konkretian kautta – että kun metsä on avohakattu ja rahat on tilillä niin se on totta. Mutta sitä on vaikea uskoa todeksi että hakkuurahat on tilillä – vaikka metsä ei edes näytä hakatulta.

Visuaalisen totuuden ihmisten on vaikea mieltää ja sitä myöten hyväksyä abstrakteja ei-näkyviä asioita ja prosesseja.

Vaikka silti se metsä kasvaa tuottoisana prosessina – josta on hakattu vain isoimmat puut ja jossa pienemmän puun kasvaessa isommaksi sen arvo moninkertaistuu – kun avohakkuussa sen pienemmän puun arvo on juuri se mitä se avohakkuun hetkellä on.

Näin ollen jatkuvan kasvatuksen metsänhoito on myös taloudellisen älykkyyden kysymys.

Mutta se on myös sivistyksen kysymys.

Nykyisen laajan metsätiedon varassa voi syystä sanoa – avohakkuun tekevä metsänomistaja julistaa näyttävästi vuosikymmeniä luontosivistymättömyyttään mutta myös taloudellisen älykkyyden puutetta.

Ei ole nykyään enää minkäänlainen meriitti hakata metsänsä avohakkuumenetelmällä.

***

Onko ajateltavissa että metsien avohakkuun tyyppinen maatalouskin olisi tiensä päässä

Että jos maanviljelyssäkin harjoitettaisiin jatkuvan kasvatuksen viljelymenetelmää.

Että kun ilmaston lämpenemisen myötä kasvukaudet pitenee. Niin kylvetään useita kertoja viljaa. Niin että pellolle kehittyy useita pituuksia viljaa.

Ja kasvukauden aikana leikataankin pisimmät tähkät useita kertoja kasvukauden aikana.

Tämä on nyt idea joka tuli mieleen jatkuvan kasvun metsänhoidon petiaatteen siirrettävyydestä maanviljelyyn.

0

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu