Päinvastoin Amazonin maiden pitää itsenäistyä taloudellisesti – myös tulonmenetysten korvausten anelualentuvuudesta

Päinvastoin Amazonin maiden pitää itsenäistyä taloudellisesti – myös tulonmenetysten korvausten anelualentuvuudesta

Ja kehittää monimuotoisuusrikkaasta Amazoniasta niin monimuotoisuutta rikkomaton luonnontuotelähde kuin matkailukohdekin.

Etelä-Amerikan pitää lopettaa itse tukien kerjuullaolonsa. Demokratian ja luonnon monimuotoisuuden rajoissa.

Yle

” Amazonin maat eivät päässeet elokuisessa kokouksessaan sopuun öljynporauksen tai kaivoshankkeiden kieltämisestä tai muistakaan konkreettisista sademetsän suojelutoimista. Esimerkiksi Brasilia, jossa suurin osa sademetsästä sijaitsee, suunnittelee uutta öljynporaushanketta Amazonjoen suulla.

Kokousta isännöineen Brasilian presidentti Luiz Inácio Lula da Silvan mukaan Amazonin suojeleminen ei ole ainoastaan Latinalaisen Amerikan maiden velvollisuus. Hän sanoo, että rikkaiden maiden tulisi osallistua suojelutoimien rahoittamiseen sekä tulonmenetysten kompensoimiseen ”

eerojuhani vaarala

Eettis-realismin mukainen asioiden ja ratkaisuiden eettisyyden tarkistuslista

1. Toteuttaako asia tai ratkaisu hyvyyttä

2. Toteuttaako se kauneutta - estetiikka

3. Toteuttaako se oikeutta - oikeusvaltio

4. Toteuttaako se totuutta - tiede

5. Toteuttaako se kohtuutta - empaattinen suhteellisuudentaju

6. Toteuttaako se luonnon, ihmiskunnan ja ihmisyhteisöiden monimuotoisuutta

Miksi materialistiselle kasvulle ja aineettomien arvojen kasvulle ei tehdä ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.

Saattaisi olla aika lailla vihreää siirtymää aineettomiin arvoihin suuntaava vertailu.

Eettis-realismin mukaista asioiden arvoketjukritiikkiä - joka voi olla myös positiivista eli kehumista

1. Onko tiedostettu edes asian arvoketjuluonnetta

2. Onko se eettistä

3. Onko se realistista

4. Onko se dynaamista ja dynamiikkoja tiedostavaa

5. Onko se loogista

6. Onko se monimuotoisuutta vaalivaa niin luonnon kuin ihmiskunnan ja ihmisyhteisöjen suhteen.

Olen kehittänyt filosofian eettis-realismi

Ajan aineettomia arvoja ihmiskunnan keskeiseksi asiaksi

Eettis-realismin filosofiassani olen määritellyt keskeisiksi aineettomiksi arvoiksi nämä

1. Hoivaaminen ja huolenpito

2. Sosiaalisuus

3. Kulttuuri

4. Itsensäkehittäminen

5. Luontosuhde

Kuudenneksi voisi lisätä

6. Monimuotoisuus sosiaalisesti ja luontosuhteessa.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu