Suomi DEIMPERIALISTISOITU alue – jonka kautta voi avata keskustelua Venäjän mahdollisuuksista

Suomi voisi siis olla se DEIMPERIALISTISOITU alue – jonka kautta voi avata keskustelua muistakin mahdollisuuksista Venäjästä kuin mitä historiassa ja nyt on.

IL

” Raikin mukaan se, että Venäjä tuulettaisi identiteettiään ja luopuisi imperiumiajatuksesta ”vaatisi jo hyvin mullistavaa muutosta Venäjän sisällä”. Samalla tavalla hän näkee keskusteluyhteyden Venäjään.

– Ei ole mitään syytä olettaa, että jos nyt uudelleen lisättäisiin keskustelua Venäjän kanssa, että se saisi jotenkin aikaan muutosta siinä, miten Venäjä määrittää omat strategiset etunsa ”

Raik virolaisena näkee asian helposti ja ymmärrettävästi noin.

 Suomessa voidaan ajatella toisin – koska meillä on olleet hyvät toimivat vaikkakin tavalla tai toisella suomettuneet välit Venäjään kauan.

Ja juuri se että meillä ei ole vuosikymmeniin ollut vakavia ongelmia eikä vihamielisyyttä Venäjän kanssa.

Voi olla se globaalikin geopoliittinen keskusteluväylä.

Että voisi asiat olla toisinkin Venäjällä – kuten myös suhteet ulkomaailmaansa.

Myös imperialismikäsitystensä suhteen. Eihän Venäjällä ole mitään syytä kokea Suomea uhkana – ei edes Nato-Suomena – sillä me emme edelleenkään vihaa venäläisiä – ja olemme ottaneet sen kannan että me ensisijaisesti huolehdimme puolustuksestamme ja pyydämne sitten Naton apua jos tarvitaan.

Suomi voisi siis olla se DEIMPERIALISTISOITU alue – jonka kautta voi avata keskustelua muistakin mahdollisuuksista Venäjästä kuin mitä historiassa ja nyt on.

Kyse on siitä lähteekö Venäjä suomalaisten kokeilevan ajattelun ja keskustelun tielle miten asiat voisivat olla.

Voisi olla että lähtee sillä Venäjä on kohdannut hyökkäyksensä jälkeen umpikujia toisensa jälkeen.

Juuri edesmenneen Martti J Karin oiva historiaesitelmä mitä Venäjä on ollut ja myös edelleen on nyt – antaa oivan lähtökohdan alkaa hahmottaa mikä voisi olla toisinkin – anti-imperialistisella ja Venäjää ja länttä lähentävällä tavalla yhteistoiminnallisiin tavoitteisiin asti.

Mutta ensin Venäjän pitää lopettaa hyökkäys Ukrainaan ja vetäytyä sieltä Krimiä myöten.

eerojuhani vaarala

Eettis-realismin mukainen asioiden ja ratkaisuiden eettisyyden tarkistuslista

1. Toteuttaako asia tai ratkaisu hyvyyttä

2. Toteuttaako se kauneutta - estetiikka

3. Toteuttaako se oikeutta - oikeusvaltio

4. Toteuttaako se totuutta - tiede

5. Toteuttaako se kohtuutta - empaattinen suhteellisuudentaju

6. Toteuttaako se luonnon, ihmiskunnan ja ihmisyhteisöiden monimuotoisuutta

Miksi materialistiselle kasvulle ja aineettomien arvojen kasvulle ei tehdä ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.

Saattaisi olla aika lailla vihreää siirtymää aineettomiin arvoihin suuntaava vertailu.

Eettis-realismin mukaista asioiden arvoketjukritiikkiä - joka voi olla myös positiivista eli kehumista

1. Onko tiedostettu edes asian arvoketjuluonnetta

2. Onko se eettistä

3. Onko se realistista

4. Onko se dynaamista ja dynamiikkoja tiedostavaa

5. Onko se loogista

6. Onko se monimuotoisuutta vaalivaa niin luonnon kuin ihmiskunnan ja ihmisyhteisöjen suhteen.

Olen kehittänyt filosofian eettis-realismi

Ajan aineettomia arvoja ihmiskunnan keskeiseksi asiaksi

Eettis-realismin filosofiassani olen määritellyt keskeisiksi aineettomiksi arvoiksi nämä

1. Hoivaaminen ja huolenpito

2. Sosiaalisuus

3. Kulttuuri

4. Itsensäkehittäminen

5. Luontosuhde

Kuudenneksi voisi lisätä

6. Monimuotoisuus sosiaalisesti ja luontosuhteessa.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu