Oikeuskansleri voi asettaa eston – mutta eston pätevyys on vietävä perustuslakivaliokunnan arvioitavaksi  

Tähän ratkaisu on että oikeuskansleri voi asettaa eston – mutta eston pätevyys on vietävä perustuslakivaliokunnan arvioitavaksi

Jos ei ole niin esitys otetaan käsittelyyn.

Näin ei syntyisi tietotulppaa mitä hallituksessa tapahtuu.

Sen lisäksi perustuslakivaliokunnan pitäisi antaa oikeuskanslerille moitteet jos ei ilmiselviin perustuslain epäselvyyksiin puututtu.

Herää nimittäin kysymys tekikö oikeuskansleri äskettäin poliittista harkintaa joka hänelle ei kuulu – tapauksessa jossa valiokunta tyrmäsi hallituksen esityksen.

Ja olisihan se melkoista lakimiesohjailua jos oikeuskansleri ei selitä hallitukselle perustuslain näkökulmaa eli pimittää sen ja sen päälle vielä tekee poliittista harkintaa.

Tekikö oikeuskansleri Pöysti niin – kuuluu kysymys. Nyt perustuslakiasiantuntijat näkemyksiä asiasta.

Asian tukipilareiden pitää olla – vain hallitus voi tehdä puhtaasti poliittista harkintaa, perustuslakivaliokunta vain niiltä osin mikä koskee oikeuskanslerin pätevyyttä, tarkastaahan valiokunta oikeuskanslerin toimintakertomuksenkin.

Perustuslakivaliokunnan tulee esimiehenä tietää ja vaatia tiedettäväksi mitä oikeuskansleri tekee.

Sekä ottaa jopa oma-aloitteisesti harkintaan onko oikeuskansleri tehtävänsä mittainen. Nyt olisi sille asialle huutavaa tarvetta.

Onko valiokunta sitä koskaan tehnyt. Tekikö Jonkka/Pekkarinen ”en muista” tapauksessa.

Vai eikö taannoinen perustusvaliokunta ”muista”

Ylestä

” Oikeuskanslerin painoarvon lisääminen lakien valmistelussa voi kaventaa pitkäaikaisen kansanedustaja Ben Zyskowiczin (kok.) mukaan eduskunnan toimintaa tärkeissä yhteiskunnallisissa kysymyksissä.

Ben Zyskowiczin näkemyksen mukaan keskustelu hallituksen toimintaa valvovan oikeuskanslerin työnkuvan muutoksista on johtamassa kansanvallan ohenemiseen, mikäli hallituksen esityksiä ei enää päätyisi entiseen malliin eduskunnan käsiteltäväksi.

Vankkana perustuslain kannattajana tunnettu Zyskowicz otti kantaa asiaan Ylen Ykkösaamussa. Hän on ollut eduskunnan perustuslakivaliokunnan monivuotinen puheenjohtaja.

– En kannata sellaista järjestelmää, jossa yksi virkamies estää hallitusta tuomasta esitystä eduskuntaan ja estää perustuslakivaliokunnalle kuuluvien tehtävien toteutumista.

Oikeuskanslerin aseman muutostarpeet ovat tulleet esille koronapandemian ehkäisemiseen liittyvien liikkumisrajoitusten yhteydessä. Muutoksilla pyrittäisiin parantamaan eduskuntaan tuotavien hallituksen esityksen laatua ja muun muassa niiden perustuslain mukaisuutta.

Kansanedustaja Ben Zyskowiczin mukaan lakiesitysten perustuslainmukaisuus on aina eri suomalaisten perusvapauksien punnintaa ja arviointia. Tehtävä kuuluu Zyskowiczin mukaan tasavallassa lain säätämisvaiheessa kansanvallan edustajalle eli eduskunnalle.

– Mikään yhteiskunnan instanssi ei pääse karkuun sitä, että perustuslain tulkitseminen on usein yhteiskunnallisesti arvoväritteistä.”

0
eerojuhani vaarala
Ruovesi

Vanha puheenvuorokonkari jotenkin peruutti tänne.

Taisi eksistentiaalifilosofi Sartre sanoa - maailmaa ei ole tehty nähtäväksi vaan muutettavaksi.

Picasso sanoi - säännönmukaisuudesta poikkeamisesta aukeaa variaatioiden valtakunta.

Näillä mennään.......

Kehittämälläni eettis-realismin aatteella - mitä enemmän asiassa on sekä etiikkaa että realismia, sitä parempi se on ratkaisuna - etiikan peruskallio on jokaiselle elolliselle hyvä elämänkaari muita tarpeettomasti vahingoittamatta

https://jussivaaralathoughts.blogspot.com/

Puoluekantani:
Kallistun vasemmalle kun pyyhin oikealla keskeltä, ja se mikä sieltä tulee muuttuu vähitellen vihertäväksi, puhun ruotsia huonosti, enkä huuhdo persettä merivedessä kuten Soini ja käyn harvoin kirkossa.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu