Pitäisi siirtyä ihmisten elinkustannusten ja palveluiden saatavuuden jne kuntakohtaiseen moniakselikuvaukseen

Pitäisi siirtyä ihmisten elinkustannusten ja palveluiden saatavuuden jne kuntakohtaiseen moniakselikuvaukseen

Häiritsee julkisessa keskustelussa ja esitystavoissa että yksi asia kerrallaan pomppaa esiin keskusteluun – ja harvoin näkyy missään monidinensioista kuvausta useista eri asioista.

En tiedä onko sitä tässä tarkoituksessa koskaan standardisoituna mallina luotu.

Että olisi keskipisteestä lähteviä asteikolla 1-5 olevia akseleita eri suuntiin – joissa ei olisi merkitystä mihin suuntaan ne menee vaan tuo asteikkoluku 1-5 ja akselin nimeäminen ja vakioitu standardisoitu sijainti akselistossa suhteessa toisiinsa.

Ja kun sitten on eri kunnissa eri asioista annettu asteikkoluku – asuntojen hinta, veroprosentti, terveyspalveluiden jonotustilanne, kulttuuripalveluiden saatavuus, liikennepalvelut lähikuntiin, luonnon saatavuus jne – niin siitä muodostuisi monisakarainen tähtikuvio kun sijainnit akseleilla yhdistetään viereiseen akseliin.

Ja jos olisi standardisoitu akselimalli – kuntien akselikuvioita voi asettaa päällekkäinkin tai katsoa vierekkäin missä ne eroavat.

Se olisi nopea visuaalinen tärkeiden asioiden kvantitatiivinen kokonaisilmaisutapa. Ja helposti hahmotettavissa ihmisille – niin että asiat eivät ole vain yksi kerrallaan esillä vaan aina on esitettävissä kokonaiskuva ja kyseessä olevan asian sijainti siinä kokonaisuudessa skaalalla 1-5. Ja tietenkin nuo yksittäiset akselit ja niiden skaalat olisivat joko kvantitatiivisia kuten veroprosentti suhteessa muiden kuntien veroprosenttiin – tai kvalitatiivisia kuten kulttuuripalveluiden saatavuus laaja tai suppea.

En siis todellakaan tiedä onko tällaista mallia olemassa. Mutta tärkein pointti kirjoittaa tämä blogi on – että olisi hyvä olla yleinen standardisoitu akseleiden määrämalli tai useampia – jotta kokonaiskuva useammista asioista –  suhteessa toisiinsa – ja – suhteessa muihin kuntiin näkyisi samassa graafisessa ilmaisussa kertavilkaisulla.

Tämä mahdollistaisi myös helpommin dynaamisen visualisoinnin ainakin katsojan mielessä eri akseleiden dynaamisista suhteista. Jolloin kyseessä ainakin akselistokuvauksen tulkinnassa tai keskustelussa olisi dynaaminen. Että kun tämän akselin arvo laskee arvosta 4 arvoon 2 niin mitä siitä seuraa muilla akseleilla ja mitä dynaamista asiaa se kuvaa.

Minusta Suomessa pitäisi jo opetella multidimensionaaliseen dynaamiseen ajatteluun – että osattaisiin liikutella useita asioita dynaamisesti yhtäaikaa tavoitteellisesti – niin että asioiden yhdistämisellä saavutetaan käsitys niiden dynaamisesta vaikutuksesta.

Otetaan esimerkkinä juuri tänään esittämäni multidynaaminen näkemys – että kun bussiliikenne ja sähköpotkulaudat nähdään yhdessä dynaamisesti niin saadaan mahdollisimman edullisesti henkilöliikenteen saavutettavuuskattavuus mahdollisimman ympäristöystävällisesti – tyyliin henkilö ajaa sähköpotkulaudalla 2.5 km bussille, bussilla 35 km ja sieltä sähköpotkulaudalla 4 km päähän. Mikä kaunis vähämaterialistinen liikennesaavutettavuusasia mukanakuljetettavan sähköpotkulaudan ja bussin yhdistämisellä.

Samalla tavalla voisi moniakselinen graafinen esitystapa toimia visuaalisena pohjana nähdä tai luoda dynaamisia yhteyksiä asioiden välillä tuon bussi-sähköpotkulauta esimerkin tapaan.

Jolloin ollaan jo ihan eri tasolla yhteiskunnan käsittämisen suhteen kansalaistasollakin. Ja päästäisiin yhden asian jankkaamisista paljon hedelmällisempiin dynaamisiin multidimensionaalisiin keskusteluihin.

Ja minä luulen että lääkäreillä omalla alueellaan tämän tyyppinen dynaaminen multidimensionaalinen ajattelu on tuttua ainakin staattisena ja varmaan dynaamisenakin.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu