Sammio
Kirjaudu blogeihin

Tiedote

Blogisti, oletko aluevaltuutettu tai kuntapoliitikko? Saat asiasta merkinnän profiiliisi tekemällä ilmoituksen ylläpidolle: Ota yhteyttä

Onko venäläisten alkoholin käyttö johtanut aivokapasiteetin laskuun

Onko venäläisten alkoholin käyttö johtanut aivokapasiteetin laskuun

Potilaan lääkärilehti

” Alko­holi vai­kuttaa nuo­ren ai­voissa eri lail­la kuin aikui­sella (2). Nuo­rilla koros­tuvat alko­holin myöntei­siksi koe­tut, palkit­sevat vaiku­tukset, ku­ten es­tojen vähen­ty­minen ja rohkais­tu­minen sosiaa­liseen kanssa­käy­miseen. He vaikut­tavat myös olevan vä­hemmän herk­kiä alko­holin väsyt­tä­välle vaiku­tuk­selle, moto­riikan häi­riöille se­kä ”mork­kik­selle” juo­misen jäl­keen. Tä­män vuok­si nuo­ret saatta­vatkin juo­da hämmäs­tyt­tävän suu­ria alko­ho­li­määriä.

Todel­li­suu­dessa nuoruu­siässä ai­vot ovat eri­tyisen herk­kiä alko­holin aiheut­ta­mille vau­rioille (2,3). Tois­tuva alko­ho­lin­käyttö voi häi­ritä meso­kor­ti­ko­lim­bisen järjes­telmän toi­mintaa ja ai­heuttaa pref­ron­taa­li­kor­teksin ja hippo­kam­puksen dege­ne­roi­tu­mista. Huma­la­ha­kuinen juo­minen (binge drinking) vau­rioittaa laaja-alai­sesti ai­vojen val­koisen ai­neen radas­toja. Muis­ti ja oppi­mis­kyky voi­vat hei­kentyä pysy­västi. ”

https://www.potilaanlaakarilehti.fi/kommentit/alkoholi-ja-nuoret-aivot/

******

Venäläiset miehet juovat kaksinkertaisen alkoholimäärän suomalaisiin verrattuna

Alkoholinkäyttö Venäjällä on lisääntynyt dramaattisesti viimeisten 50 vuoden aikana, mikä on johtanut rajuun väestökatoon.
Alkoholi on laskenut merkittävästi venäläisten miesten odotettua elinikää.Alkoholi on laskenut merkittävästi venäläisten miesten odotettua elinikää.
Alkoholi on laskenut merkittävästi venäläisten miesten odotettua elinikää. EPA

Teho-osaston lääkäri Matti Reinikainen arvioi tänään Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksessaan, että alkoholi on vähintään osasyynä joka kymmenenteen suomalaiseen kuolemaan. THL:n mukaan Suomessa alkoholijuomien kokonaiskulutus vuonna 2014 oli 11,2 litraa sataprosenttista alkoholia 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti.

Venäjällä vastaava miesten keskimääräinen alkoholinkulutus oli lähes 24 litraa vuodessa, naisten puolestaan vain noin kahdeksan litraa. Perinteiset sukupuoliroolit elävät vahvoina, ja venäläinen juomiskulttuuri kannustaa miehiä juomaan, kun taas naisilta odotetaan maltillista alkoholinkäyttöä.

Venäjällä alkoholin liikakäyttöä ja riippuvuutta on jo yli 17 prosentilla venäläisistä, eli noin 25 miljoonaa Venäjän kansalaista on alkoholin suurkuluttajia. Venäläisten alkoholinkäyttö on lisääntynyt huomattavasti viimeisten 50 vuoden aikana, ja maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan Venäjä kuuluu alkoholinkulutuksen kärkimaihin maailmassa.

Ennenaikaiset kuolemat lyhentävät venäläisten miesten odotettua elinikää, joka tällä hetkellä on noin 64 vuotta, kun naisten odotettu elinikä on noin 76 vuotta. Osittain miesten runsaan alkoholinkäytön seurauksena Venäjää on kohdannut väestön vähenemiseen liittyvä kriisi, jota ei ole nähty missään muussa teollistuneessa maassa rauhan aikana. Esimerkiksi vuonna 1997 miesten elinajanodote laski jopa 58 vuoteen.

Venäläisten miesten juomatavat ovat erittäin riskialttiita ja alkoholikontrolli maassa on ollut perinteisesti heikkoa. Vasta vuonna 2013 alle kymmenen prosenttia alkoholia sisältävät tuotteet, kuten oluet, määriteltiin alkoholituotteiksi.

Julkinen terveydenhuolto hoitaa alkoholismia ennen kaikkea lääkkeillä, mikä juontaa juurensa neuvostoliittolaisesta riippuvuuksien hoidosta. Antabus-kapseli tai sen plaseboversio ovat Venäjällä tyypillisiä alkoholismin hoitomuotoja. Toinen suosittu hoitotapa on niin kutsuttu koodaus, joka perustuu hypnoosiin. Valitettavan usein nämä hoitomuodot eivät kuitenkaan lopeta alkoholismia vaan ainoastaan katkaisevat juomiskierteen väliaikaisesti.

Lähteet: THL ja Markku Kivinen & Leena Vähäkylä (toim.): Venäjän palatseissa ja kaduilla (2015)

0

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu

Kommentit (1)

Kommentoi

Sinun täytyy kirjautua sisään, jotta voit kommentoida.
  1. paavonevalainen

    Pitää muistaa myös muoviohenteet ja lyijylisäaineet bensassa. Yhdessä nämä ovat syöneet osamääriä kaikkialla. Ja ne ovat rokottaneet tasaisesti rikkaita ja köyhiä, herroja ja narreja, idässä ja lännessä. Viimeisin vitsaus on mobiilikama, pelit ja netflixsyötteet, jotka kaappaavat juuri ne aivosolut, joilla suunnitellaan elämää. Siksi ehkä kolmannen maailmansodan suunnittelu on langennutkin juuri meidän aikamme ihmisille.

    0

    Ilmoita asiaton viesti