Kysyy Lakitieteen Wikipedia kanditaatti LWK

Opiskelin Wikipediasta vähän lakia ja löysin nuo – mutten löytänyt kuka tekee aloitteen oikeuskanslerin erottamisests

Oikeusministeriön tehtävänä on ylläpitää ja kehittää oikeusjärjestystä ja oikeusturvaa sekä huolehtia demokratian rakenteista ja kansalaisten perusoikeuksista. Ministeriö vastaa keskeisimpien lakien valmistelusta,

Oikeuskansleri valvoo valtioneuvoston eli hallituksen ja ministeriöiden sekä tasavallan presidentin virkatointen lainmukaisuutta. Hänellä on läsnäolo- ja puheoikeus valtioneuvoston istunnoissa…..

Oikeuskansleri valvoo, että tuomioistuimet ja muut viranomaiset sekä muut julkista tehtävää hoitavat noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa….

Oikeuskansleri voi myös kiinnittää viranomaisen huomiota lain tai hyvän hallintotavan mukaiseen menettelyyn. Hän voi myös tehdä esityksiä säännösten tai määräysten muuttamisesta tai tuomion purkamisesta sekä antaa viranomaisille suosituksia.[8]

Suomessa on nykyisin 12 ministeriötä.[1] Ne vastaavat toimialallaan lainsäädännön valmistelusta ja valtioneuvostossa päätettävien asioiden valmistelusta…..

Valtioneuvoston yhteydessä toimiva oikeuskansleri ja oikeuskanslerinvirasto valvoo valtioneuvoston, sen jäsenten ja presidentin päätösten ja toimenpiteiden lainmukaisuutta. Valtioneuvoston toiminnan laillisuusvalvonta suoritetaan ensisijaisesti tarkastamalla yleisistuntojen ja tasavallan presidentin istuntojen esittelylistat ennakolta siten, että havaitut virheet voidaan korjata..

Perustuslakivaliokunta käsittelee hallituksen toimenpidekertomuksen sekä oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen kertomukset. Lisäksi valiokunta arvioi eduskunnan oikeusasiamiehen ja apulaisoikeusasiamiehen vaaliin ilmoittautuneet henkilöt. Valiokunta valmistelee myös syytteen nostamisen valtakunnanoikeudessa sekä käsittelee vaalilainsäädäntöä, ylimpiä valtioelimiä ja Ahvenanmaan itsehallintoa koskevat asiat…

Tasavallan presidentti nimittää tasavallan presidentin kanslian kansliapäällikön ja esittelijät, oikeuskanslerin ja apulaisoikeuskanslerin, valtakunnansyyttäjän ja apulaisvaltakunnansyyttäjän

Valtakunnanoikeus käsittelee syytteen, joka nostetaan virkatoimessa lainvastaisesti menetellyttä valtioneuvoston jäsentä, oikeuskansleria, eduskunnan oikeusasiamiestä tai korkeimpien oikeuksien presidenttiä tai jäsentä vastaan.

**********

Ylläoleva yhdistettynä oikeusoppineiden käsityksiin oikeuskanslerin toiminnasta ennen hallituksen esityksen tyrmäämistä perustuslakivaliokunnassa.

Antaa kokonaiskuvan erityisesti suhteessa oikeusministeriön toimintaan.

Että oikeuskansleri oli kuin jalkapallotuomari pelin keskellä joka ei kertaakaan viheltänyt pilliin – uskaltanut tai halunnut. Edes pelin loppuvihellyksen osalta jonka vihelsi perustuslakivaliokunta.

Mitä sellaisella jalkapalloerotuomarilla tehdään joka ei kertaakaan viheltänyt pilliin vaikka linjatuomaritkin olkapäät sijoiltaan heiluttivat lippua ja yleisö vihelsi koko ottelun ajan erotuomarille kun ei hoitanut tehtäviään.

Edelläsanotusta käy myös ilmi ettei pääministerillä voi olla mitään osaa eikä arpaa tuohon lakitieteen ja oikeusvaltion ranttaliin.

Eli ei poliittista vastuuta – paitsi siltä osin että olisi laittanut aloitteen oikeuskanslerin erottamisesta, jos se pääministerille kuuluu.

Vaiko presidentille joka nimittääkin oikeuskanslerin, vaiko perustuslakivaliokunnalle joka valmistelee syytteen valtakunnan oikeudelle ja tarkistaa oikeuskanskerin toimintakertomuksen – milloin se tapahtuu, pitää panna allakkaan ylös, uusi farssi tiedossa – vaiko valtakunnan oikeus joka syyttäisi oikeuskansleria.

Mikä taho tässä panttaa velvollisuutta tarttua oikeuskanslerin kelvottomiin toimiin, presidenttikö vai perustuslakivaliokunta.

Ja joko perustuslakiasiantuntijat menivät mökille kun ei ole vähään aikaan kuulunut ja pitää tässä heitä lakitieteen Wikipediaopinnoilla tuurata.

Ei uskoisi mutta pakko on allekirjoittaa tämä teksti näin

Lakitieteen Wikipedia kanditaatti LWK Jussi Vaarala

0
eerojuhani vaarala
Ruovesi

Vanha puheenvuorokonkari jotenkin peruutti tänne.

Taisi eksistentiaalifilosofi Sartre sanoa - maailmaa ei ole tehty nähtäväksi vaan muutettavaksi.

Picasso sanoi - säännönmukaisuudesta poikkeamisesta aukeaa variaatioiden valtakunta.

Näillä mennään.......

Kehittämälläni eettis-realismin aatteella - mitä enemmän asiassa on sekä etiikkaa että realismia, sitä parempi se on ratkaisuna - etiikan peruskallio on jokaiselle elolliselle hyvä elämänkaari muita tarpeettomasti vahingoittamatta

https://jussivaaralathoughts.blogspot.com/

Puoluekantani:
Kallistun vasemmalle kun pyyhin oikealla keskeltä, ja se mikä sieltä tulee muuttuu vähitellen vihertäväksi, puhun ruotsia huonosti, enkä huuhdo persettä merivedessä kuten Soini ja käyn harvoin kirkossa.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu