Olenkohan luonut eettis-realismillani kehitysmenetelmän että siihen pystytään vastaamaan enää yhdellä argumentilla

Olenkohan luonut eettis-realismillani niin tehokkaan kehitysmenetelmän että siihen pystytään vastaamaan enää yhdellä epärealistisella argumentilla

” Ei tämä voi olla totta joka niin todelta näyttää kun muutoskin olisi niin nopea ”.

Kun eettis-realismilla kaivaudutaan asioiden kolmen seikan syvyyteen – etiikkaan, realismiin ja dynamiikkaan – saavutetaan parempaa kokonaisymmärrystä, uusia ymmärryskytkentöjä – ja saadaan parempi käsitys asioiden dynamiikasta – joka on todellisuudentajua ja todellisuuden muutosta paljon paremmin vakiinnuttava asia etiikan ohella kuin mitkään muut staattiset poikkileikkaus- tai pitkittäisleikkaustutkimukset tai seurannat – joiden pahin vika on säännönmukaisesti siinä että ne eivät ymmärrä asioiden dynamiikkoja.

Eettis-realismi vie siis sekä asioiden paremman ja syvemmän oivaltamisen äärelle että luo myös keinoja tehdä hyppäyksen luontoisia kehityskulkuja – joissa on tyypillistä oivaltamisen iloa mutta myös toivon heräämistä paremmasta – vain askeleella tekemään ne operaatiot joilla uusi tulevaisuus mahdollisuuksineen ja tottakai väliaikaisine muutosongelmineen tuodaan nykyhetkeen nopeasti todeksi. Ei muutosongelmia voi koskaan välttää – yhtä lailla kun ei voi välttää tavaroiden asettelua ja joidenkin poisheittämistä tai uusien hankkimista kun muuttaa uuteen kotiin.

Hyvä esimerkki on kehittämäni ajatusmalli 4 km2 tiheämmin asutuista alueista – joita on joka ainoassa kaupungissa tai jopa pienimmissäkin kunnissa – joissa kaikki elämän tärkeimmät perusasiat sijaitsee tuon 4 km2 alueella – ja jossa paikasta toiseen siirtymisessä arjen asioissa yksityisautolla kuljettaen yhtä 75 kg ihmistä yli 1000 kg autolla muutamia kilometrejä ei ole eettis-realistisesti ja dynaamisesti mitään järkeä miltään yhteiskunnalliselta kannalta.

Ja kun se seikka toteutettaisiin yhdellä pääoperaatiolla kieltämällä yksityisautoilu tuolla 4 km2 alueella – avaisi se joukoittain loistavia asioita kaikilla tavoin näkyvällä, kuuluvalla, tuntuvalla, kansanterveydellisellä ja taloudellisella tavalla sekä kansan- että yksityistaloudellisesti.

Yksi ainoa nopeasti toteutettava operaatio – joka puolella maailmaa – laukaisisi monta hyvää asiaa kerralla.

Ja kun jokainen ymmärtää miten totta tuo kaikki onkaan mitä selitin niin jäljelle jää ainoa kehityksen vastainen argumentti.

” Voiko se olla tottakaan että se on niin totta ja että se voisi tapahtua niin nopeasti. ”

Ja kun siihen olisi olemassa neljä nopeaa sopeutumiskeinoakin – palvelurakenteiden ja -tapojen nopeat muutokset kuten lääkäreiden videovastaanotot, ruuan ja muiden palveluiden kotiinkuljetukset, julkisen liikenteen palvelut, sähköpyörät ja sähköpotkulaudat eli skuutit.

Ja juuri tämä ihmisten epäuskoisuus voiko tämä olla tottakaan kun se tuntuu niin todelta ja kun muutoksen voi tehdä yhtä nopeasti kuin muuton uuteen asuntoon.

Niin ihmiset jäävät epäuskoisuutensa loukkuun – eivätkä uskalla – vaikka itsekin voivat keksiä lukuisia hyviä asioita – vain luopumalla autojen käytöstä 4 km2 asuinalueensa sisällä.

Mikä ei tarkoita tietenkään sitä ettei voisi käyttää yksityisautoa pidempiin matkoihin sen ulkopuolelle.

Mutta että jopa sakotettava lain mukainen asia olisi – jos käyttäisi yksityisautoa 4 km2 asuinalueensa sisällä ilman perusteltua syytä.

Sitäkin suurempana oman auton käytön esteenä ollen kuitenkin se – että omalla autolla liikkuminen tavanomaisesti – ei ole oman asuinalueensa ja ihmisten kunnioittamista niiden hyvien asioiden suhteen mitä autoton elämäntapa alueelle tuo.

Näin ollen asialle olisi niin eettisiä kuin yhteisömoraalisiakin esteitä. Älä pilaa asuinaluettamme yksityisautollasi.

Näin olemme tulleet sen äärelle että muutosvastarinnan ytimeen jäävät epäuskoiset konservatiivipysähtyneistön ihmiset joille usein muutos on paniikin lähde mutta jotka silti nauravat ihan ääneen hyvien asioiden läsnätulolle kun ne tapahtuu.

Näin olen tuolla yksityisautoiluesimerkillä osoittanut.

Miten eettis-realismi voi tuottaa etiikan, realismin, dynamiikkojen ja oman ymmärryksen syvyyteen meneviä näkökulmia joita pystytään vastustamaan enää käytännössä argumentilla – voiko tämä olla tottakaan joka näyttää niin todelta, jonka jokainen voi analysoida itse esitettyjen argumenttien valossa kokonaiskuvan myös dynaamisesti.

Ja silti – on menetelmä – jolla tuo epäuskottavalta tuntuva uskottavalta vaikuttava ja uusia uuteen asuntoon muuttamisen tapaisia asioita tuiva muutosloikka voidaan saavuttaa – eli eettis-realismi.

Joka ei ole huijaamista – sillä tarjolle on tuotu kaikki ne argumentit jotka esille tuotavissa on – ja joita jokainen taho voi arvioida ja testata onko ne totta.

Mutta en eettis-realismillani ole löytänyt hyvää ratkaisua vain yksityisautoilun ongelmaan.

Niinkin isoon asiaan kuten mitä kansainvälisen geo- ja turvallisuuspolitiikan vuosisataiselle vakiohäirikölle Venäjälle pitäisi tehdä – olen eettis-realistisesti esittänyt – Kremlin keskusvalta pitäisi lopettaa ja Venäjä hajoittaa itsenäisiksi demokraattisiksi valtioiksi.

Kaikki pääargumentit sen puolesta on esitetty jotka kaikki voi ymmärtää ja myöntää todeksi Kiinaa ja Intiaa myöten.

Yhtenä argumenttina ollen se että esimerkiksi Hitlerin Saksa ja isis olivat vain historiallishetkellisiä globaaleja häiriöitä – mutta Moskova- ja Kreml-keskusdiktatorinen Venäjä on ollut geopoliittinen häirikkö aina.

Aina ja edelleen.

Miksi sitä pitäisi sietää kun se yhdellä eleellä saadaan kerralla muutettua – lopettamalla keskusjohtoinen Venäjä ja jakamalla se itsenäisiksi valtioiksi.

Joka ei suinkaan tarkoita että Kiina, Intia, Yhdysvallat tai EU pitäisi jakaa itsenäisiksi valtioiksi – sillä niiden keskusjohtoisuudesta ei ole lähellekään edes sen suuntaisesti sitä haittaa kuin on Venäjän keskusvallasta ollut aina ja edelleen.

Siksi pitäisi tehdä kolme asiaa globaalisti jo tänä vuonna – Venäjän tappio sodassa ja poistuminen Ukrainasta, Putinin hallinnon ja Venäjän keskushallinnon lakkauttaminen sekä Venäjän jakaminen itsenäisiksi demokraattisiksi osavaltioiksi.

Kaikki eettis-realistiset ja dynaamiset perustelut kaikkien arvioitavaksi on julkisesti kv blogissani esitetty.

Nyt niistä pitäisi globaalisti keskustella, harkita ja toimia.

Oleelliset asiat tuolle suurelle nopealle globaalispoliittiselle kehitysloikalle – maailmanyhteisön muutolle uuteen asuntoon parempaan turvallisempaan elinympäristöön – on nyt pöydällä kaikkien arvioitavaksi julkisesti mukaan lukien venäläiset itse.

eerojuhani vaarala

Oman eettis-realistinen aatteeni enkä minkään puolueen kannattaja enkä jäsen. Jotka haluaa kannattaa eettis-realistista aatettani niin ilmoittakoon minulle. Voimmehan tehdä siitä vaikka puolueen.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu