On tärkeää että eläinten oikeudet ja niiden hyvän elinkaaren turvaaminen tulee kirjattua lakiinkin.

On tärkeää että eläinten oikeudet ja niiden hyvän elinkaaren turvaaminen tulee kirjattua lakiinkin.

Ollen lähestymistapana tyydyttävä myös kehittämäni eettis-realistisen aatteen etiikan määritelmän näkökulmasta.

Etiikan määritelmän ollessa – jokaiselle elolliselle eläimet ja kasvit mukaan lukien hyvä elämänkaari – itseään, muita ja luontoa – sekä luonnon että ihmiskunnankin monimuotoisuutta tarpeettomasti vahingoittamatta.

Mutta eläinten oikeuksien suojelu ei voi olla vain eläinyksilöiden ja lajien suojelua.

Eläimille pitää – kuten täytyisi ihmisillekin olla – lakiin säädetty oikeus myös monimuotoiseen elinympäristöön – elolliset olennot ja kasvit kun elävät aina ympäristössään ja ympäristöstään. Eikä sellaiseksi kelpaa mikä tahansa ympäristö.

Ei oikeus elää ympäristössään ja ympäristöstään saa olla vain ihmisen oikeus.

Tässä suhteessa lakiin pitää perustuslakia myöten säätää elollisten olentojen oikeus monimuotoiseen elinympäristöön.

Ja edellyttää tietenkin syvällistä ajattelun muutosta – joka kehitys ihmisten mielessä on jo onneksi menossa.

https://yle.fi/a/74-20045042

eerojuhani vaarala

Eettis-realismin mukainen asioiden ja ratkaisuiden eettisyyden tarkistuslista

1. Toteuttaako asia tai ratkaisu hyvyyttä

2. Toteuttaako se kauneutta - estetiikka

3. Toteuttaako se oikeutta - oikeusvaltio

4. Toteuttaako se totuutta - tiede

5. Toteuttaako se kohtuutta - empaattinen suhteellisuudentaju

6. Toteuttaako se luonnon, ihmiskunnan ja ihmisyhteisöiden monimuotoisuutta

Miksi materialistiselle kasvulle ja aineettomien arvojen kasvulle ei tehdä ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.

Saattaisi olla aika lailla vihreää siirtymää aineettomiin arvoihin suuntaava vertailu.

Eettis-realismin mukaista asioiden arvoketjukritiikkiä - joka voi olla myös positiivista eli kehumista

1. Onko tiedostettu edes asian arvoketjuluonnetta

2. Onko se eettistä

3. Onko se realistista

4. Onko se dynaamista ja dynamiikkoja tiedostavaa

5. Onko se loogista

6. Onko se monimuotoisuutta vaalivaa niin luonnon kuin ihmiskunnan ja ihmisyhteisöjen suhteen.

Olen kehittänyt filosofian eettis-realismi

Ajan aineettomia arvoja ihmiskunnan keskeiseksi asiaksi

Eettis-realismin filosofiassani olen määritellyt keskeisiksi aineettomiksi arvoiksi nämä

1. Hoivaaminen ja huolenpito

2. Sosiaalisuus

3. Kulttuuri

4. Itsensäkehittäminen

5. Luontosuhde

Kuudenneksi voisi lisätä

6. Monimuotoisuus sosiaalisesti ja luontosuhteessa.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu