Olemme aikakaudella jolloin perustarkoitukset ovat muuttuneet toimintastrategian muuttamispakkoon asti

Sekä korona ja sen jälkimainingit että yhteiskunnan uusiutuva luontosuhde pakottavat tällaisiin perustarkoituslähtöisiin rönsyjen leikkaamisiin

 On luotava laaja perustarkoitusstrategia – mistä luovutaan väliaikaisesti mistä kokonaan. 

Syynä ei niinkään talous kuin se että muista syistä ei voi entisenlaista toimintaa jatkaa. 

Tässä yksi esimerkki koronan vaikutuksesta

”” Esimerkiksi Helsingissä on suljettu huhtikuussa kaupungin järjestämä kerhotoiminta, jotta henkilöstöä on saatu lakisääteiseen päiväkotitoimintaan. ”

Mutta esimerkki siitä on myös nähtävästi turpeen käytön nopeutettu alasajo hiilinielun kasvattamisen perustarkoituksen vuoksi.

Luonnon monimuotoisuuden perustarkoituksen vuoksi myöskään avohakkuilla ei ole tulevaisuutta. 

Myös epäillä voi että ravintoloihin tulee pysyvästi väljyysvaatimukset koronan torjunnan perustarkoituksen vuoksi.

Ja vaadittu valmius toiminnan nopeaan muutokseen pandemiatapauksessa.

Niinkin pitkälle voidaan mennä että ihmisarvon suojelun vuoksi taloussuhteita tuontia ja vientiä esimerkiksi Venäjälle voidaan kieltää Navalnyi- tyyppisten ihmisarvon kohteluiden vuoksi – jotka eivät kuuluu tähän maailmaan.

Tähän maailmaan kuuluu jokaiselle elolliselle hyvä elämänkaari muita tarpeettomasti vahingoittamatta.

Tuon etiikan perustarkoituksessa ollen – elollisen elämänkaaren loppumiseen emme voi vaikuttaa ja sitä poistaa – sen laatuun me sen sijaan voimme vaikuttaa.

Olemme siis aikakaudella jolloin on tiivistettävä selkeäksi kuvaksi mikä on kunkin asian ja toiminnon eettinen ja tässä ajassa realistinen perustarkoitus – ja on siltä pohjalta rakennettava uutta ja luovuttava vanhasta.

0
eerojuhani vaarala
Ruovesi

Vanha puheenvuorokonkari jotenkin peruutti tänne.

Taisi eksistentiaalifilosofi Sartre sanoa - maailmaa ei ole tehty nähtäväksi vaan muutettavaksi.

Picasso sanoi - säännönmukaisuudesta poikkeamisesta aukeaa variaatioiden valtakunta.

Näillä mennään.......

Kehittämälläni eettis-realismin aatteella - mitä enemmän asiassa on sekä etiikkaa että realismia, sitä parempi se on ratkaisuna - etiikan peruskallio on jokaiselle elolliselle hyvä elämänkaari muita tarpeettomasti vahingoittamatta

https://jussivaaralathoughts.blogspot.com/

Puoluekantani:
Kallistun vasemmalle kun pyyhin oikealla keskeltä, ja se mikä sieltä tulee muuttuu vähitellen vihertäväksi, puhun ruotsia huonosti, enkä huuhdo persettä merivedessä kuten Soini ja käyn harvoin kirkossa.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu