On tärkeää että eläinten oikeudet ja niiden hyvän elinkaaren turvaaminen tulee kirjattua lakiinkin.

On tärkeää että eläinten oikeudet ja niiden hyvän elinkaaren turvaaminen tulee kirjattua lakiinkin.

Ollen lähestymistapana tyydyttävä myös kehittämäni eettis-realistisen aatteen etiikan määritelmän näkökulmasta.

Etiikan määritelmän ollessa – jokaiselle elolliselle eläimet ja kasvit mukaan lukien hyvä elämänkaari – itseään, muita ja luontoa – sekä luonnon että ihmiskunnankin monimuotoisuutta tarpeettomasti vahingoittamatta.

Mutta eläinten oikeuksien suojelu ei voi olla vain eläinyksilöiden ja lajien suojelua.

Eläimille pitää – kuten täytyisi ihmisillekin olla – lakiin säädetty oikeus myös monimuotoiseen elinympäristöön – elolliset olennot ja kasvit kun elävät aina ympäristössään ja ympäristöstään. Eikä sellaiseksi kelpaa mikä tahansa ympäristö.

Ei oikeus elää ympäristössään ja ympäristöstään saa olla vain ihmisen oikeus.

Tässä suhteessa lakiin pitää perustuslakia myöten säätää elollisten olentojen oikeus monimuotoiseen elinympäristöön.

Ja edellyttää tietenkin syvällistä ajattelun muutosta – joka kehitys ihmisten mielessä on jo onneksi menossa.

https://yle.fi/a/74-20045042

eerojuhani vaarala

Aforismi

Sosiaalisuus on toiseksi subjektiivisin asia emotionaalisuuden jälkeen - niin subjektiivinen - ettei sitä tiedosta miten sosiaalinen ja emotionaalinen sitä onkaan.

***

Ympäristölle ja monimuotoisuudelle myönteinen asenne leviää ihmisten parissa - niistä on tullut sosiaalinen normi

Ihmiset rakastavat yhä enemmän luontoa ja luonnoneläimiä mutta myös kotieläimiä ja lemmikkieläimiä.

Käsite monimuotoisuus kuuluu ja näkyy yhä useammin joka paikassa - on ymmärretty miten keskeinen käsite se on ihmiskunnan luontosuhteessa myös ihmiskunnan säilymisen kannalta.

Metsä tulee yhä läheisemmäksi ihmisille monimuotoisena asiana - puupellot ja avohakkuut menettävät suosiotaan ja metsän ja metsätalouden käsitteet monipuolistuvat mm jatkuvan kasvun metsänhoidon suuntaan.

Materialismi on yhä enemmän kyseenalaistettua samaan aikaan kun aineettomien arvojen äärimmäisen rikkaaseen kirjoon herätään yhä paremmin. Mitkä mahdollisuudet pelkällä sosiaalisuudella voi olla.

Autoilun dominointi vähenee ja samaan aikaan kaupungeista tulee sekä terveellisempiä, hiljaisempia ja turvallisempia - kaduilla kaikuu yhä enemmän autojen äänten sijaan ihmisten puheensorina - ja kaukaa kuuluu haitarin soitto ja kirkonkellojen soittokin tulee takaisin kaupunkien äänimaisemaan.

Ja lintujen laulu - aamulla herättyään voi avoimesta ikkunasta kuulla lintujen laulua.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu