Mikä on varmin merkki kunnissa että ne ovat esteettis-taiteellisessa mielessä sekä kehittymättömiä että motivoitumattomia

Mikä on varmin merkki kunnissa että ne ovat esteettis-taiteellisessa mielessä – erotuksena tavanomaisesta kukka-asetelma-estetiikasta – sekä kehittymättömiä että motivoitumattomia – heille riittää kukka-asetelma-estetiikka ja näköistaide kulttuuriorientoitumisesta.

Se on esteettinen symmetriapakkomielle.

Mutta taiteen oleellisimpia piirteitä on symmetriasta poikkeaminen – joka näkyy joskus menestyksellisesti myös yritysten logoista – joista jotkut saavat jopa ikonisen historiaa kestävän merkityksen hyvänä esteettisenä esityksenä. Esimerkkinä siitä Viking Linen taannoinen logo – jossa näkyi vain pieni osa Viking Linen punaisista kirjaimista – ja kaikki näki mikä yritys on kyseessä. Kyllä sitä voi selvästi pitää talouselämän estetiikan ikonisena historiallisena saavutuksena.

Mutta sitten kun ajattelee kuntien asumishaluttavuutta niiden ihmisten silmissä jotka ovat laajasti valistuneita ja sivistyneitä mukaan lukien estetiikka – ja jotka ovat usein myös vaikutusvaltaisia ja varakkaitakin – niin kun he törmäävät kaikessa kunnan visuaalisessa ilmeessä – kunnan julkilogossa – symmetriapakkomielteeseen, jonka he kyllä huomaa – jonka he oitis ymmärtävät olevan myös ihmisiin suhtautumisen symmetriapakkomielteisyyttä ettei poikkeavuuksia suvaita – niin eivät he ulkoiselta logoltaan symmetriapakkomielteiseen kuntaan suurin odotuksin muuta – sillä osaavat odottaa kaikentasoista henkistä kehittymättömyyttä.

Sillä on siis merkitystä millainen esteettinen julkilogo kunnilla on.

Suuri merkitys – etenkin niille ulkolaisille jotka ovat tottuneet estetiikkarunsauteen ja tyrmistyvät symmetriapakkomielteisyyden henkisestä köyhyydestä.

En osaa sanoa minkälainen esteettinen julkilogo kunnilla ja kaupungeilla on kun en ole tarpeeksi kuntia kiertänyt.

Mutta jos kunnat tms instituutio palkkaa minut kiertelemään kuntia ja kaupunkeja kuluvan kesän aikana kaikkine kuluineen mukaanlukien kulkemiskulut kunnan sisällä taksilla ja sähköpyörällä ja kunnon kameran – niin kyllä voin tehdä sellaisen tutkimuksen kuvallisine raportteineen.

Että mikä on kunnan tai kaupungin esteettinen julkilogo.

eerojuhani vaarala

Ympäristölle ja monimuotoisuudelle myönteinen asenne leviää ihmisten parissa - niistä on tullut sosiaalinen normi

Ihmiset rakastavat yhä enemmän luontoa ja luonnoneläimiä mutta myös kotieläimiä ja lemmikkieläimiä.

Käsite monimuotoisuus kuuluu ja näkyy yhä useammin joka paikassa - on ymmärretty miten keskeinen käsite se on ihmiskunnan luontosuhteessa myös ihmiskunnan säilymisen kannalta.

Metsä tulee yhä läheisemmäksi ihmisille monimuotoisena asiana - puupellot ja avohakkuut menettävät suosiotaan ja metsän ja metsätalouden käsitteet monipuolistuvat mm jatkuvan kasvun metsänhoidon suuntaan.

Materialismi on yhä enemmän kyseenalaistettua samaan aikaan kun aineettomien arvojen äärimmäisen rikkaaseen kirjoon herätään yhä paremmin. Mitkä mahdollisuudet pelkällä sosiaalisuudella voi olla.

Autoilun dominointi vähenee ja samaan aikaan kaupungeista tulee sekä terveellisempiä, hiljaisempia ja turvallisempia - kaduilla kaikuu yhä enemmän autojen äänten sijaan ihmisten puheensorina - ja kaukaa kuuluu haitarin soitto ja kirkonkellojen soittokin tulee takaisin kaupunkien äänimaisemaan.

Ja lintujen laulu - aamulla herättyään voi avoimesta ikkunasta kuulla lintujen laulua.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu