Rakennusalaa ei pidä tukea sillä se ei ole vientiala

Rakennusalaa ei pidä tukea sillä se ei ole vientiala

Massiiviseen rakennusalan paisuttamiseen yli kansantalouden todellisen roolinsa ei pidä enää lähteä.

Pitää miettiä mitkä ovat tarkeämpiä vientialoja – jopa kulttuuri on paljon tärkeämpi tuettava ala kuin rakennusala.
Siksi että tasokkaaksi nostettu Suomen kulttuuri sekä vie kulttuuria ja taiteilijoita – mutta myös etenkin klassisen kulttuurin saralla tuo erittäin hyvätuloisia ja hyvin korkeallakin tasolla verkostoituneita ja vaikutusvaltaisia kulttuurimatkailijoita jotka tuo paitsi rahaa – mutta myös omien alojensa kontaktipintoja – jolla saattaa olla yllättäviä kasvuvaikutuksia Suomelle. On neuvotteluvaltti jos Suomella on tarjota heille tasokasta kulttuuria.
Joten ei ole mitenkään yhdentekevää että etenkin klassinen kulttuuri on Suomessa korkealla tasolla.
Joten vaietkaa kulttuurin alaspolkijat ja oopperan halveksijat – te ette ymmärrä mitä kansantalousvahinkoa Suomelle teette.
eerojuhani vaarala

Eettis-realismin mukainen asioiden ja ratkaisuiden eettisyyden tarkistuslista

1. Toteuttaako asia tai ratkaisu hyvyyttä

2. Toteuttaako se kauneutta - estetiikka

3. Toteuttaako se oikeutta - oikeusvaltio

4. Toteuttaako se totuutta - tiede

5. Toteuttaako se kohtuutta - empaattinen suhteellisuudentaju

6. Toteuttaako se luonnon, ihmiskunnan ja ihmisyhteisöiden monimuotoisuutta

Miksi materialistiselle kasvulle ja aineettomien arvojen kasvulle ei tehdä ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.

Saattaisi olla aika lailla vihreää siirtymää aineettomiin arvoihin suuntaava vertailu.

Eettis-realismin mukaista asioiden arvoketjukritiikkiä - joka voi olla myös positiivista eli kehumista

1. Onko tiedostettu edes asian arvoketjuluonnetta

2. Onko se eettistä

3. Onko se realistista

4. Onko se dynaamista ja dynamiikkoja tiedostavaa

5. Onko se loogista

6. Onko se monimuotoisuutta vaalivaa niin luonnon kuin ihmiskunnan ja ihmisyhteisöjen suhteen.

Olen kehittänyt filosofian eettis-realismi

Ajan aineettomia arvoja ihmiskunnan keskeiseksi asiaksi

Eettis-realismin filosofiassani olen määritellyt keskeisiksi aineettomiksi arvoiksi nämä

1. Hoivaaminen ja huolenpito

2. Sosiaalisuus

3. Kulttuuri

4. Itsensäkehittäminen

5. Luontosuhde

Kuudenneksi voisi lisätä

6. Monimuotoisuus sosiaalisesti ja luontosuhteessa.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu