Luonnoskaavio kuinka arvioida asioita ja ihmisiä eettis-realistisella tavalla

Luonnoskaavio kuinka arvioida asioita ja ihmisiä eettis-realistisella tavalla

Ajattelin pyöräillessäni – että kehittämässäni eettis-realismissa keskeisiä arviointiulottuvuuksia on ainakin neljä – kun arvioidaan asioita ja ihmisiä

1 a. Millainen etiikka asiassa on – b. kuinka eettinen henkilö on – c. kuinka hyvin henkilö osaa arvioida etiikkaa asioissa ja ihmisissä

2. a.Kuinka realistinen asia on – b. kuinka realistinen henkilö on – c. kuinka hyvin hän havaitsee realismin asioissa ja ihmisissä

3. a.Mikä on asian dynamiikka – b. kuinka dynaaminen henkilö on ja mihin se pyrkii – c. kuinka hyvin hän kykenee havaitsemaan dynamiikkoja asioissa ja ihmisissä

4. a.Mikä on asian logiikka – b. kuinka looginen henkilö on – c. kuinka hyvin hän kykenee havaitsemaan asioiden ja ihmisten logiikkoja

Tältä pohjalta sitten piirsin kaavion – miten asioita ja ihmisiä voi arvioida ja sijoittaa kaavioon – oikea ylänurkka positiivinen arvio, vasen alanurkka negatiivinen arvio.

Dimensioiden leikkauspiste on keskiarvo ja dimensiolle voi sijoittaa arvion mihin kohtaan tahansa.

Tietenkin dimensiot pitäisi jakaa vaikka kuuteen osaan joista kullekin antaa sitten kuvaus mitä kullakin janan osalla kuvaa kussakin dimensiossa

Näin saadaan sitten arviot yhdistämällä kullekin asialle annetun kokonaisarvion kuvio.

Ohessa kuva mitä tarkoitan. Lievästi sanoen sutaistu luonnos.

 

eerojuhani vaarala

Eettis-realismin mukainen asioiden ja ratkaisuiden eettisyyden tarkistuslista

1. Toteuttaako asia tai ratkaisu hyvyyttä

2. Toteuttaako se kauneutta - estetiikka

3. Toteuttaako se oikeutta - oikeusvaltio

4. Toteuttaako se totuutta - tiede

5. Toteuttaako se kohtuutta - empaattinen suhteellisuudentaju

6. Toteuttaako se luonnon, ihmiskunnan ja ihmisyhteisöiden monimuotoisuutta

Miksi materialistiselle kasvulle ja aineettomien arvojen kasvulle ei tehdä ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.

Saattaisi olla aika lailla vihreää siirtymää aineettomiin arvoihin suuntaava vertailu.

Eettis-realismin mukaista asioiden arvoketjukritiikkiä - joka voi olla myös positiivista eli kehumista

1. Onko tiedostettu edes asian arvoketjuluonnetta

2. Onko se eettistä

3. Onko se realistista

4. Onko se dynaamista ja dynamiikkoja tiedostavaa

5. Onko se loogista

6. Onko se monimuotoisuutta vaalivaa niin luonnon kuin ihmiskunnan ja ihmisyhteisöjen suhteen.

Olen kehittänyt filosofian eettis-realismi

Ajan aineettomia arvoja ihmiskunnan keskeiseksi asiaksi

Eettis-realismin filosofiassani olen määritellyt keskeisiksi aineettomiksi arvoiksi nämä

1. Hoivaaminen ja huolenpito

2. Sosiaalisuus

3. Kulttuuri

4. Itsensäkehittäminen

5. Luontosuhde

Kuudenneksi voisi lisätä

6. Monimuotoisuus sosiaalisesti ja luontosuhteessa.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu