Suomi on kehityksen kehitysmaa jonka älyllinen kehitys on pysähtynyt yksinkertaisimpaan ajatteluun

Suomi on kehityksen kehitysmaa jonka älyllinen kehitys on pysähtynyt yksinkertaisimpaan ajatteluun – oman taloudellisen edun vahtimiseen.

Niin ettei Suomessa enää osata isojen asiakokonaisuuksien dynaamisia yhteyksiä käsittävää ajattelua – josta ajattelusta hyvä ja tyrmäävä esimerkki on alla oleva tekstini.

Suurimmat syyt asiaan:

Ideologisesti suurin syy Suomen statukseen kehityksen kehitysmaana – on Björn Wahlroos ultraitsekkäine lapsellisen yksinkertaisine talousoppeineen – käytännöllishaitallisena seurauksenaan että yksinkertaisempikin ihminen kokee omaavansa suurta valtaa – kun vahtii kaikessa vain taloudellista etuaan – ymmärtämättä Wahlroosin tapaan sen seurauksia – että se on arvokehityksen pysähtymistä ja dynaamisten kokonaisuuksien dynamiikan pysähtymistä.

Pelkkä oman taloudellisen edun vahtiminen kadottaa ymmärryksen kaikkeen sitä suurempaan – etenkin kun arvoilla mitattuna kaikki on sitä suurempaa – jota käsityskyvyltään alasvajonneet suomalaiset ei enää ymmärrä ollenkaan.

Siihen mittaan että wahlroosilainen talousoppi yksinkertaisine oman edun vahtimineen on älyllistä kehitystä ja toimintaa tukkiva yhteiskunnan veritulppa.

Tässä esimerkki

Ei sitten niinkään iso asioiden yhteys kuin suo-ojien tukkimisen yhteys Itämeren pelastamiseen riittänyt Suomelle syyksi äänestää EU:n ennallistamisasetuksen puolesta.

Ympäristöministeri Mykkäsen mielestä ennallistamisasetus on Suomelle liian kallis – ymmärtämättä että

1. Suomi on Euroopan metsäisin maa

2. Suomi on luultavasti Euroopan soisinkin maa

3. Suomella on Itämeren valuma-alueista ainakin kolmasosa kontollaan

4. Vesi virtaa alaspäin.

5. Veden virtaaminen alaspäin niin ettei se varastoidu soihin haihtumisen sijaan – estämään paitsi kasvavan sateisuuden tuhoja niin myös sitä että soiden ja metsien ravinteet virtaavat ojia ja jokia myöten Itämereen pilaten sen.

6. Se on sama kuin pohjavesialueilla poistettaisiin vettä suodattavat ja puhdistavat maakerrokset.

Yle

” Suota on ennallistettu esimerkiksi Jäälissä Oulun lähellä. Ojia on tukittu, jotta humuspitoinen vesi ei päätyisi jokiin ja sitä kautta Itämereen

eerojuhani vaarala

Kaikella omistamisella on ympäristövastuun taakka - kun siitä ei huolehdita syntyy ilmastonmuutos, monimuotoisuustuhot ja lajien kato

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu