Ministerin puheet kiusaamisesta ovat yleisperiaateluettelua

Ministerin puheet kiusaamisesta ovat yleisperiaateluettelua

Jollaista on kuultu jo vuosikymmeniä – joissa paetaan viranomaisille annettujen yleisohjeiden taakse.

Mutta ne eivät ole auttaneet – niin mitä niistä on sanottava.
Se että niistä puuttuu operatiivinen toimeenpaneva taso.
Miksi ministeri ei ota operatiivisia ohjia käsiinsä – ministeri on operatiivisin politiikan tehtävä – ihan niin kuin rantakarille ajaneen Costa Concordian tapauksessa teki satamakapteeni sanoessaan maihin paenneelle laivan kapteenille – Minä otan nyt ohjat käsiini.
Eli miksi ei opetusministeri Henriksson totea – ” hallinnollispoliittiset liirumlaarumit ei nyt enää riitä, joita itsekin juuri luettelin – koska ne todistetusti takaa vain kiusattujen lasten kasvavan kärsimyksen – joten hallinnonalani operatiivisena ministerinä määrään – että kiinni saadut koulukiusaajat eristetään muista oppilaista kunnassa vaikkapa omaksi luokaksi – vailla oikeutta olla yhteydessä muihin oppilaisiin – koska he ovat kansan mielenterveydelle haitallisia ja aiheuttavat kansantaloustappioita niin mielenterveyskuluina kuin eriasteisina työkyvyttömyysilmiöinäkin. Vuosikymmeniä.
Onko se niin vaikea olla ministeri ettei kykene jo tehottomiksi todettuja liirum laarumeita kummempaan.
” Yksi lääke, tarvitaan riittävästi aikuisia” – mikä latteuksien latteus.
eerojuhani vaarala

Eettis-realismin mukainen asioiden ja ratkaisuiden eettisyyden tarkistuslista

1. Toteuttaako asia tai ratkaisu hyvyyttä

2. Toteuttaako se kauneutta - estetiikka

3. Toteuttaako se oikeutta - oikeusvaltio

4. Toteuttaako se totuutta - tiede

5. Toteuttaako se kohtuutta - empaattinen suhteellisuudentaju

6. Toteuttaako se luonnon, ihmiskunnan ja ihmisyhteisöiden monimuotoisuutta

Miksi materialistiselle kasvulle ja aineettomien arvojen kasvulle ei tehdä ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.

Saattaisi olla aika lailla vihreää siirtymää aineettomiin arvoihin suuntaava vertailu.

Eettis-realismin mukaista asioiden arvoketjukritiikkiä - joka voi olla myös positiivista eli kehumista

1. Onko tiedostettu edes asian arvoketjuluonnetta

2. Onko se eettistä

3. Onko se realistista

4. Onko se dynaamista ja dynamiikkoja tiedostavaa

5. Onko se loogista

6. Onko se monimuotoisuutta vaalivaa niin luonnon kuin ihmiskunnan ja ihmisyhteisöjen suhteen.

Olen kehittänyt filosofian eettis-realismi

Ajan aineettomia arvoja ihmiskunnan keskeiseksi asiaksi

Eettis-realismin filosofiassani olen määritellyt keskeisiksi aineettomiksi arvoiksi nämä

1. Hoivaaminen ja huolenpito

2. Sosiaalisuus

3. Kulttuuri

4. Itsensäkehittäminen

5. Luontosuhde

Kuudenneksi voisi lisätä

6. Monimuotoisuus sosiaalisesti ja luontosuhteessa.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu