Onko tämä Kiinan ja Venäjän pyrkimysten todellinen tarina

Onko tämä Kiinan ja Venäjän pyrkimysten todellinen tarina

Että Putin on kehittänyt historiaan paluun fantasian – vain saadakseen Ukrainan viljantuotannon haltuunsa. Ja nälän aseekseen maailmaa kohtaan.

Ja onko Kiina kehittänyt Taiwan kysymyksen – saadakseen Taiwanin puolijohdetuotannon haltuunsa ja siten yliotteen teknologiavaltaan.

Ja Intiakin olisi tulossa BRICS maiden kautta tähän samaan taloudellisen ylivallan pyrkimyksen saamiseen mukaan. Valitettavan naiivina.

Jo se että noilla mailla – olisi ihmisiä sodassa tappamisen menetelmää käyttäen sellaiset pyrkimykset – puhumattakaan siitä että kyseessä on pyrkimys saattaa koko maailma julman diktatorisen imperialistisen vallan alle – yhdistettynä siihen että se kaataisi ja tuhoaisi kaiken sen hyvän minkä demokratiat ovat kehittäneet.

Antaa – jos edellä sanottu on totta – kaikki syyt katkaista taloudelliset ko maille hyötyä lännestä antavat suhteet sekä myös lännen taloudelliset riippuvuudet niistä.

Ja lisätä valmiutta vaikka suursotaankin.

Jos tuo näkemys on totta meitä saattaa maailmassa uhata äärimmäisen synkkä ja musta Kiinan ja Venäjän julma diktatuurin aika.

Ja se meidän on estettävä jos niin on.

Sitä hyvää mitä demokratia lännessä on parhaimmillaan saavuttanut ei pidä päästää alistettavaksi barbaaristen taloudellisen vallan pyyteiden alle.

eerojuhani vaarala

Eettis-realismin mukainen asioiden ja ratkaisuiden eettisyyden tarkistuslista

1. Toteuttaako asia tai ratkaisu hyvyyttä

2. Toteuttaako se kauneutta - estetiikka

3. Toteuttaako se oikeutta - oikeusvaltio

4. Toteuttaako se totuutta - tiede

5. Toteuttaako se kohtuutta - empaattinen suhteellisuudentaju

6. Toteuttaako se luonnon, ihmiskunnan ja ihmisyhteisöiden monimuotoisuutta

Miksi materialistiselle kasvulle ja aineettomien arvojen kasvulle ei tehdä ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.

Saattaisi olla aika lailla vihreää siirtymää aineettomiin arvoihin suuntaava vertailu.

Eettis-realismin mukaista asioiden arvoketjukritiikkiä - joka voi olla myös positiivista eli kehumista

1. Onko tiedostettu edes asian arvoketjuluonnetta

2. Onko se eettistä

3. Onko se realistista

4. Onko se dynaamista ja dynamiikkoja tiedostavaa

5. Onko se loogista

6. Onko se monimuotoisuutta vaalivaa niin luonnon kuin ihmiskunnan ja ihmisyhteisöjen suhteen.

Olen kehittänyt filosofian eettis-realismi

Ajan aineettomia arvoja ihmiskunnan keskeiseksi asiaksi

Eettis-realismin filosofiassani olen määritellyt keskeisiksi aineettomiksi arvoiksi nämä

1. Hoivaaminen ja huolenpito

2. Sosiaalisuus

3. Kulttuuri

4. Itsensäkehittäminen

5. Luontosuhde

Kuudenneksi voisi lisätä

6. Monimuotoisuus sosiaalisesti ja luontosuhteessa.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu