Politiikalla pitäisi olla nyt kaksi vaatimusta yrityksille

Politiikalla pitäisi olla nyt kaksi vaatimusta yrityksille

Lisää osallistumista valtiotalouden oikaisuun lisäveroilla.

Selvästi parempaa tulosta kuin aiemmin.

Suomen talous mataa siksi kun Suomen yritykset ovat menettäneet – liikaa valtiontukiin oppineena – yritysten tärkeimmän dynamiikan.

Yrittämisen.

Hyvä esimerkki oli kun maakuntakentille vaadittiin edelleen valtiontukea ja samalla esiteltiin kuinka maakuntakentät tuo rahaa maakuntiin – johon kommentoin – kun niin paljon rahaa tuottavat niin maakuntakentäthän pitää olla markkinaehtoisia – eli siellä olevien yritysten ja kuntien eikä valtion rahoitettavia – johon suuntaan hallitus päätti asiaa viedäkin.

Esimerkki kertoo vaan sen – että yritykset jotka väittävät kovina yrittäjinä olevansa Suomen talouden ydin – ovatkin tukiahneudellaan Suomen talouden kuormasta syöjiä – jolloin ne samalla syövät valtiontaloudesta sitä mitä sinne tuovatkin – ja Suomen kansantaloudelle kohtalokkaalla tavalla unohtavat sen – mitä on olla aidosti markkinaehtoinen yritys – ja pyrkiä siihen. 

Siis siihen ylpeyden kokemiseen – että minun yritykseni ei ole valtiontukisyöttiläs.

Ja tuossa on se asennevajaus – jonka vuoksi Suomen yritykset ovat laiskistuneet valtiontukisyöttiläiksi.

eerojuhani vaarala

Eettis-realismin mukainen asioiden ja ratkaisuiden eettisyyden tarkistuslista

1. Toteuttaako asia tai ratkaisu hyvyyttä

2. Toteuttaako se kauneutta - estetiikka

3. Toteuttaako se oikeutta - oikeusvaltio

4. Toteuttaako se totuutta - tiede

5. Toteuttaako se kohtuutta - empaattinen suhteellisuudentaju

6. Toteuttaako se luonnon, ihmiskunnan ja ihmisyhteisöiden monimuotoisuutta

Miksi materialistiselle kasvulle ja aineettomien arvojen kasvulle ei tehdä ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.

Saattaisi olla aika lailla vihreää siirtymää aineettomiin arvoihin suuntaava vertailu.

Eettis-realismin mukaista asioiden arvoketjukritiikkiä - joka voi olla myös positiivista eli kehumista

1. Onko tiedostettu edes asian arvoketjuluonnetta

2. Onko se eettistä

3. Onko se realistista

4. Onko se dynaamista ja dynamiikkoja tiedostavaa

5. Onko se loogista

6. Onko se monimuotoisuutta vaalivaa niin luonnon kuin ihmiskunnan ja ihmisyhteisöjen suhteen.

Olen kehittänyt filosofian eettis-realismi

Ajan aineettomia arvoja ihmiskunnan keskeiseksi asiaksi

Eettis-realismin filosofiassani olen määritellyt keskeisiksi aineettomiksi arvoiksi nämä

1. Hoivaaminen ja huolenpito

2. Sosiaalisuus

3. Kulttuuri

4. Itsensäkehittäminen

5. Luontosuhde

Kuudenneksi voisi lisätä

6. Monimuotoisuus sosiaalisesti ja luontosuhteessa.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu