Miksi on äärimmäisen tärkeää kyetä erottamaan arvot ja toiminta toisistaan siinä vaiheessa kun yhteiskuntaa kehitetään.

Miksi on äärimmäisen tärkeää kyetä erottamaan arvot ja toiminta toisistaan siinä vaiheessa kun yhteiskuntaa kehitetään.

On tapana viitata yhteiskuntaan ja sen osatoimintoihin kriittisesti kun puhutaan ongelmista – mutta myös silloin kun yhteiskuntaa halutaan kehittää sen hallinnon toimesta.

Tämä tekstini  on oppituntiavaus siitä äärimmäisen tärkeästä näkökulmasta – että pitää osata erottaa  yhteiskunnan toiminnoissa –  toiminnan ja yhteiskunnan arvojen taso toisistaan.

Jos ei niin tee on vaarana että ne nivoutuu toisiinsa niin tiedostamattomasti – että kun asioita kehitetään niin ei saada ennustettavaa aikaan – kun ei tiedosteta vaikutusta arvoihin ja vaikutusta toimintaan.

Jos ei niitä ymmärrä erikseen niin voi kuvitella että väline on kuin päämäärä – että ei olla tietoisia  arvosyistä kuin välineestäkään toiminnan kehittämisen lähtökohtina – eikä myöskään miten kehittäminen vaikuttaa arvoihin eikä myöskään niiden toteuttamisen työkaluun eli toimintaan.

Niinpä ensimmäinen kysymys kuuluisi olla kehittämisessä – mitä arvoja ja miten tämä toiminta toteuttaa – ja onko itse toiminnassa piirteitä jotka ovat – haitallisia – tai turhia – arvojen toteuttamiselle.

Semmoinen toiminta tai teknologia joka teloo arvot muottiinsa eivät tietenkään ole toivottavia – jossa usein korostuukin se että välineestä ja teknologiasta on tullut itseisarvo – että teknologian vuoksi kehittämistä tehdäänkin – eikä muiden arvojen.

Jonka osoitus on myös se että ajatellaan vaikkapa kunnissa että ostamalla teknologian tai ostamalla konsultin – ratkaisemme arvokysymykset.

Että teknologialla on maaginen kyky ratkaista kaikki ongelmat.

Jolloin – arvokysymykset on ulkoistettu – teknologian kehittäjille – ja konsultille.

Ja jokainen tietää miten arvokapeasti – etten sanoisi köyhästi – teknokraatit ja heidän kunnan luottamushenkilöjuoksupoikansa katsoo yhteiskuntaa.

Ja oliko kuntalaissa määritelty – että valtuusto ulkoistaa arvokysymykset – ja että – valtuuston tehtävä on ratkaista ongelmat materiaalisilla ja teknologiahankinnoilla.

Mikä ammottava aineettomien arvojen – ja ennen kaikkea aineettomien keinojen – musta aukko sellaisessa kunnassa vallitseekaan.

 

Ps. Nykyisessä maailmantilanteessa on alettu uskoa sotateknologian kaikkivoipaiseen ongelmien ratkaisun voimaan aineettomien välineiden sijaan vaarallisella tavalla. Ikäänkuin diplomatia olisi ulkoistettu aseen tähtäimeksi.

0

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu