Suomen uudessa ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa erityisen arvokasta on tämä

Suomen uudessa ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa erityisen arvokasta on tämä. Jonka ulkoministeri Elina Valtonen lyhyesti toi periaatteena esiin.

Suomi kontaktoi maailmanlaajuisesti niin samaan läntiseen arvoperheeseen kuuluvia maita – mutta myös sen ulkopuolisia maita – Suomen toimiessa niin mallina, esimerkkinä ja myöskin kouluttajanakin toimivasta demokratiasta ja hallinnosta niille valtioille jotka eivät kovin kehittyneitä  niissä ole.

Rooli sopii hyvin Suomelle monestakin syystä:

1. Suomella on hyvät ei-vihamieliset suhteet kaikkiin valtioihin – emme ole värittyneet vihamiehiksi missään

2. Suomi on vuosikausia menestynyt kaikenlaisissa kansainvälisissä vertailuissa

3. Suomella on kykyä ja halua välittää osaamista muille valtioille

4. Rooli on tärkeää pohjustusta jo nyt – myös Venäjän suhteen – kysymykselle – mitä sitten kun myrskyt ovat menneet.

5. Tämän roolin positiivista globaalia merkitystä ei voi liikaa alleviivata – kun haetaan sitä miten ovat asiat valtioissa myrskyjen jälkeen.

6. On vaikea kuvitella että joku valtio voisi poliittisista syistä vastustaa omissa maissaan niitä suomalaisia siviilihallinon ja -palveluiden osaamisia joita Suomi edustaa – mainittakoon vaikka Suomen erittäin korkeatasoinen kirjastojärjestelmä.

7. Hyvin toimiva hallinto ja palvelut on pysyvä positiivinen arvo kaikissa valtioissa poliittisesta suuntauksesta riippumatta.

Se on pysyvä globaali fakta – myös kaikkien kansojen perustahdon tasolla.

On lähes mahdoton kuvitella kuinka kukaan haluaisi sellaista missään maassa vastustaa.

eerojuhani vaarala

Ympäristölle ja monimuotoisuudelle myönteinen asenne leviää ihmisten parissa - niistä on tullut sosiaalinen normi

Ihmiset rakastavat yhä enemmän luontoa ja luonnoneläimiä mutta myös kotieläimiä ja lemmikkieläimiä.

Käsite monimuotoisuus kuuluu ja näkyy yhä useammin joka paikassa - on ymmärretty miten keskeinen käsite se on ihmiskunnan luontosuhteessa myös ihmiskunnan säilymisen kannalta.

Metsä tulee yhä läheisemmäksi ihmisille monimuotoisena asiana - puupellot ja avohakkuut menettävät suosiotaan ja metsän ja metsätalouden käsitteet monipuolistuvat mm jatkuvan kasvun metsänhoidon suuntaan.

Materialismi on yhä enemmän kyseenalaistettua samaan aikaan kun aineettomien arvojen äärimmäisen rikkaaseen kirjoon herätään yhä paremmin. Mitkä mahdollisuudet pelkällä sosiaalisuudella voi olla.

Autoilun dominointi vähenee ja samaan aikaan kaupungeista tulee sekä terveellisempiä, hiljaisempia ja turvallisempia - kaduilla kaikuu yhä enemmän autojen äänten sijaan ihmisten puheensorina - ja kaukaa kuuluu haitarin soitto ja kirkonkellojen soittokin tulee takaisin kaupunkien äänimaisemaan.

Ja lintujen laulu - aamulla herättyään voi avoimesta ikkunasta kuulla lintujen laulua.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu